• Latest News
 • Grihalakshmi
 • Forgot password
 • My bookmarks
 • ismath hussain
 • Azhchappathippu

മുറിച്ചുതിന്ന'മലയാള'ത്തിന്റെ രുചിയിലും പറഞ്ഞുപഠിച്ച മലയാളത്തിലുമാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ്രതീക്ഷ

02 june 2021, 02:10 pm ist, കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളറിയില്ല..

kolodam book review in english

ഇസ്മത്ത് ഹുസൈൻ

പ്രതികൂലമായ കാറ്റ് കടലിലെ സുഗമസഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സമാകുമ്പോൾ കാറ്റിനൊപ്പം ഓടിക്കൊണ്ട് പയ്യെപ്പയ്യെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തുന്ന കോശോട്ട വിദഗ്ദരായ ലക്ഷദ്വീപുകാരെ മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇസ്മത്ത് ഹുസൈൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കോലോടം' എന്ന നോവൽ അങ്ങനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മലയാളം നോവലുമായി. എഴുത്തുകാരനുമായുള്ള അഭിമുഖം വായിക്കാം.

ലക്ഷദ്വീപുകാരനായ ഇസ്മത്ത് ഹുസൈൻ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതനാവുന്നത് മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കോലോടം' എന്ന നോവലിലൂടെയാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മലയാള നോവലിന്റെ രചയിതാവാണ് താങ്കൾ. എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഐതിഹ്യം?

പണ്ട് പണ്ട് ജിദ്ദയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലിൽ ഒരു മഹാനായ സൂഫിവര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യാത്രചെയ്തു വരികെ അറബിക്കടലിലെത്തി. പ്രഭാതധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുതുറന്നപ്പോൾ പ്രശാന്തസുന്ദരമായ പ്രകൃതിയെ കണ്ടു സന്തോഷഭരിതനായി. ഈ സന്തോഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും അടയാളം വേണം എന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിലുള്ള തസ്ബി മാല പൊട്ടിച്ച് കടലിലെറിഞ്ഞു. തിരികെ വരുമ്പോൾ തസ്ബിമാലയിൽ കോർത്തതുപോലെ അറബിക്കടലിൽ ദ്വീപുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് കാലാന്തരേ ലക്ഷദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഇതാണ് തങ്ങളുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവിടുത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഐതിഹ്യം സൂഫിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂഫി പാരമ്പര്യവുമായിട്ടവളരെ അടുത്തുകിടക്കുന്നവയാണ്. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും ചിട്ടകളുമെല്ലാം സൂഫിസവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചവയാണ്.

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സാംസ്കാരികവേരുകൾ ആഴ്ന്നുകിടക്കുന്നതാവട്ടെ കേരളത്തിലുമാണ്. മലബാർ കലക്ടറേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ്. കോഴിക്കോടുനിന്നാണ് കവരത്തിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം മാറ്റുന്നത്. കേരളവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രാഗ് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഷ തന്നെയാണ്. കേരള സിലബസ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവരാണ് ലക്ഷദ്വീപുകാർ എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെയൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപുകാർ പോളിനേഷ്യയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവരാണ് എന്നാണ്. അതും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മാതൃകകൾ,കടൽവാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടങ്ങളുടെ മാതൃക, ഷെഡ്ഡുകളുടെ മാതൃക എന്നിവയെല്ലാം പോളിനേഷ്യയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളവയാണ്.

ലക്ഷദ്വീപ് ഭരിച്ചതും കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. പല്ലവ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ആദ്യഭരണകർത്താക്കളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ചിറക്കൽ രാജവംശം ഭരിച്ചു. ശേഷം അറക്കൽ ബീവി ഭരിച്ചു. പിന്നെ ടിപ്പുസുൽത്താനും ഭരിച്ചു. അതിനു ശേഷമാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ദ്വീപ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

പ്രകൃതിശാസ്ത്രപരമായി അസാധാരണമായ സൗന്ദര്യം ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. പ്രകൃതി ലോലപ്രദേശവുമാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകളാൽ നിർമിതമായ, പവിഴപ്പാറകളുടെ മാത്രം ദൃഢതയുള്ള കരപ്രദേശമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. രണ്ടുനിലയിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം വന്നത് ഈ പവിഴപ്പാറകളുടെ ബലക്ഷയം അധികാരികൾക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പവിഴപ്പാറകൾക്കുമുകളിൽ രൂപം കൊണ്ട ദ്വീപുസമൂഹമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. കോർപ്പറേറ്റ് രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ ടൂറിസം പദ്ധതികളും വൻ കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപവുമെല്ലാം ലക്ഷദ്വീപിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദ്വീപ് കടലിൽ കലങ്ങിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ.

ദ്വീപ് ജനതയുടെ ദൈനംദിനപ്രവൃത്തികളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം താങ്കൾ 'കോലോട'ത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വർത്തമാനകാലദ്വീപ് സാഹചര്യത്തിൽ 'കോലോട'ത്തിലെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നുണ്ടല്ലോ

തെങ്ങ് കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമൊക്കെയാണ് ദ്വീപിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയ്ക്കിണങ്ങിയതെന്ന് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ പകർന്നുതന്ന അറിവുകളാണവ.ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവെക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് താൽപര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പാവില്ല. ലോകടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടംപിടിച്ച ബംഗാരം തന്നെ നോക്കാം. ബംഗാരത്തെ കേന്ദ്രം വിൽപ്പനക്കുവെച്ചു. നിരവധി ടൂറിസ്റ്റ് താമസസങ്കേതങ്ങൾ വന്നു ലക്ഷദ്വീപിലെ മരാമത്ത് പണികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചെടുക്കാറ്. ബംഗാരയുടെ വികസനവും പറഞ്ഞ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ ലേലം വിളിയാണ് നടന്നത്. കോടികൾ മുടക്കി ടെൻഡർ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇവിടുത്തുകാർക്കുന്നില്ല. പുറത്തുനിന്നും വൻകോർപ്പറേറ്റ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി കേന്ദ്രം ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ അവർക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കു തന്നെ മരാമത്ത് പണികളുടെ കോൺട്രാക്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ദ്വീപിൽ നിന്നും വന്ന് ദ്വീപിൽ തന്നെ ചിലവാക്കപ്പെടേണ്ട പണമാണ്. എത്രയധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബിസിനസ്സാണ് അവർ നോട്ടമിടുന്നത്.

ഇസ്മത്ത് ഹുസൈൻ

മാലിദ്വീപുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് പുരോഗമനവാദം. ആയിരത്തിൽപരം ചെറുദ്വീപുകൾ ചേർന്നതാണ് മാലിദ്വീപുകൾ. അവിടെ ജനവാസമുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ദ്വീപുകളിലാണ്. ജനവാസമില്ലാത്ത ദ്വീപുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവിടെ ടൂറിസം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുകളുടെ സഞ്ചയമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അതിൽ പത്ത് ദ്വീപുകളിലാണ് ജനവാസമുള്ളത്. ബാക്കി ഇരുപത്തിയാറ് ദ്വീപുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവയിൽ ടൂറിസത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ദ്വീപുകാർക്ക് ഒട്ടും വിയോജിപ്പില്ല. വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ദ്വീപിലെ കരപ്രദേശമുള്ളത്. ഇതിൽ സർക്കാർ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയും ജനവാസമില്ലാത്ത ഭൂമിയും ഒഴിവാക്കിയാൽ വളരെ തുച്ഛം ഭൂമിയേ ആളുകളുടെ കൈവശമുള്ളൂ. ആ ഭൂമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വികസനമെന്നപേരിൽ സ്വേച്ഛ നടപ്പിലാക്കിയാൽ തദ്ദേശീയർ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക? അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ദ്വീപ് ജനത ഇപ്പോഴത്തെ സൈര്യജീവിതത്തിൽ വന്ന ഇടപെടലുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്.

കല, സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

യഥാർഥത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനസംഖ്യയുടെ നൂറുശതമാനവും ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകാർ മാത്രമുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ കയ്യേറ്റശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കേരളവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കലാസാംസ്കാരിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ്.. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിനെക്കുറിച്ചോ, ഇവിടുത്തെ കലകളെക്കുറിച്ചോ, സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചോ, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കടൽപ്രകൃതം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളറിയില്ല. അപ്പോൾ കരിക്കുലത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിമുടി സംഘർഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അനുഷ്ഠാനകല എന്നു പറയുന്നത് 'കാറ്റുവിളി' ആണ്. കോലോടം എന്ന നോവലിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓടം കടലിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികൂലസാഹചര്യം കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളുമെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന കടൽക്കരയിൽ കഞ്ഞിവെക്കും. കഞ്ഞിവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു നൃത്തചെയ്യും. അക്കാറ്റും കാറ്റില്ല, ഇക്കാറ്റും കാറ്റില്ല.....എന്നുപാടി ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രാർഥനയുണ്ട് അവർക്ക്. ആ പാട്ടുനൃത്തത്തിനവസാനം അവരുടെ തുണിത്തുമ്പിൽ കാറ്റിനെ കോരിക്കൊണ്ടുപോയി കടലിലേക്ക്‌ കളയും. ആ അനുഷ്ഠാനം കഴിച്ചാൽ ഓടം ദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാറുണ്ട് എന്നാണ് വെറും നിസ്സഹായരായ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ വിശ്വാസം. പ്രാർഥനയല്ലാതെ അവർക്ക് വെറൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. അത്തരം നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് കാറ്റുവിളി എന്ന അനുഷ്ഠാനകല. കോൽക്കളി, പരിചക്കളി, തിക്കറ് തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. സമൂഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കലകളും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. മിനിക്കോയ് ദ്വീപിൽ ലാവാഡാൻസുപോലെയുള്ളതൊക്കെയുണ്ട്. അവരുടെ സംസ്കാരം തന്നെ വേറെയാണ്.

സാഹിത്യപരമായി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പാരമ്പര്യം വിശദമാക്കാമോ?

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ എഴുത്തുസാഹിത്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറബിമലയാളത്തിലുള്ള കൃതികളാണ് ആദ്യകാലത്തെ ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യത്തിലുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടു വരുന്നതാണത്. പത്തിരുനൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കൃതികൾ ഇന്നും വാമൊഴിപ്പാട്ടുകളായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അതിനെല്ലാം തന്നെ എഴുത്തുരേഖകളുമുണ്ട്. നോവൽസാഹിത്യത്തെ അധികരിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സജീവമായി തലമുറയിൽ നിന്നും തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാലപ്പാട്ടുകൾ, ക്വിസ്സപ്പാട്ടുകൾ, എന്നിവക്കൊപ്പം തന്നെ ദ്വീപിൽ ഒരു കപ്പൽ വന്നു വീണതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നൂറ്റിച്ചില്ലാനം പേജുകളുള്ള ഒരു പാട്ടു ഇന്നും ഞങ്ങൾ പാടിനടക്കുന്നു. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും പാട്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെയുണ്ട്. ഫോക്ലോറുകൾക്കും ഇവിടെ പഞ്ഞമില്ല. ഒരുപാട് നാടൻപാട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും തൊഴിലും പ്രണയവും വിരഹവുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആലിരാജാവ് അമ്മേനി ദ്വീപിൽ നിന്നും ഓമനപ്പൂവ് എന്നുപേരായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മോഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓമനപ്പൂവ് എന്നുപറയുന്ന ഒരു രസകരമായ പാട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരനായ കുട്ടിയമ്മദ് വന്ന് കൽപ്പേനി ദ്വീപിലുള്ള സാണംകദിയയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയതുമായ സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാണംകദിയ എന്ന ഒരു പാട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ രസകരമാണ് ഈ പാട്ടുകൾ. മീൻപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറവമാല എന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്. പറവ എന്നത് പറക്കുന്ന ഒരുതരം മീനാണ്. ആ മീനിനെ ചെറുതോണിയിൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവും ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് പറവമാല. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഒരുപോലെ പ്രചാരണത്തിലുള്ള പാട്ടാണ് യൂസഫ്കിസ്സപാട്ട്. ആന്ദ്രോത് ദ്വീപിലുള്ള ഐശ്യരോട് മുത്തുകോയാ തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ പാട്ടുപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇന്നും അച്ചടിപുരളാതെ ലക്ഷദ്വീപിലെ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോലസ്സിരിമാല എന്നുപറയുന്ന അധ്യാത്മികകൃതിയും ലക്ഷദ്വീപിനുണ്ട്. സൂഫിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ദ്വീപിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ട് സ്ത്രീകളായി ചിത്രീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.കോലസ്സിരി എന്നുപറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ കോലം പ്രാപിച്ചവൾ എന്നാണ് അർഥം. ദ്വീപുഭാഷയിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേലയെടുക്കുന്നവൾ എന്ന അർഥത്തിൽ ശരീരത്തെ വേലസ്സിരി എന്നും സൗന്ദര്യമുള്ളവൾ എന്ന അർഥത്തിൽ ആത്മാവിനെ ബാലസ്സിരി എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ടിൽ. മനസ്സിന്റെ മോശമായ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം സംസ്ക്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതസാക്ഷാത്‌ക്കാരത്തിനുള്ള ആത്മവിദ്യകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

മഹരങ്കീസുമാല എന്ന ഒരു മാലപ്പാട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും അറബി മലയാളത്തിൽ രചിച്ച നോവലാണ്. രാജാവും രാജാവിന്റെ ഭാര്യയും രാജാവിന്റെ അനുചരനും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൗതുകമുള്ള ഒരു കഥയാണിത്. അറബിക്കഥപോലെ രസകരമായതൊന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ മിത്തുകളുടെയും വാമൊഴിപ്പാട്ടുകളുടെയും സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷത്തിൽ സൈ്വര്യജീവിതം നയിച്ചുവരികയാണ് ഞങ്ങൾ.

താങ്കളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഏറെ ആകർഷകമായി തോന്നിയ ഒന്നാണ് വീടിന്റെ പേരായ അനുരഞ്ജനം. വർത്തമാനകാലദ്വീപ് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പേരായിരിക്കുന്നു അനുരഞ്ജനമെന്നത്.

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ പ്രത്യേകതകൾനിറഞ്ഞതാണ്. ഓരോ ദ്വീപുകാരന്റെയും ചോര പരിശോധിച്ചാൽ പാർട്ടിക്കാരുടെ കൊടിയുടെ നിറമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക. ഡോ. കെ.കെ മുഹമ്മദ് കോയയുടെയും പി.എം. സെയ്തിന്റെയും പാർട്ടി എന്നാണ് ദ്വീപുകാർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക. അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ നിറമായിരിക്കും ഇവരുടെ ചോരക്കും എന്നുപറയാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ദ്വീപുകാർ സമാധാനപ്രിയരാണ്. അവിടേക്കാണ് വളരെ കലുഷിതമായ നിയമങ്ങളുടെ പരമ്പരതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ദ്വീപുകാരന്റെയും പ്രശ്നമാണിത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വേർതിരിവുകൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലില്ല. നേരത്തെയുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും അന്ധമായ പിന്താങ്ങളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുവ്യക്തമായരാഷ്ട്രീയബോധം ഓരോ ദ്വീപുകാരനുമുണ്ട്. വൈകാരികമായ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്വീപ് ജനത കരകയറിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നത് ദ്വീപ് ജനത ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീകരതയെ തിരിച്ചറിയുകയും സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. അനുരഞ്ജനം ഞങ്ങളുടെ മാർഗമാണ്, അനീതികളോട് അനുരഞ്ജനവുമില്ല.

ഭക്ഷണം,വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഇടപെടലുകളും പിടിമുറുക്കങ്ങളും വന്നതായി അറിയുന്നു.

ലക്ഷദ്വീപ് പണ്ടുമുതലേ തന്നെ തൽപ്പരകക്ഷികളുടെ നോട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. നേരിട്ട് ഇടപെടാനും കൈവെക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് ഇതുവരെ വന്നുചേർന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭാഗ്യവും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റ കാര്യത്തിൽ മലയാളം ആണ് ഞങ്ങൾക്കേറ്റവും തുണ. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അൽപം കൂടി ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള സംവേദനക്ഷമതയാണത്. കേരളാ പാറ്റേണിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് മിക്ക ദ്വീപുകളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈയടുത്ത ദിവസം ഉത്തരവ് വന്നു. കേരളാസിലബസ് ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മുഴുവനായും സി.ബി.എസ്.ഇ സിലബസ്സാക്കി മാറ്റി. ദ്വീപിൽ നിന്നെല്ലാം ഏകസ്വരത്തിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കേരളാപാറ്റേൺ തന്നെ മതി എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും സി.ബി.എസ്.ഇ നിർബന്ധിതമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കേരളാപാറ്റേണിലുള്ള മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപുകാരൻ എന്തുപഠിക്കണം, എന്തുഭക്ഷിക്കണം, എന്തുജോലിചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവുകതന്നെ ചെയ്യും. മത്സ്യവും തേങ്ങയും കഴിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ലക്ഷദ്വീപുകാർ. അരിയൊക്കെ കിട്ടാക്കനിയായിരുന്ന ഒരു കാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. തേങ്ങയും ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ കായയായ പാലലവും അത്തിപ്പഴവും മച്ചിങ്ങയും കൊഴിച്ച് തിന്ന കാലമൊക്കെ ദ്വീപിനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. കറവയറ്റ പശുക്കളെ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾ രുചിയോടെ ആസ്വദിച്ചഭക്ഷണമാണ്. വൻകരയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പശുക്കളും പോത്തുമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മാംസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറ്. മാംസത്തിനുമാത്രമായി കാലികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയൊന്നും ഇവിടെയില്ല. പ്രാദേശികമായി വളരെകുറച്ച് അറവുശാലകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ അറവുമില്ല. പൊതുവിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതും എന്നാൽ പ്രിയങ്കരവുമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് രുചിയോടെ കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബീഫ് എന്നത്. ആ രുചിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് കേന്ദ്രം വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഗോവധനിരോധനം എന്നതിൽ ദ്വീപുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിലക്കുക എന്നതിലാണ് അത് ഗൗരവമാകുന്നത്. തീൻമേശവരെ, സ്വകാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരിയുടെ വിലക്കപ്പെട്ട കൈ എത്തുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം. നിയമപരമായി എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ബീഫ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിലക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

ഗുണ്ടാനിയമത്തിന്റെ കരട് രേഖയൊക്കെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനൽ നീതിനിർവഹണം ശരിയായ രീതിയിലല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത്?

ശരിക്കുംആലോചിക്കുമ്പോൾ രസകരമായ സംഭവം തന്നെയാണ് ദ്വീപും ഗുണ്ടാനിയമവും. ഈ പറഞ്ഞ നിരോധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി ദ്വീപ് സാഹചര്യത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണ്ടാനിയവമും, ബീഫ്നിരോധനവും, ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ ആക്ടുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ കരടുരൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അത് നിയമമായി ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. ഗുണ്ടാനിയമത്തിലേക്ക് വരാം. ലക്ഷദ്വീപിൽ ആകെ മൂന്നുകൊലപാതകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഒന്നുപരിശോധിക്കൂ, കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലുമുള്ളത് പരിശോധിക്കൂ. അപ്പോൾ ഭരണകൂടം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളുംപാലിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരസഹകരണത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഒരു കത്തിക്കുത്ത് കേസോ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലോ, ക്വട്ടേഷൻസംഘങ്ങളുടെ പരസ്പരാക്രമണങ്ങളോ ഇവിടെയില്ല. പിന്നെയും പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ വരുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ട മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.

ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഗുണ്ടാനിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെന്താണ്? വ്യക്തവും ഗൂഢവുമായഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ആ നിയമത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ട്. കലക്ടറുടെ ന്യായീകരണങ്ങൾക്കെതിരെ എന്റെ നാടായ കിൽത്താൻ ദ്വീപിൽ പ്രതിഷേമുണ്ടായി. ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപത്തിനാലുപേരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. അറസ്റ്റുചെയ്ത ഇരുപത്തിനാലുപേരെ കൊണ്ടുപോയി തടവിലിടാൻ പറ്റിയ ജയിൽ അവിടെയില്ല. എം.പിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമിച്ച ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാളിൽ ഇൗ ഇരുപത്തിനാല് പേരെയും കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു. വെറും രണ്ട് കക്കൂസുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അറസ്റ്റ്ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ബാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്നുപേരും പ്രൈമറികോൺടാക്റ്റുകാരായി. ഇവരെ ഇനി എന്തുചെയ്യണം എന്ന അവസ്ഥയിലായി അധികൃതർ. ഇതാണ് ദ്വീപിലെ ജയിൽ അവസ്ഥ. ഞങ്ങൾക്ക് ജയിൽ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരാറേയില്ല. പാർപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എത്രയോ കാലമായി കവരത്തിയിലെ ജയിൽ ഒരു സ്മാരകം പോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് കുട്ടികളേ ജയിൽ എന്ന് സ്കൂൾവിനോദയാത്രക്കുപോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം എന്ന ഉപകാരം മാത്രമേ ജയിലുകൾ കൊണ്ട് ദ്വീപുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഗുണ്ടാ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളും ഗവൺമെന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ധൃതികൂട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം ജയിൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിമാറും എന്ന ആശങ്കയാണുള്ളത്.

നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ലക്ഷദ്വീപിലെ ക്രൈം റേറ്റ് പൂജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമോ കേനദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളോ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ക്രൈം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ കഞ്ചാവ് സംബന്ധമായ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അടിപിടിയോ, പിടിച്ചുപറിയോ ഇവിടെയില്ല. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി, കാലങ്ങളിലായി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മൂന്നുപേരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഗുണ്ടാനിയമത്തിന്റ കരടുരേഖ പൂർത്തിയാക്കാൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അതിഭീകരപ്രദേശമായി മുദ്രകുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

'കോലോടം' എന്ന നോവൽ പറഞ്ഞിവെക്കുന്ന ദ്വീപ്ജീവിതം എന്നത് തികച്ചും ജാതീയവ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയനോവലിനുകൂടിയുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ ദ്വീപ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കാണുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായിട്ടും. എന്റെ ആലോചനയിലുള്ള വിഷയമാണത്. 'കോലോടം' അന്നെഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ എന്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഇവിടുത്തെ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു. എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു പ്രണയമുണ്ടായാൽപോലും ഒന്നിച്ചുജീവിക്കാനനുവദിക്കാത്ത ജാതി വിദ്വേഷം ലക്ഷദ്വീപിലുണ്ട്. അവിടെയാണ് വലിയകോയ എന്ന പക്വതയുള്ള കഥാപാത്രത്തെ 'കോലോട'ത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സൂഫിപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വലിയകോയ. അവിടെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ചില വിപ്ളവങ്ങളുണ്ട്. പട്ടിണിയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ജാതിയുമുണ്ട്. പട്ടിണി ഒരുമിച്ചനുഭവിച്ചവർക്കിടയിലായിരുന്നു ഈ ജാതിവേർതിരിവ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് വലിയകോയ ജാതിയെ കബറടക്കുന്നത്. കോയ, മേലാച്ചേരി എന്നീ ജാതികളെയാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം കബറടക്കുന്നത്. അങ്ങനയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് 'കോലോട'ത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയസംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷദ്വീപിനെക്കുറിച്ചാണ്. അത് ഉടൻ തന്നെ എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യും.

കോശോട്ടം- പ്രതികൂലമായ കാറ്റിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരേദിശയിൽ ഓടി കാറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഓട്ടം- വളരെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾ. ഇനി സത്യത്തിൽ ഏത് ഓട്ടമാണ് ദ്വീപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യമേഖലയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്?

എന്റെ സഹപ്രവർത്തകന് ഈയിടെ ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ദ്വീപിലെ വർത്തമാനകാല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആശങ്കപ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതാണ് കാരണമായത്. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തർ കൂടിയായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സത്യത്തിൽ ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കടൽ എന്ന പ്രതികൂലസാഹചര്യത്തെ വരുതിക്കുനിർത്തി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചവരാണ് ദ്വീപുകാർ. കടൽ ഏതുസമയവും ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സ്വയം ആർജിച്ചെടുത്ത ടെക്നിക്കുകൾകൊണ്ട് കടലിനെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. പറങ്കികൾക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെനിന്നും തുരത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ്വീപുകാർ. കുട്ടിയമ്മദിനെപ്പോലെയുള്ള കടൽക്കൊള്ളക്കാർ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണവും പണവുമൊക്കെ കവർന്നുകൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്ത്രപൂർവം നേരിട്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാർ. അറക്കൽ ബീവിയുടെ ഭരണകയ്യേറ്റങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അറക്കൽ പട്ടാളത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി ടിപ്പുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇനിമുതൽ അറക്കൽ ഭരണം ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ട എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ദ്വീപുകാർ. അങ്ങനെ ദൃഢമായ ഒരു പാരമ്പര്യം ദ്വീപിനുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി ദ്വീപിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

കാറ്റ് ശക്തമായി കടലിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓടം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കോഴിക്കോടിനെയാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കാറ്റിനനുകൂലമായിട്ട് ദിശതിരിച്ച് മെല്ലെമെല്ലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന കോശോട്ടമാണ് എക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ. സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധ്യമാവേണ്ടുന്ന ഒരു കോശോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം കോശോട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ കോശോട്ടം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച നിസ്സഹകരണത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും നിരാഹാരത്തിന്റെയും ധ്യാനാത്മകമായ സമീപനങ്ങൾതന്നെയാണ്.

അതിന്റെ പ്രായോഗികത തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദ്വീപ് ജനത പ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് വിൽക്കാൻവെച്ച പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു നേതൃത്വവും പറഞ്ഞതല്ല. ആരും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നു തീരുമാനിച്ചത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബഹിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർജന്മമാണ് നടന്നത്. ആ ബഹിഷ്കരണത്തെ ദ്വീപിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും എതിർത്തില്ല എന്നതാണ് ആശാവഹം. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു. പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ സമരവക്താക്കളാകുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു.

താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈകാരികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധം കേരളവുമായി എത്രകാലം നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടോ?

എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബാപ്പ കരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ദ്വീപുകാരുടെ ഓടം എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. വൻകര എന്ന് ദ്വീപുകാർ പറയുന്നത് മലയാളക്കരയെയാണ്. ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെയും ചേർത്തിട്ടാണ് ദ്വീപുകാർ മലയാളക്കരയെന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളക്കരയെ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. മംഗലാപുരമായാലും ഗുജറാത്തായാലും കന്യാകുമാരിയായാലും ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളക്കരയാണ്. മലയാളക്കരയിലേക്കാണ് ബാപ്പ പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ കരകാണാനും,കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാനും കരയെ അനുഭവിക്കാനുമുളള ആഗ്രഹത്താൽ കൂടെ പോകാൻ ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ല, തിരികെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും മലയാളം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ബാപ്പ പറയും. ഓടത്തിലേറി ബാപ്പ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുവരുന്നതുവരെ കാത്തിരിപ്പാണ് മലയാളത്തിനുവേണ്ടി. തിരികെ വരുമ്പോൾ ബാപ്പ വാക്കുപാലിച്ചിരിക്കും. പനയോലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കുറേ മലയാളം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരും. ഇതിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാപ്പ കെട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കത്തിയെടുത്ത് കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് പനയോല നിവർത്തുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ മണം പരക്കും. അതിന്റെ കഷ്ണം മുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കായും തിന്നാൻ തരും. ഞങ്ങൾ രുചിയോടുകൂടി മലയാളം കഴിക്കും.

വളർന്നുവലുതായി, ഒറ്റയ്ക്ക് കോഴിക്കോടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിന്ന മലയാളമത്രയും മിഠായിതെരുവിലെ രുചിയൂറും ഹൽവകളായിരുന്നുവെന്ന്. അത്രയും ഞങ്ങളുടെ ഓർമകളും വേരുകളും ആഴ്ന്നുകിടക്കുന്നത് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും എറണാകുളത്തും കാസർകോടും കണ്ണൂരുമാണ്. മംഗലാപുരവുമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ ബന്ധം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. മംഗലാപുരത്തെ ഒഴിച്ചുനിർത്തി കോഴിക്കോടും എറണാകുളവും ദ്വീപിനുമുന്നിൽ കൊട്ടിയടക്കുന്നു എന്നതിൽ തികച്ചും നിഗൂഢവും ദുരുദ്ദേശപരവുമായ നീക്കങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്നു ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. കോഴിക്കോടും എറണാകുളവും അടഞ്ഞാൽ ദ്വീപിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഏകവാതിൽ മംഗലാപുരമാണ്. സ്വാഭാവികമായും എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന പ്രചരണത്തെ മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തെക്കാൾ സുഗമമായി കർണാടകയ്ക്ക് ദ്വീപിനുമേലുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുറപ്പാണല്ലോ. അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെയുള്ളത്. മുറിച്ചുതിന്ന 'മലയാള'ത്തിന്റെ രുചിയും പറഞ്ഞുപഠിച്ച മലയാളത്തിലെ പദങ്ങളിലുമാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത്.

വ്യവസ്ഥാപിത അജണ്ട നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു. കടൽത്തീരത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം. കാറ്റുമറ എന്ന ഓലഷെഡ് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കും.. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഓലഷെഡ്ഡുണ്ടാവും. അതിൽ കിടന്നുറങ്ങി കടലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്ന മീൻ കടപ്പുറത്തുതന്നെ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്ത് തേങ്ങാപ്പൂളും കൂട്ടിതിന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. കാലുകൾ മുഴുവൻ വെളുത്തമണലിൽ പൂഴ്ത്തിവെച്ച് ഓലമടലിനെ കുത്തനെ നിർത്തി അതിൽ ചാരിക്കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ദ്വീപിനെ അത്രമേൽ ഉള്ളോട്ടെടുത്തവരാണ്. കാറ്റുമറയിൽ കിടന്നു പറയുന്ന രാക്കഥകളും പാടുന്ന പാട്ടുകളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം. അതൊന്നും അന്യംനിന്നുപോകാനോ ആ പാരമ്പര്യം പിഴുതെറിയാനോ ആരെയും അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

ഇസ്മത്ത് ഹുസൈന്റെ 'കോലോടം' എന്ന നോവൽ വാങ്ങാം

Content Highlights : Inteview with Writer Ismath Hussain from Lakshadweep based on novel kolodam published by Mathrubhumi Books

kolodam book review in english

Share this Article

Related topics, ismath hussain, mathrubhumi, mathrubhumi books, lakshadweep, get daily updates from mathrubhumi.com, related stories.

news room,

നമ്മെ നടുക്കിയ എന്തെല്ലാം വാര്‍ത്തകള്‍!, പ്രാഥമികമായ ചില പതിവുചോദ്യങ്ങള്‍

M Krishnan Nair

'സാഹിത്യജീവികളുടെ ഈഗോയെ നുള്ളിനോവിക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന മട്ട്'

Changampuzha

'അടിച്ചുതളിക്കാരിയുടെ പേരക്കുട്ടി','എച്ചില്‍ത്തീനി' എന്നീ കളിയാക്കലുകളെ എഴുതി തോല്‍പ്പിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ

Book

'മഹാഭാരത കഥകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര'; പുസ്തക ചര്‍ച്ച ചൊവ്വാഴ്ച 

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക..

IN CASE YOU MISSED IT

Ahmed Mueenudheen

'ഒരുവർഷം കൊണ്ടാണ് 'ഇലയില്ലെങ്കില്‍' എഴുതിയത്, മൂന്ന് വര്‍ഷമായി അത് റാസയുടെ കൈയിലുണ്ട്‌'

E.V Fathima

വിവര്‍ത്തനമൊക്കെ അത്ര വല്യകാര്യമാണോ, ധാരാളം പൈസ കിട്ടുന്നതല്ലേ?; മാറേണ്ടത് കാഴ്ചപ്പാട് -ഇ.വി ഫാത്തിമ

Sreekumar changampuzha, sreedevi changampuzha

'ഇനി കൃഷ്ണനെ മാത്രമല്ല,രുഗ്മിണിയെയും പൂജിക്കണം: അച്ഛനുനേരെ അമ്മയുടെ ഒളിയമ്പുകള്‍'- ലളിതാ ചങ്ങമ്പുഴ

subhashchandran

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നേക്കാള്‍ വിശ്വാസം മരണാനന്തരമുള്ള എന്നെയാണ്; അനശ്വരനാവാൻ കൊതി- സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ

More from this section.

Davood Ibrahim, Meeran Chadha Borwankar

'ഛോട്ടാരാജനെ ഉപയോഗിച്ച് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെ വധിക്കാനുള്ള ...

PHOTO SIDDIQUEL AKBAR

ആംആദ്മിയിലേക്കുള്ള പോക്ക് പ്രതീക്ഷ തേടിയുള്ളതായിരുന്നു: ...

സക്കറിയ, റോസ്‌മേരി/ ഫോട്ടോ: വിവേക് ആര്‍ നായര്‍

'പ്രണയിക്കുന്നവരെ പിണക്കാതെ നിരാകരിക്കാൻ സക്കറിയയ്ക്ക് ...

C. Radhakrishnan

'നെഹ്‌റു അക്കാദമി അധ്യക്ഷനായത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടല്ല, ...

Most commented.

 • Mathrubhumi News
 • Media School

itunes

 • Privacy Policy
 • Terms of Use
 • Subscription
 • Classifieds

© Copyright Mathrubhumi 2024. All rights reserved.

 • Other Sports
 • News in Videos
 • Entertainment
 • One Minute Video
 • Stock Market
 • Mutual Fund
 • Personal Finance
 • Savings Center
 • Commodities
 • Products & Services
 • Pregnancy Calendar
 • Arogyamasika
 • News & Views
 • Notification
 • Social issues
 • Social Media
 • Destination
 • Thiruvananthapuram
 • Pathanamthitta
 • News In Pics
 • Taste & Travel
 • Photos & Videos

Mathrubhumi

Click on ‘Get News Alerts’ to get the latest news alerts from

Mathrubhumi

kolodam book review in english

 • Advanced search

Log in to your account

Kolodam / ismath hussain.

Text

 • Holdings ( 4 )
 • Title notes ( 1 )
 • Comments ( 0 )

Browsing Malayalam Library shelves, Collection: Malayalam Close shelf browser (Hides shelf browser)

In Malayalam

There are no comments on this title.

 • Save record BIBTEX Dublin Core MARCXML MARC (non-Unicode/MARC-8) MARC (Unicode/UTF-8) MARC (Unicode/UTF-8, Standard) MODS (XML) RIS ISBD
 • More searches Search for this title in: Other Libraries (WorldCat) Other Databases (Google Scholar) Online Stores (Bookfinder.com) Open Library (openlibrary.org)

Exporting to Dublin Core...

Select the item(s) to search.

Powered by Koha

English Literature: A Guide to Resources: Book Reviews

 • Annual Surveys of Research
 • Atlases & Gazeteers
 • Bibliographies
 • Biographical Sources
 • Chronologies
 • Explication Sources
 • Literary Terms and Concepts
 • Specialized Encyclopedias & Dictionaries
 • Periodical Articles
 • Primary Sources
 • Book Reviews
 • New Acquisitions
 • Citation Tools

Resources for Finding Reviews

See Also: Book Reviews: A Finding Guide

 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) A component of Web of Science -- AHCI offers multidisciplinary journal coverage of the arts & humanities. It can also be searched by cited references to specific works that appear in article bibliographies. Coverage range is1975 - date. From the main Web of Science search screen, select More Settings , and uncheck all but the AHCI checkbox.
 • Book Review Index Call Number: Olin Library Reference and Library Annex Oversize Z1219 .B721 +, Detroit: Gale. Covers 1965 to 2009 . Five-year cumulated indexes ease searching. Indexes reviews of books and periodicals appearing in over 500 scholarly, popular, and professional periodicals. Titles reviewed include children's, young adult, and reference books. Each record includes: author and title of the work being reviewed, journal title abbreviation, date of review, page number, and an indication of the length of the review. Abbreviations and full journal titles are listed in the front of each volume.
 • Book Review Digest Plus Book Review Digest Plus brings together the data of Book Review Digest, which includes descriptive summaries of books as well as excerpts of book reviews, with all the book review citations and full text of book reviews from eleven other H. W. Wilson indexes. Those indexes are: Applied Science & Technology Index, Art Index, Biological & Agricultural Index, Education Index, General Science Index, Humanities Index, Index to Legal Periodicals & Books, Library Literature & Information Science, Readers Guide to Periodical Literature, Social Sciences Index, and Business Periodicals Index. Covers reviews from 1983 to date.
 • Humanities International Index Indexes articles and books across the arts and humanities disciplines from a multitude of U.S. and international publications. HII also provides citations for original creative works including poems, fiction, photographs, paintings and illustrations. Many links to full text.
 • JSTOR JSTOR is a fully-searchable database containing the back issues of several hundred scholarly journals in the humanities, social sciences, mathematics, music, ecology and botany, business, and other fields. It includes the following collections: Arts & sciences I, II and III, General science, Ecology and botany, Business, Language and literature.
 • Periodicals Index Online Index to thousands of periodicals in the arts, humanities and social sciences across more than 300 years, covering each periodical from its first issue. Every article is indexed. The scope is international, including journals in English, French, German, Italian, Spanish and other languages. Previously known as Periodicals Contents Index (PCI).
 • ProQuest Research Library ProQuest Research Library, formerly known as Periodical Abstracts, is a comprehensive database available through the ProQuest online system. It indexes and abstracts general interest magazines and scholarly journals in the social sciences, humanities and sciences. It comprises two components: a core list of periodicals covering about 800 publications, and 15 subject-specific modules that supplement the core list. Modules cover arts, business, children, education, general interest, health, humanities, international studies, law, military, multicultural studies, psychology, sciences, social sciences, and women's interests. Full text of many articles is provided.
 • Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 A database containing comprehensive indexing of the most popular general-interest periodicals published in the United States. Reflects the history of 20th century America. Covers these areas: Aeronautics, African-Americans, Aging, Archeology, Astronomy, Automobiles, Biographies, Business, Children, Education, Environment, Fashion, Film, Fine Arts, Food, Foreign Affairs, Gardening, Health, History, Hobbies, Home, Journalism, Leisure Activities, Literature, Medicine, Music, News, Nutrition, Photography, Politics, Popular Culture, Radio, Religion, Science, Sports, Technology, Television, Travel. The complete database covers the years 1890 through 1982.
 • ProQuest One Literature Former name: Literature Online. Offers a full-text collection of poetry, drama, and prose with complementary references sources as well as articles, monographs and dissertations from the Annual bibliography of English language and literature (ABELL); full-text articles from literary journals; and biographical information on widely studied authors.
 • << Previous: Primary Sources
 • Next: New Acquisitions >>
 • Last Updated: Apr 5, 2024 11:18 AM
 • URL: https://guides.library.cornell.edu/englishlit
 • Library Home
 • Library Guides

English Literature

 • Book Reviews

Getting Started

 • Full-Text Sources by Time Period
 • Reference Sources

Do you want to know how a book was received by scholars? Are you trying to determine the quality of a particular book? Or, are you just interested in knowing if a book is worth reading? Book reviews are a great place to start. This guide provides guidance on finding two types of book reviews, those for a general audience and those for a scholarly audience.

Reviews for a General Audience

Literature and popular works (memoirs, travel writing, manuals, etc.) are often reviewed by journalists or fellow authors upon publication in newspapers or magazines. Use the following databases to find reviews in these publications.

 • Book Review Index This link opens in a new window & more less... A comprehensive online guide to book reviews with over five million review citations from thousands of publications.
 • Book Review Digest Plus This link opens in a new window & more less... Book Review Digest is a reference database that provides review excerpts and book summaries for current English-language fiction and non-fiction books. Limit of 1 simultaneous user.
 • Book Review Digest Retrospective This link opens in a new window 1903-1982 & more less... Indexes and abstracts reviews of English language adult and juvenile fiction and non-fiction titles. Reviews are selected from journals in the humanities, sciences, social sciences and library review media.

Other Sources for Book Reviews

Many reviews are published in newspapers and magazines. Use the guides below to find the best databases to search for reviews in these publications.

 • How do I find magazines? by Ask a Librarian Updated Feb 17, 2024 374 views this year
 • How do I find newspapers? by Ask a Librarian Updated Apr 3, 2024 5253 views this year

Reviews for a Scholarly Audience

Scholarly books are reviewed in academic or peer-reviewed journals and are written by academics. As these reviews place the work in the context of current scholarship, they can take several years to appear after the book was published.

Starting Points

 • JSTOR This link opens in a new window Recommended Starting Point . Use Advanced Search and limit to "Reviews". You can also limit by discipline. & more less... A database of back issues of core journals in the humanities, social sciences, and sciences. All issues of each journal are included in full-text except for the most recent 2-to-5 years.
 • IBR Online This link opens in a new window & more less... Multilingual and interdisciplinary index to book reviews, chiefly in the arts, humanities and social sciences.
 • Web of Science This link opens in a new window Conduct your search for book or author, and then limit to "Book Reviews". & more less... Authoritative, multidisciplinary content covers over 10,000 of the highest impact journals worldwide, including Open Access journals and over 110,000 conference proceedings. You'll find current and retrospective coverage in the sciences, social sciences, arts, and humanities, with coverage available to 1900. Includes the Science Citation Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index. Web of Science is especially useful for its citation linking.
 • Periodicals Index Online This link opens in a new window & more less... Part of Nineteenth Century Index. Indexes the contents of thousands of periodicals in the humanities and social sciences from 1665 to 1995, including many European titles. Includes links to some full-text articles. Dates of full-text coverage vary by title.
 • Humanities & Social Sciences Index Retrospective This link opens in a new window & more less... Database corresponds to International Index, 1907 - March 1965; Social Sciences & Humanities Index, April 1965 March 1974; Humanities Index, April 1974 March 1984; and Social Sciences Index, April 1974 March 1983

Other Databases for Book Reviews

We strongly recommend searching the article database or index that covers the academic literature in a specific field for reviews. Use the Advanced Search option and limit to "Book Reviews" or "Reviews".  Find the best database for book reviews in your field by using our subject guides.

 • Library Subject Guides

Book Review Indexes in Print

Below are a few print sources for finding book reviews.

 • Combined Retrospective Index to Book Reviews in Humanities Journals, 1802-1974 & more less... 10 vols. Ed by Evan Ira Farber. Woodbridge: Research Publications, 1982-1984. Covers 150 literature, philosophy, classics, folklore, linguistics & music journals, from England and the US Organized by primary authors or editors and then by book titles.
 • Literary and Historical index to American Magazines, 1800-1850 & more less... Ed by Daniel A. Wells & Jonathan Daniel Wells. Westport: Praeger, 2004.

Ask a Librarian

Profile Photo

Publications with Book Reviews

 • London Review of Books Library has on microfilm 1979 - present.
 • New York Review of Books This link opens in a new window & more less... New York Review of Books reviews contemporary books in all subject areas.
 • New Yorker Library has in print 1925 - present.
 • Publishers Weekly Library has in print and microfilm 1873 - present. Recent issues available online via Find It!
 • TLS: Times Literary Supplement Historical Archive This link opens in a new window & more less... Covers 1902-2006. This easy-to-navigate, fully-searchable resource is a witness to the cultural revolutions of the last 100 years and offers unparalleled opportunities for tracking the views of influential opinion-makers, the response of their peers, the controversies of the day and how they developed. --Publisher's website
 • << Previous: Books & Primary Sources
 • Next: Full-Text Sources by Time Period >>
 • Subjects: English Literature , Humanities , Literature
 • Tags: humanities , literary criticism , literature
 • Updated: Mar 27, 2024 11:25 AM
 • URL: https://guides.lib.uchicago.edu/english
 • Report a problem
 • Login to LibApps

Open sourcetools

Literacy Ideas

How to Write a Book Review: The Ultimate Guide

' data-src=

WHAT IS A BOOK REVIEW?

how to write a book review | what is a Book review | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

Traditionally, book reviews are evaluations of a recently published book in any genre. Usually, around the 500 to 700-word mark, they briefly describe a text’s main elements while appraising the work’s strengths and weaknesses. Published book reviews can appear in newspapers, magazines, and academic journals. They provide the reader with an overview of the book itself and indicate whether or not the reviewer would recommend the book to the reader.

WHAT IS THE PURPOSE OF A BOOK REVIEW?

There was a time when book reviews were a regular appearance in every quality newspaper and many periodicals. They were essential elements in whether or not a book would sell well. A review from a heavyweight critic could often be the deciding factor in whether a book became a bestseller or a damp squib. In the last few decades, however, the book review’s influence has waned considerably, with many potential book buyers preferring to consult customer reviews on Amazon, or sites like Goodreads, before buying. As a result, book review’s appearance in newspapers, journals, and digital media has become less frequent.

WHY BOTHER TEACHING STUDENTS TO WRITE BOOK REVIEWS AT ALL?

Even in the heyday of the book review’s influence, few students who learned the craft of writing a book review became literary critics! The real value of crafting a well-written book review for a student does not lie in their ability to impact book sales. Understanding how to produce a well-written book review helps students to:

●     Engage critically with a text

●     Critically evaluate a text

●     Respond personally to a range of different writing genres

●     Improve their own reading, writing, and thinking skills.

Not to Be Confused with a Book Report!

WHAT’S THE DIFFERENCE BETWEEN A BOOK REVIEW AND A BOOK REPORT?

book_reviews_vs_book_reports.jpg

While the terms are often used interchangeably, there are clear differences in both the purpose and the format of the two genres. Generally speaking, book reports aim to give a more detailed outline of what occurs in a book. A book report on a work of fiction will tend to give a comprehensive account of the characters, major plot lines, and themes in the book. Book reports are usually written around the K-12 age range, while book reviews tend not to be undertaken by those at the younger end of this age range due to the need for the higher-level critical skills required in writing them. At their highest expression, book reviews are written at the college level and by professional critics.

Learn how to write a book review step by step with our complete guide for students and teachers by familiarizing yourself with the structure and features.

BOOK REVIEW STRUCTURE

ANALYZE Evaluate the book with a critical mind.

THOROUGHNESS The whole is greater than the sum of all its parts. Review the book as a WHOLE.

COMPARE Where appropriate compare to similar texts and genres.

THUMBS UP OR DOWN? You are going to have to inevitably recommend or reject this book to potential readers.

BE CONSISTENT Take a stance and stick with it throughout your review.

FEATURES OF A BOOK REVIEW

PAST TENSE You are writing about a book you have already read.

EMOTIVE LANGUAGE Whatever your stance or opinion be passionate about it. Your audience will thank you for it.

VOICE Both active and passive voice are used in recounts.

A COMPLETE UNIT ON REVIEW AND ANALYSIS OF TEXTS

how to write a book review | movie response unit | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

⭐ Make  MOVIES A MEANINGFUL PART OF YOUR CURRICULUM  with this engaging collection of tasks and tools your students will love. ⭐ All the hard work is done for you with  NO PREPARATION REQUIRED.

This collection of  21 INDEPENDENT TASKS  and  GRAPHIC ORGANIZERS  takes students beyond the hype, special effects and trailers to look at visual literacy from several perspectives offering DEEP LEARNING OPPORTUNITIES by watching a  SERIES, DOCUMENTARY, FILM, and even  VIDEO GAMES.

ELEMENTS OF A BOOK REVIEW

As with any of the writing genres we teach our students, a book review can be helpfully explained in terms of criteria. While there is much to the ‘art’ of writing, there is also, thankfully, a lot of the nuts and bolts that can be listed too. Have students consider the following elements before writing:

●     Title: Often, the title of the book review will correspond to the title of the text itself, but there may also be some examination of the title’s relevance. How does it fit into the purpose of the work as a whole? Does it convey a message or reveal larger themes explored within the work?

●     Author: Within the book review, there may be some discussion of who the author is and what they have written before, especially if it relates to the current work being reviewed. There may be some mention of the author’s style and what they are best known for. If the author has received any awards or prizes, this may also be mentioned within the body of the review.

●     Genre: A book review will identify the genre that the book belongs to, whether fiction or nonfiction, poetry, romance, science-fiction, history etc. The genre will likely tie in, too with who the intended audience for the book is and what the overall purpose of the work is.

●     Book Jacket / Cover: Often, a book’s cover will contain artwork that is worthy of comment. It may contain interesting details related to the text that contribute to, or detract from, the work as a whole.

●     Structure: The book’s structure will often be heavily informed by its genre. Have students examine how the book is organized before writing their review. Does it contain a preface from a guest editor, for example? Is it written in sections or chapters? Does it have a table of contents, index, glossary etc.? While all these details may not make it into the review itself, looking at how the book is structured may reveal some interesting aspects.

●     Publisher and Price: A book review will usually contain details of who publishes the book and its cost. A review will often provide details of where the book is available too.

how to write a book review | writing a book review | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

BOOK REVIEW KEY ELEMENTS

As students read and engage with the work they will review, they will develop a sense of the shape their review will take. This will begin with the summary. Encourage students to take notes during the reading of the work that will help them in writing the summary that will form an essential part of their review. Aspects of the book they may wish to take notes on in a work of fiction may include:

●     Characters: Who are the main characters? What are their motivations? Are they convincingly drawn? Or are they empathetic characters?

●     Themes: What are the main themes of the work? Are there recurring motifs in the work? Is the exploration of the themes deep or surface only?

●     Style: What are the key aspects of the writer’s style? How does it fit into the wider literary world?

●     Plot: What is the story’s main catalyst? What happens in the rising action? What are the story’s subplots? 

A book review will generally begin with a short summary of the work itself. However, it is important not to give too much away, remind students – no spoilers, please! For nonfiction works, this may be a summary of the main arguments of the work, again, without giving too much detail away. In a work of fiction, a book review will often summarise up to the rising action of the piece without going beyond to reveal too much!

how to write a book review | 9 text response | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

The summary should also provide some orientation for the reader. Given the nature of the purpose of a review, it is important that students’ consider their intended audience in the writing of their review. Readers will most likely not have read the book in question and will require some orientation. This is often achieved through introductions to the main characters, themes, primary arguments etc. This will help the reader to gauge whether or not the book is of interest to them.

Once your student has summarized the work, it is time to ‘review’ in earnest. At this point, the student should begin to detail their own opinion of the book. To do this well they should:

i. Make It Personal

Often when teaching essay writing we will talk to our students about the importance of climbing up and down the ladder of abstraction. Just as it is helpful to explore large, more abstract concepts in an essay by bringing it down to Earth, in a book review, it is important that students can relate the characters, themes, ideas etc to their own lives.

Book reviews are meant to be subjective. They are opinion pieces, and opinions grow out of our experiences of life. Encourage students to link the work they are writing about to their own personal life within the body of the review. By making this personal connection to the work, students contextualize their opinions for the readers and help them to understand whether the book will be of interest to them or not in the process.

ii. Make It Universal

Just as it is important to climb down the ladder of abstraction to show how the work relates to individual life, it is important to climb upwards on the ladder too. Students should endeavor to show how the ideas explored in the book relate to the wider world. The may be in the form of the universality of the underlying themes in a work of fiction or, for example, the international implications for arguments expressed in a work of nonfiction.

iii. Support Opinions with Evidence

A book review is a subjective piece of writing by its very nature. However, just because it is subjective does not mean that opinions do not need to be justified. Make sure students understand how to back up their opinions with various forms of evidence, for example, quotations, statistics, and the use of primary and secondary sources.

EDIT AND REVISE YOUR BOOK REVIEW

how to write a book review | 9 1 proof read Book review | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

As with any writing genre, encourage students to polish things up with review and revision at the end. Encourage them to proofread and check for accurate spelling throughout, with particular attention to the author’s name, character names, publisher etc. 

It is good practice too for students to double-check their use of evidence. Are statements supported? Are the statistics used correctly? Are the quotations from the text accurate? Mistakes such as these uncorrected can do great damage to the value of a book review as they can undermine the reader’s confidence in the writer’s judgement.

The discipline of writing book reviews offers students opportunities to develop their writing skills and exercise their critical faculties. Book reviews can be valuable standalone activities or serve as a part of a series of activities engaging with a central text. They can also serve as an effective springboard into later discussion work based on the ideas and issues explored in a particular book. Though the book review does not hold the sway it once did in the mind’s of the reading public, it still serves as an effective teaching tool in our classrooms today.

how to write a book review | LITERACY IDEAS FRONT PAGE 1 | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

Teaching Resources

Use our resources and tools to improve your student’s writing skills through proven teaching strategies.

BOOK REVIEW GRAPHIC ORGANIZER (TEMPLATE)

how to write a book review | book review graphic organizer | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

101 DIGITAL & PRINT GRAPHIC ORGANIZERS FOR ALL CURRICULUM AREAS

how to write a book review | digital graphic organizers 1 | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

Introduce your students to 21st-century learning with this GROWING BUNDLE OF 101 EDITABLE & PRINTABLE GRAPHIC ORGANIZERS. ✌ NO PREP REQUIRED!!! ✌ Go paperless, and let your students express their knowledge and creativity through the power of technology and collaboration inside and outside the classroom with ease.

Whilst you don’t have to have a 1:1 or BYOD classroom to benefit from this bundle, it has been purpose-built to deliver through platforms such as ✔ GOOGLE CLASSROOM, ✔ OFFICE 365, ✔ or any CLOUD-BASED LEARNING PLATFORM.

Book and Movie review writing examples (Student Writing Samples)

Below are a collection of student writing samples of book reviews.  Click on the image to enlarge and explore them in greater detail.  Please take a moment to both read the movie or book review in detail but also the teacher and student guides which highlight some of the key elements of writing a text review

Please understand these student writing samples are not intended to be perfect examples for each age or grade level but a piece of writing for students and teachers to explore together to critically analyze to improve student writing skills and deepen their understanding of book review writing.

We would recommend reading the example either a year above and below, as well as the grade you are currently working with to gain a broader appreciation of this text type .

how to write a book review | book review year 3 | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

BOOK REVIEW VIDEO TUTORIALS

how to write a book review | 2 book review tutorial28129 | How to Write a Book Review: The Ultimate Guide | literacyideas.com

OTHER GREAT ARTICLES RELATED TO BOOK REVIEWS

how to write a book review | transactional writing guide | Transactional Writing | literacyideas.com

Transactional Writing

how to write a book review | text response | How to write a text response | literacyideas.com

How to write a text response

how to write a book review | compare and contrast essay 1 | How to Write a Compare and Contrast Essay | literacyideas.com

How to Write a Compare and Contrast Essay

how to write a book review | expository essay writing guide | How to Write Excellent Expository Essays | literacyideas.com

How to Write Excellent Expository Essays

How to Write a Book Review in 3 Steps

Join Discovery, the new community for book lovers

Trust book recommendations from real people, not robots 🤓

Blog – Posted on Wednesday, Apr 03

How to write a book review in 3 steps.

How to Write a Book Review in 3 Steps

If the idea of reading for free — or even getting paid to read — sounds like a dream come true, remember that it isn’t a pipe dream. There are many places aspiring book reviewers can read books for free, such as Reedsy Discovery — a new platform for reviewing indie books. Of course, if you’re giving serious thought to becoming a book reviewer, your first step should be learning how to write a book review. To that end, this post covers all the basics of literary criticism. Let’s get started!

The three main steps of writing a book review are simple:

 • Provide a summary: What is story about? Who are the main characters and what is the main conflict? 
 • Present your evaluation: What did you think of the book? What elements worked well, and which ones didn’t? 
 • Give your recommendation: Would you recommend this book to others? If so, what kinds of readers will enjoy it?

You can also download our free book review templates and use it as a guide! Otherwise, let’s take a closer look at each element.

Pro-tip : But wait! How are you sure if you should become a book reviewer in the first place? If you're on the fence, or curious about your match with a book reviewing career, take our quick quiz:

Should you become a book reviewer?

Find out the answer. Takes 30 seconds!

How to write a review of a book

Step 1. provide a summary.

Have you ever watched a movie only to realize that all the good bits were already in the trailer? Well, you don’t want the review to do that. What you do want the summary to do is reveal the genre, theme, main conflict, and main characters in the story — without giving away spoilers or revealing how the story ends.

A good rule of thumb is not to mention anything that happens beyond the midpoint. Set the stage and give readers a sense of the book without explaining how the central issue is resolved.

Emily W. Thompson's review of The Crossing :

In [Michael] Doane’s debut novel, a young man embarks on a journey of self-discovery with surprising results.
An unnamed protagonist (The Narrator) is dealing with heartbreak. His love, determined to see the world, sets out for Portland, Oregon. But he’s a small-town boy who hasn’t traveled much. So, the Narrator mourns her loss and hides from life, throwing himself into rehabbing an old motorcycle. Until one day, he takes a leap; he packs his bike and a few belongings and heads out to find the Girl. Read more...

Here are a few more reviews with well-written summaries for you to check out. The summary tend to be the longest part of the book review, so we won’t turn this post into a novel itself by pasting them all here: Le Cirque Navire reviewed by Anna Brill, The Heart of Stone reviewed by Kevin R. Dickinson, Fitting Out: The Friendship Experiment reviewed by Lianna Albrizio.

Non-fiction summary tip: The primary goal of a non-fiction summary is to provide context: what problems or issues has the book spotted, and how does it go about addressing them? Be sure to mention the authors of the title and what experience or expertise they bring to the title. Check Stefan Kløvning’s review of Creativity Cycling for an example of a summary that establishes the framework of the book within the context of its field.

Step 2. Present your evaluation

While you should absolutely weave your own personal take of a book into the review, your evaluation shouldn’t only be based on your subjective opinion. Along with presenting how you reacted to the story and how it affected you, you should also try to objectively critique the stronger and weaker elements of the story, and provide examples from the text to back up your points.

To help you write your evaluation, you should record your reactions and thoughts as you work your way through a novel you’re planning on reviewing. Here are some aspects of the book to keep in mind as you do.

Your evaluation might focus heartily on the book’s prose:

Donald Barker's review of Mercenary : 

Such are the bones of the story. But, of course, it is the manner in which Mr Gaughran puts the bones back together and fills them with life that makes “Mercenary” such a great read. The author’s style seems plain; it seems straightforward and even simple. But an attempt at imitation or emulation quickly proves that simple it is not. He employs short, punchy sentences that generate excellent dialogue dripping with irony, deadpan humour and wit. This, mixed with good descriptive prose, draws the characters – and what characters they are – along with the tumultuous events in which they participated amidst the stinking, steaming heat of the South American jungle, out from the past to the present; alive, scheming, drinking, womanising and fighting, onto the written page.

You can give readers a sense of the book by drawing comparisons to other well-known titles or authors:

Laura Hartman's review of The Mystery of Ruby's Mistletoe :

Reading Ms. Donovan’s book is reminiscent to one of my favorite authors, Dame Agatha Christie. Setting up the suspects in a snowbound house, asking them to meet in the drawing room and the cleverly satisfying conclusion was extremely gratifying. I can picture Miss Marple and Hercule Poirot nodding at Ms. Donovan saying “Well done!”

Not everyone’s tastes are the same, and you can always acknowledge this by calling out specific story elements in your evaluation: 

Kevin R. Dickinson's review of The Heart of Stone :

Whether you enjoy Galley’s worldbuilding will depend heavily on preference. Galley delivers information piecemeal, letting the characters, not the author, navigate the reader through Hartlund. A notable example is the magic system, an enigmatic force that lacks the ridge structures of, say, a Brandon Sanderson novel. While the world’s magical workings are explained, you only learn what the characters know and many mysteries remain by the end. Similar choices throughout make the world feel expansive and authentic.

Non-fiction evaluation tip: A book’s topic is only as compelling as its supporting arguments. Your evaluation of a nonfiction book should address that: how clearly and effectively are the points communicated? Turn back to Stefan’s critique for an example of a non-fiction critique that covers key takeaways and readability, without giving away any “big reveals.”

Step 3. Give your recommendation 

At the end of the day, your critique needs to answer this question: is this a book you would (or wouldn’t) recommend to other readers? You might wrap up by comparing it to other books in the same genre, or authors with similar styles, such as: “Fans of so-and-so will enjoy this book.” 

Let’s take a look at a few more tips:

You don’t need to write, “I recommend this book” — you can make it clear by highlighting your favorable opinion:

Following in the footsteps of Jack Kerouac and William Least Heat-Moon, Doane offers a coming of age story about a man finding himself on the backroads of America. Doane’s a gifted writer with fluid prose and insightful observations, using The Narrator’s personal interactions to illuminate the diversity of the United States.
Despite his flaws, it’s a pleasure to accompany The Narrator on his physical and emotional journey. The unexpected ending is a fitting denouement to an epic and memorable road trip.

Add more punch to your rating by mentioning what kind of audience will or won’t enjoy the book:

Charleigh Aleyna Reid's review of The King of FU :

I would recommend this book to anyone who grew up in the 90’s and would like to reminisce about the time, someone who is interested to see what it was like to be a 90’s kid, or perhaps anyone who is looking for a unique, funny story about someone’s life.

Unless you found the title absolutely abhorrent, a good way to balance out a less favorable book review it to share what you did like about the book — before ultimately stating why you wouldn’t recommend the novel:

Nicola O's review of Secrets of the Sea Lord :

Overall, there are plenty of enjoyable elements in this story and fans of Atlantis and mer mythology should give it a try. Despite this, it does not rise above a three-star rating, and while I had some difficulty pinning down why this is, I concluded that it comes from a surprisingly unsophisticated vocabulary. There are a couple of graphic sex scenes, which is absolutely fine in a paranormal romance, but if they were removed, I could easily imagine this as an appealing story for middle-schoolers.

Non-fiction recommendation tip: As with fiction book reviews, share why you did or didn’t enjoy the title. However, in one of the starkest divergences from fiction book reviews it’s more important than ever that you mention your expectations coming into the non-fiction book. For instance, if you’re a cow farmer who’s reading a book on the benefits of becoming a vegetarian, you’re coming in with a large and inherent bias that the book will struggle to alter. So your recommendation should cover your thoughts about the book, while clearly taking account your perspective before you started reading. Let’s look once more at Stefan’s review for an example of a rating that includes an explanation of the reviewer’s own bias.

Bonus tips for writing a book review

Let’s wrap up with a few final tips for writing a compelling review.

 • Remember, this isn’t a book report. If someone wants the summary of a book, they can read the synopsis. People turn to book reviews for a fellow reader’s take on the book. And for that reason...
 • Have an opinion. Even if your opinion is totally middle-of-the-line — you didn’t hate the book but you didn’t love it either — state that clearly, and explain why.
 • Make your stance clear from the outset. Don’t save your opinion just for the evaluation/recommendation. Weave your thoughts about the book into your summary as well, so that readers have an idea of your opinion from the outset.
 • Back up your points. Instead of just saying, “the prose was evocative” — show readers by providing an actual passage that displays this. Same goes for negative points — don’t simply tell readers you found a character unbelievable, reference a certain (non-spoiler) scene that backs this up.
 • Provide the details. Don’t forget to weave the book’s information into the review: is this a debut author? Is this one installment of a series? What types of books has the author written before? What is their background? How many pages does the book have? Who published the book? What is the book’s price?
 • Follow guidelines. Is the review you’re writing for Goodreads? For The New York Times ? The content and tone of your review will vary a good deal from publication to publication.
 • Learn from others. One of the best ways to learn how to write a great review is to read other reviews! To help you out with that, we’ve published a post all about book review examples .

Writing book reviews can be a rewarding experience! As a book-lover yourself, it’s a great opportunity to help guide readers to their next favorite title. If you’re just getting started as a reviewer and could use a couple more tips and nudges in the right direction, check out our comprehensive blog post on how to become a book reviewer . And if you want to find out which review community is the right fit for you, we recommend taking this quick quiz:

Which review community should you join?

Find out which review community is best for your style. Takes 30 seconds!

Finally, if you feel you've nailed the basics of how to write a book review, we recommend you check out Reedsy Discovery , where you can review books for free and are guaranteed people will read them. To register as a book reviewer, simply go here !

Continue reading

More posts from across the blog.

How to Find Kindle Unlimited Audiobooks (And 20 of Our Favorites)

We all love reading, but with more people working from home than ever before and screen time at all time high, giving your eyes a break is extra important — and that’s where audiobooks come in.

70 Best Coming-of-Age Books of All Time

Everybody has to grow up sometime — and the books on this list show that it can happen in surprising ways. We’ve hand-picked the very best of the genre to bring you seventy must-read coming-of-age books.

How to Become a Book Reviewer in 12 Steps

Most book critics have a pretty thankless job. If they give a bad review, they’re often accused of sour grapes (“If they could write, then they wouldn’t be reviewers”) and when their write-ups help a book to take off, they almost never get the credit (“the author...

Heard about Reedsy Discovery?

Trust real people, not robots, to give you book recommendations.

Or sign up with an

Or sign up with your social account

 • Submit your book
 • Reviewer directory

Discovery | Reviewer | Version A | 2024-01

Want to be a book reviewer?

Review new books and start building your portfolio.

How to Write a Book Review: A Comprehensive Tutorial With Examples

blog image

You don’t need to be a literary expert to craft captivating book reviews. With one in every three readers selecting books based on insightful reviews, your opinions can guide fellow bibliophiles toward their next literary adventure.

Learning how to write a book review will not only help you excel at your assigned tasks, but you’ll also contribute valuable insights to the book-loving community and turn your passion into a professional pursuit.

In this comprehensive guide,  PaperPerk  will walk you through a few simple steps to master the art of writing book reviews so you can confidently embark on this rewarding journey.

What is a Book Review?

A book review is a critical evaluation of a book, offering insights into its content, quality, and impact. It helps readers make informed decisions about whether to read the book.

Writing a book review as an assignment benefits students in multiple ways. Firstly, it teaches them how to write a book review by developing their analytical skills as they evaluate the content, themes, and writing style .

Secondly, it enhances their ability to express opinions and provide constructive criticism. Additionally, book review assignments expose students to various publications and genres, broadening their knowledge.

Furthermore, these tasks foster essential skills for academic success, like critical thinking and the ability to synthesize information. By now, we’re sure you want to learn how to write a book review, so let’s look at the book review template first.

Table of Contents

Book Review Template

How to write a book review- a step by step guide.

Check out these 5 straightforward steps for composing the best book review.

Step 1: Planning Your Book Review – The Art of Getting Started

You’ve decided to take the plunge and share your thoughts on a book that has captivated (or perhaps disappointed) you. Before you start book reviewing, let’s take a step back and plan your approach. Since knowing how to write a book review that’s both informative and engaging is an art in itself.

Choosing Your Literature

First things first, pick the book you want to review. This might seem like a no-brainer, but selecting a book that genuinely interests you will make the review process more enjoyable and your insights more authentic.

Crafting the Master Plan

Next, create an  outline  that covers all the essential points you want to discuss in your review. This will serve as the roadmap for your writing journey.

The Devil is in the Details

As you read, note any information that stands out, whether it overwhelms, underwhelms, or simply intrigues you. Pay attention to:

 • The characters and their development
 • The plot and its intricacies
 • Any themes, symbols, or motifs you find noteworthy

Remember to reserve a body paragraph for each point you want to discuss.

The Key Questions to Ponder

When planning your book review, consider the following questions:

 • What’s the plot (if any)? Understanding the driving force behind the book will help you craft a more effective review.
 • Is the plot interesting? Did the book hold your attention and keep you turning the pages?
 • Are the writing techniques effective? Does the author’s style captivate you, making you want to read (or reread) the text?
 • Are the characters or the information believable? Do the characters/plot/information feel real, and can you relate to them?
 • Would you recommend the book to anyone? Consider if the book is worthy of being recommended, whether to impress someone or to support a point in a literature class.
 • What could improve? Always keep an eye out for areas that could be improved. Providing constructive criticism can enhance the quality of literature.

Step 2 – Crafting the Perfect Introduction to Write a Book Review

In this second step of “how to write a book review,” we’re focusing on the art of creating a powerful opening that will hook your audience and set the stage for your analysis.

Identify Your Book and Author

Begin by mentioning the book you’ve chosen, including its  title  and the author’s name. This informs your readers and establishes the subject of your review.

Ponder the Title

Next, discuss the mental images or emotions the book’s title evokes in your mind . This helps your readers understand your initial feelings and expectations before diving into the book.

Judge the Book by Its Cover (Just a Little)

Take a moment to talk about the book’s cover. Did it intrigue you? Did it hint at what to expect from the story or the author’s writing style? Sharing your thoughts on the cover can offer a unique perspective on how the book presents itself to potential readers.

Present Your Thesis

Now it’s time to introduce your thesis. This statement should be a concise and insightful summary of your opinion of the book. For example:

“Normal People” by Sally Rooney is a captivating portrayal of the complexities of human relationships, exploring themes of love, class, and self-discovery with exceptional depth and authenticity.

Ensure that your thesis is relevant to the points or quotes you plan to discuss throughout your review.

Incorporating these elements into your introduction will create a strong foundation for your book review. Your readers will be eager to learn more about your thoughts and insights on the book, setting the stage for a compelling and thought-provoking analysis.

How to Write a Book Review: Step 3 – Building Brilliant Body Paragraphs

You’ve planned your review and written an attention-grabbing introduction. Now it’s time for the main event: crafting the body paragraphs of your book review. In this step of “how to write a book review,” we’ll explore the art of constructing engaging and insightful body paragraphs that will keep your readers hooked.

Summarize Without Spoilers

Begin by summarizing a specific section of the book, not revealing any major plot twists or spoilers. Your goal is to give your readers a taste of the story without ruining surprises.

Support Your Viewpoint with Quotes

Next, choose three quotes from the book that support your viewpoint or opinion. These quotes should be relevant to the section you’re summarizing and help illustrate your thoughts on the book.

Analyze the Quotes

Write a summary of each quote in your own words, explaining how it made you feel or what it led you to think about the book or the author’s writing. This analysis should provide insight into your perspective and demonstrate your understanding of the text.

Structure Your Body Paragraphs

Dedicate one body paragraph to each quote, ensuring your writing is well-connected, coherent, and easy to understand.

For example:

 • In  Jane Eyre , Charlotte Brontë writes, “I am no bird; and no net ensnares me.” This powerful statement highlights Jane’s fierce independence and refusal to be trapped by societal expectations.
 • In  Normal People , Sally Rooney explores the complexities of love and friendship when she writes, “It was culture as class performance, literature fetishized for its ability to take educated people on false emotional journeys.” This quote reveals the author’s astute observations on the role of culture and class in shaping personal relationships.
 • In  Wuthering Heights , Emily Brontë captures the tumultuous nature of love with the quote, “He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.” This poignant line emphasizes the deep, unbreakable bond between the story’s central characters.

By following these guidelines, you’ll create body paragraphs that are both captivating and insightful, enhancing your book review and providing your readers with a deeper understanding of the literary work. 

How to Write a Book Review: Step 4 – Crafting a Captivating Conclusion

You’ve navigated through planning, introductions, and body paragraphs with finesse. Now it’s time to wrap up your book review with a  conclusion that leaves a lasting impression . In this final step of “how to write a book review,” we’ll explore the art of writing a memorable and persuasive conclusion.

Summarize Your Analysis

Begin by summarizing the key points you’ve presented in the body paragraphs. This helps to remind your readers of the insights and arguments you’ve shared throughout your review.

Offer Your Final Conclusion

Next, provide a conclusion that reflects your overall feelings about the book. This is your chance to leave a lasting impression and persuade your readers to consider your perspective.

Address the Book’s Appeal

Now, answer the question: Is this book worth reading? Be clear about who would enjoy the book and who might not. Discuss the taste preferences and circumstances that make the book more appealing to some readers than others.

For example:  The Alchemist is a book that can enchant a young teen, but those who are already well-versed in classic literature might find it less engaging.

Be Subtle and Balanced

Avoid simply stating whether you “liked” or “disliked” the book. Instead, use nuanced language to convey your message. Highlight the pros and cons of reading the type of literature you’ve reviewed, offering a balanced perspective.

Bringing It All Together

By following these guidelines, you’ll craft a conclusion that leaves your readers with a clear understanding of your thoughts and opinions on the book. Your review will be a valuable resource for those considering whether to pick up the book, and your witty and insightful analysis will make your review a pleasure to read. So conquer the world of book reviews, one captivating conclusion at a time!

How to Write a Book Review: Step 5 – Rating the Book (Optional)

You’ve masterfully crafted your book review, from the introduction to the conclusion. But wait, there’s one more step you might consider before calling it a day: rating the book. In this optional step of “how to write a book review,” we’ll explore the benefits and methods of assigning a rating to the book you’ve reviewed.

Why Rate the Book?

Sometimes, when writing a professional book review, it may not be appropriate to state whether you liked or disliked the book. In such cases, assigning a rating can be an effective way to get your message across without explicitly sharing your personal opinion.

How to Rate the Book

There are various rating systems you can use to evaluate the book, such as:

 • A star rating (e.g., 1 to 5 stars)
 • A numerical score (e.g., 1 to 10)
 • A letter grade (e.g., A+ to F)

Choose a rating system that best suits your style and the format of your review. Be consistent in your rating criteria, considering writing quality, character development, plot, and overall enjoyment.

Tips for Rating the Book

Here are some tips for rating the book effectively:

 • Be honest: Your rating should reflect your true feelings about the book. Don’t inflate or deflate your rating based on external factors, such as the book’s popularity or the author’s reputation.
 • Be fair:Consider the book’s merits and shortcomings when rating. Even if you didn’t enjoy the book, recognize its strengths and acknowledge them in your rating.
 • Be clear: Explain the rationale behind your rating so your readers understand the factors that influenced your evaluation.

Wrapping Up

By including a rating in your book review, you provide your readers with an additional insight into your thoughts on the book. While this step is optional, it can be a valuable tool for conveying your message subtly yet effectively. So, rate those books confidently, adding a touch of wit and wisdom to your book reviews.

Additional Tips on How to Write a Book Review: A Guide

In this segment, we’ll explore additional tips on how to write a book review. Get ready to captivate your readers and make your review a memorable one!

Hook ’em with an Intriguing Introduction

Keep your introduction precise and to the point. Readers have the attention span of a goldfish these days, so don’t let them swim away in boredom. Start with a bang and keep them hooked!

Embrace the World of Fiction

When learning how to write a book review, remember that reviewing fiction is often more engaging and effective. If your professor hasn’t assigned you a specific book, dive into the realm of fiction and select a novel that piques your interest.

Opinionated with Gusto

Don’t shy away from adding your own opinion to your review. A good book review always features the writer’s viewpoint and constructive criticism. After all, your readers want to know what  you  think!

Express Your Love (or Lack Thereof)

If you adored the book, let your readers know! Use phrases like “I’ll definitely return to this book again” to convey your enthusiasm. Conversely, be honest but respectful even if the book wasn’t your cup of tea.

Templates and Examples and Expert Help: Your Trusty Sidekicks

Feeling lost? You can always get help from formats, book review examples or online  college paper writing service  platforms. These trusty sidekicks will help you navigate the world of book reviews with ease. 

Be a Champion for New Writers and Literature

Remember to uplift new writers and pieces of literature. If you want to suggest improvements, do so kindly and constructively. There’s no need to be mean about anyone’s books – we’re all in this literary adventure together!

Criticize with Clarity, Not Cruelty

When adding criticism to your review, be clear but not mean. Remember, there’s a fine line between constructive criticism and cruelty. Tread lightly and keep your reader’s feelings in mind.

Avoid the Comparison Trap

Resist the urge to compare one writer’s book with another. Every book holds its worth, and comparing them will only confuse your reader. Stick to discussing the book at hand, and let it shine in its own light.

Top 7 Mistakes and How to Avoid Them

Writing a book review can be a delightful and rewarding experience, especially when you balance analysis, wit, and personal insights. However, some common mistakes can kill the brilliance of your review. 

In this section of “how to write a book review,” we’ll explore the top 7 blunders writers commit and how to steer clear of them, with a dash of  modernist literature  examples and tips for students writing book reviews as assignments.

Succumbing to the Lure of Plot Summaries

Mistake: Diving headfirst into a plot summary instead of dissecting the book’s themes, characters, and writing style.

Example: “The Bell Jar chronicles the life of a young woman who experiences a mental breakdown.”

How to Avoid: Delve into the book’s deeper aspects, such as its portrayal of mental health, societal expectations, and the author’s distinctive narrative voice. Offer thoughtful insights and reflections, making your review a treasure trove of analysis.

Unleashing the Spoiler Kraken

Mistake: Spilling major plot twists or the ending without providing a spoiler warning, effectively ruining the reading experience for potential readers.

Example: “In Metamorphosis, the protagonist’s transformation into a monstrous insect leads to…”

How to Avoid: Tread carefully when discussing significant plot developments, and consider using spoiler warnings. Focus on the impact of these plot points on the overall narrative, character growth, or thematic resonance.

Riding the Personal Bias Express

Mistake: Allowing personal bias to hijack the review without providing sufficient evidence or reasoning to support opinions.

Example: “I detest books about existential crises, so The Sun Also Rises was a snoozefest.”

How to Avoid: While personal opinions are valid, it’s crucial to back them up with specific examples from the book. Discuss aspects like writing style, character development, or pacing to support your evaluation and provide a more balanced perspective.

Wielding the Vague Language Saber

Mistake: Resorting to generic, vague language that fails to capture the nuances of the book and can come across as clichéd.

Example: “This book was mind-blowing. It’s a must-read for everyone.”

How to Avoid: Use precise and descriptive language to express your thoughts. Employ specific examples and quotations to highlight memorable scenes, the author’s unique writing style, or the impact of the book’s themes on readers.

Ignoring the Contextualization Compass

Mistake: Neglecting to provide context about the author, genre, or cultural relevance of the book, leaving readers without a proper frame of reference.

Example: “This book is dull and unoriginal.”

How to Avoid: Offer readers a broader understanding by discussing the author’s background, the genre conventions the book adheres to or subverts, and any societal or historical contexts that inform the narrative. This helps readers appreciate the book’s uniqueness and relevance.

Overindulging in Personal Preferences

Mistake: Letting personal preferences overshadow an objective assessment of the book’s merits.

Example: “I don’t like stream-of-consciousness writing, so this book is automatically bad.”

How to Avoid: Acknowledge personal preferences but strive to evaluate the book objectively. Focus on the book’s strengths and weaknesses, considering how well it achieves its goals within its genre or intended audience.

Forgetting the Target Audience Telescope

Mistake: Failing to mention the book’s target audience or who might enjoy it, leading to confusion for potential readers.

Example: “This book is great for everyone.”

How to Avoid: Contemplate the book’s intended audience, genre, and themes. Mention who might particularly enjoy the book based on these factors, whether it’s fans of a specific genre, readers interested in character-driven stories, or those seeking thought-provoking narratives.

By dodging these common pitfalls, writers can craft insightful, balanced, and engaging book reviews that help readers make informed decisions about their reading choices.

These tips are particularly beneficial for students writing book reviews as assignments, as they ensure a well-rounded and thoughtful analysis.!

Many students requested us to cover how to write a book review. This thorough guide is sure to help you. At Paperperk, professionals are dedicated to helping students find their balance. We understand the importance of good grades, so we offer the finest writing service , ensuring students stay ahead of the curve. So seek expert help because only Paperperk is your perfect solution!

Order Original Papers & Essays

Your First Custom Paper Sample is on Us!

timely deliveries

Timely Deliveries

premium quality

No Plagiarism & AI

unlimited revisions

100% Refund

Try Our Free Paper Writing Service

Related blogs.

blog-img

Connections with Writers and support

safe service

Privacy and Confidentiality Guarantee

quality-score

Average Quality Score

Advertisement

Supported by

editors’ choice

9 New Books We Recommend This Week

Suggested reading from critics and editors at The New York Times.

 • Share full article

Parenting and its attendant anxieties underlie a number of our recommended books this week, from Jonathan Haidt’s manifesto against technology in the hands of children to Emily Raboteau’s essays about mothering in an age of apocalypse to Clare Beams’s novel about a haunted hospital for expectant mothers.

Also up: a double biography of the Enlightenment-era scientists and bitter rivals who undertook to catalog all of life on Earth, a book arguing that the ancient Greeks’ style of debate holds valuable lessons for the present, and a surprising history of America before the Civil War that shows how German philosophers helped shape abolitionist thinking. In fiction, we recommend an Irish novel about a bungled kidnapping, a political novel based on Barack Obama’s first presidential campaign and a three-part novel of ideas about the hidden costs of our choices. (That one also deals with parenting anxieties, in its way.) Happy reading. — Gregory Cowles

EVERY LIVING THING: The Great and Deadly Race to Know All Life Jason Roberts

Most of us have heard of the 18th-century taxonomist Carl Linnaeus and his systems of categorization; less familiar is his rival, the French mathematician and naturalist Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon. In Roberts’s view, this is an injustice with continued repercussions for Western views of race. His vivid double biography is a passionate corrective.

kolodam book review in english

“Roberts stands openly on the side of Buffon, rather than his ‘profoundly prejudiced’ rival. He’s frustrated that human society and its scientific enterprise ignored the better ideas — and the better man.”

From Deborah Blum’s review

Random House | $35

THE ANXIOUS GENERATION: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness Jonathan Haidt

In “The Coddling of the American Mind,” Haidt took a hard stand against helicopter parenting. In this pugnacious follow-up, he turns to what he sees as technology’s dangers for young people. Haidt, a digital absolutist, cedes no ground on the issue of social media. Sure to provoke both thought and discussion, his book rejects complacency.

kolodam book review in english

“Erudite, engaging, combative, crusading. … Parents, he argues, should become more like gardeners (to use Alison Gopnik’s formulation) who cultivate conditions for children to independently grow and flourish.”

From Tracy Dennis-Tiwary’s review

Penguin Press | $30

AN EMANCIPATION OF THE MIND: Radical Philosophy, the War Over Slavery, and the Refounding of America Matthew Stewart

In this absorbing intellectual history of the lead up to the Civil War, Stewart shows how German philosophers like Ludwig Feuerbach and Karl Marx influenced the American abolition movement.

kolodam book review in english

“Engaging and often surprising. … Two decades before the outbreak of war, abolitionism was still a skulking pariah, a despised minority in the North as well as the South. The abolitionists clearly needed help. Enter the Germans.”

From S.C. Gwynne’s review

Norton | $32.50

CHOICE Neel Mukherjee

Narratives linked to a frustrated London book editor explore the gap between wealth and poverty, myopia and activism, fact and fiction, in an exquisitely droll heartbreaker of a novel.

kolodam book review in english

“Full of characters deciding how much truth to tell. … To be in the company of his cool, calm, all-noticing prose is to experience something like the helpless wonder his characters experience.”

From Jonathan Lee’s review

Norton | $28.99

THE ANCIENT ART OF THINKING FOR YOURSELF: The Power of Rhetoric in Polarized Times Robin Reames

To bridge our nation’s political divide, we must learn to argue not less but better, contends Reames, a professor of rhetoric, in this wryly informative primer on ancient Greek and Roman oratorical techniques and the Sophists and sages who mastered them.

kolodam book review in english

“Reames’s conceit for the book is intriguing. … In our era of Fox News and chants of ‘from the river to the sea,’ it is difficult not to gaze in admiration upon a people so committed to soberly debating ideas rather than settling for sloganeering.”

From John McWhorter’s review

Basic Books | $30

LESSONS FOR SURVIVAL: Mothering Against “The Apocalypse” Emily Raboteau

The perils — political, racial, climatic — multiply fast in this collection of elegant and anguished essays, by Raboteau, a writer and mother struggling to retain hope for the future while bearing witness to the encroaching threats all around her.

kolodam book review in english

“A soulful exploration of the fraught experience of caretaking through crisis. … Her central concern is how to parent responsibly in perilous times, when the earth is warming, the country is divided and even the grown-ups feel lost and afraid.”

From Tiya Miles’s review

Holt | $29.99

THE GARDEN Clare Beams

Maternal body horror finds its eerie apotheosis in Beams’s pleasingly atmospheric novel, in which an isolated home for expectant mothers circa 1948 turns out to contain more life-giving powers than its medical staff lets on. (If you’re thinking “Pet Sematary” meets “Rosemary’s Baby” with a literary sheen, carry on.)

kolodam book review in english

“The genius of the novel is the way Beams continually intertwines fictional elements with true-to-life obstetric practices. … Humor blooms at the least expected junctures. [But] make no mistake, this is a serious story.”

From Claire Oshetsky’s review

Doubleday | $28

WILD HOUSES Colin Barrett

In Barrett’s debut novel, a poorly planned kidnapping upends the lives of several young characters in a rural Irish town. Barrett, the author of two standout story collections, shifts gracefully between the kidnappee, who’s being held in a basement by two unstable brothers, and his intrepid girlfriend, who sets out to find him.

kolodam book review in english

A “heartbreaker of a debut. … The lives of a small collective of mournful souls become vibrant before us, and their yearning is depicted with wistfulness, no small amount of humor and one dangerously ill-tempered goat.”

From Dennis Lehane’s review

Grove | $27

GREAT EXPECTATIONS Vinson Cunningham

In this impressive first novel, a Black campaign aide coolly observes as aspiring power players angle to connect with a candidate who more than resembles Barack Obama.

kolodam book review in english

“Dazzlingly written. … Captures the grind and the mundanity of the campaign with precision and humor.”

From Damon Young’s review

Hogarth | $28

Explore More in Books

Want to know about the best books to read and the latest news start here..

The complicated, generous life  of Paul Auster, who died on April 30 , yielded a body of work of staggering scope and variety .

“Real Americans,” a new novel by Rachel Khong , follows three generations of Chinese Americans as they all fight for self-determination in their own way .

“The Chocolate War,” published 50 years ago, became one of the most challenged books in the United States. Its author, Robert Cormier, spent years fighting attempts to ban it .

Joan Didion’s distinctive prose and sharp eye were tuned to an outsider’s frequency, telling us about ourselves in essays that are almost reflexively skeptical. Here are her essential works .

Each week, top authors and critics join the Book Review’s podcast to talk about the latest news in the literary world. Listen here .

WJ Lennox

Review of Ramayana

January 1, 2020.

kolodam book review in english

Title: Ramayana

Author: Krishna Dharma

Publisher: Krishna Dharma

Page Count: 488

Genre: Religious & Spiritual Philosophy

Book Description

Ramayana must rank as one of the most loved and revered books of all time. A part of India’s ancient Vedas, it is a beautiful story of romance and adventure. It recounts the history of Rama, said be an incarnation of the Godhead, and his divine consort Sita. Filled with magic and mysticism, it entrances the reader and stirs deeply moving emotions. At the same time its profound spiritual messages leave one feeling uplifted and enriched. This is a novelisation of the classic. It contains all the essential narrative of the original Sanskrit poem, but written in a contemporary style. Whilst adhering closely to the original, I have tried to make it as readable as possible, using the techniques of character development and dramatisation to draw the reader into the action. By weaving in other spiritual commentaries on this sacred text, I have also tried to offer the reader the benefit of the wisdom of India’s seers and sages. As I am sure you will discover when your read the book, that wisdom is as relevant in today’s stressful world as it was thousands of years ago, when it was first written. It was my love for this wonderful book which prompted me to write my adaptation, and I hope I have been able to share that love with others. Whether you enjoy it simply as a great adventure story, or you enter deeply into its spiritual meaning, you will surely find it an engaging read. All in all, I would say that this is as authentic and complete a version as you are likely to find outside of scholarly translations, but it is a lot easier to read. If you enjoy this, then you might like to try my novelisation of the Mahabharata, the other great Indian epic, which is also available as an e-book.  Krishna Dharma

Plot Summary

The ancient epic Ramayana is a beautiful Sanskrit story of love and sacrifice, courage and duty and the triumph of good over evil. Originally composed by the sage Valmiki around 500BCE to 100BCE, the story is considered one the greatest literary works of ancient India and has subsequently inspired many diverse regional versions throughout India and South Asia in the form of poetic narrative, art, drama and dance.

The tale centres around Rama, the eldest son of Dasarath, King of Ayodhya, and Sita, daughter of King Janaka of Videha, each of whom are an incarnation of Vishnu and Lakshmi respectively. After Rama wins the princess’s hand in marriage, his stepmother, Kaikeyi – under the coercion of her maid – conspires to depose him and claim the throne for her own son, Bharata, Rama’s half brother.

A past boon promised by King Dasarath forces him to carry out his second wife’s wishes by banishing the newlyweds to the Dandaka forest. Laksmana, Rama’s youngest brother, who is completely devoted to him, accompanies the couple. Bharata, appalled and ashamed by his mother’s treachery, goes into the forest to beg his brother to return. Rama refuses and asks that he rule the kingdom in his place until his fourteen-year period of exile is over. Bharata reluctantly promises to do so, without accepting the crown. The years pass peacefully as Rama, Sita and Laksmana adjust to their simple ascetic life in the forest, during which time Sita is abducted by Ravana, the Demon king of Lanka and imprisoned in his palace gardens.

A heartbroken Rama enlists the help of Sugriva, ruler of the Vanaras, a monkey race created by Lord Brahma to help the prince in his quest to find his beloved wife. Eventually she is found by Hanuman, a monkey man bestowed with godlike powers of strength, size and speed, who informs Rama of her whereabouts, returning with a celestial jewel taken from Sita’s hair as proof. With the help of his army of powerful monkeys and bears, Rama builds a bridge across the ocean to attack Lanka. A long and bloody battle follows between Rama’s allies and the Rakshasas, leading to Ravana’s eventual death and Sita’s rescue. 

Before Rama will accept Sita as his wife, he asks that she prove her purity by undergoing an ordeal of fire. Vindicated by the fire God Agni, the couple are joyfully reunited and return to Ayodhya to be crowned King and Queen, inaugurating a golden age of peace and prosperity – for all but Sita. When she falls pregnant a short time later, gossip begins to circulate, raising speculation about her chastity and devotion to Rama regarding her time living with Ravana in Lanka. Though Rama knows she’s innocent, in order to prevent discord amongst his people he decides to send her away to live in Sage Valmiki’s ashram, where she gives birth to twin boys and brings them up alone. When a grief-stricken Rama is finally reunited with his family many years later, Sita, out of love for her husband, chooses to sacrifice her life to ensure his divine reputation remains untarnished and is swallowed by Mother Earth.

My thoughts

Ramayana is an incredibly moving and spiritual story of tragic love and epic adventure. Unfortunately I did find this retelling a bit of a slog to read, mainly because of the verbose, repetitive writing style and slow pacing. In particular, the climactic battle scenes in Lanka seemed to last an eternity. I couldn’t help but empathise with Sita, who suffered a terrible injustice through no fault of her own. Despite everything she endured to prove her virtue and undying love for Rama, who in return went to extreme lengths to rescue her, was ultimately denied the happiness she deserved. I did, however, love the character of Hanuman. For me, he was the real hero of this ancient epic. 

My rating is based solely on this retelling. The story itself I would give 5*

Share this post:

 • Click to share on Twitter (Opens in new window)
 • Click to share on Facebook (Opens in new window)
 • Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Leave a Reply Cancel

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

 • Craft and Criticism
 • Fiction and Poetry
 • News and Culture
 • Lit Hub Radio
 • Reading Lists

kolodam book review in english

 • Literary Criticism
 • Craft and Advice
 • In Conversation
 • On Translation
 • Short Story
 • From the Novel
 • Bookstores and Libraries
 • Film and TV
 • Art and Photography
 • Freeman’s
 • The Virtual Book Channel
 • Behind the Mic
 • Beyond the Page
 • The Cosmic Library
 • The Critic and Her Publics
 • Emergence Magazine
 • Fiction/Non/Fiction
 • First Draft: A Dialogue on Writing
 • The History of Literature
 • I’m a Writer But
 • Lit Century
 • Tor Presents: Voyage Into Genre
 • Windham-Campbell Prizes Podcast
 • Write-minded
 • The Best of the Decade
 • Best Reviewed Books
 • BookMarks Daily Giveaway
 • The Daily Thrill
 • CrimeReads Daily Giveaway

kolodam book review in english

The 10 Best Book Reviews of 2021

Merve emre on simone de beauvoir, justin taylor on joy williams, and more.

Book Marks logo

The older I get, the more I’m interested in critics who play around with form and style. Mixing genres, experimenting with voice and structure, and tapping into personal experience are some of my favorite devices, though I still have a soft spot for the formal limitations of an 800-word newspaper writeup. From longform online essays to crisp perspectives in print, here are my 10 favorite book reviews of 2021.

Brought to you by Book Marks , Lit Hub’s “Rotten Tomatoes for books.”

Parul Sehgal on Soyica Diggs Colbert’s Radical Vision: A Biography of Lorraine Hansberry ( New York Times )

Sehgal deftly takes on the style of the theatre in her review of a book about Chicago’s greatest playwright, by opening her first paragraph like the first scene in a play.

“The curtain rises on a dim, drab room. An alarm sounds, and a woman wakes. She tries to rouse her sleeping child and husband, calling out: ‘Get up!’ It is the opening scene—and the injunction—of Lorraine Hansberry’s 1959 play A Raisin in the Sun , the story of a Black family living on the South Side of Chicago.”

Inseperables

Merve Emre on Simone de Beauvoir’s The Inseparables (tr. Lauren Elkin) ( The New Yorker )

Emre always helps readers see things in a new way, in this case not just Simone de Beauvoir’s lost novel, but also Simone de Beauvoir herself.

“To read The Inseparables is to learn what could have been, and to judge what was a little more harshly. It is to see in the memoirs a lingering refusal to give Zaza the autonomy that everyone in life seems to have denied her at the greatest possible cost. And it is to see in The Second Sex an inability, or perhaps an unwillingness, to make as affirmative a case as possible for lesbian identity.”

Sho Douglas Kearney

Victoria Chang and Dean Rader on Douglas Kearney’s Sho ( Los Angeles Review of Books )

Reviews-in-dialogue are my new favorite thing. I love how naturalistic and conversational they are, as the form really allows critics to be themselves. Chang and Rader are a joy to read.

“Kearney’s body of work is very much about play with language, yet, that somehow feels like it diminishes the political aspects of his poems and his body of work. Perhaps play itself in Kearney’s work is a political act. I find this tension fascinating because on the one hand, I often get carried away in Kearney’s language (and the conceptual aspects of his work), but I’m also acutely aware of the humanity in his work (or the exploration of anti-humanity). In this way, maybe play and the political are not mutually exclusive. Maybe for Kearney, play = confrontation.”

Frederick Seidel

J. Howard Rosier on Frederick Seidel’s Selected Poems ( Poetry Foundation )

Rosier does a great job bringing paratext to bear on the text itself, in this case interviews and Seidel’s other work.

“For a poet as revered as Seidel, there are scant mentions of turns of phrase being Seidelian, few poetic narratives or structures construed as Seidelesque. Chalk it up to the oddity of a formalist disassociating form from content; Seidel uses form like a hypnotist to mesmerize readers so that they are sedated, or at the very least put at ease, in spite of his content.”

Ghosts

Sheila Liming on Edith Wharton’s Ghosts ( Cleveland Review of Books )

Every editor’s dream assignment is a critic with deep subject matter expertise, and you can’t beat Liming—author of What A Library Means to A Woman: Edith Wharton and the Will to Collect Books —writing about Wharton’s ghost stories.

“Here are ‘fetches’ (ominous doppelgangers) of Celtic superstition, zombie mistresses rising from the grave, and ghost dogs, even. But for each of these paranormal threats there is an equally normal, equally mundane, and equally human villain attached to the story. In this way, Wharton’s Ghosts can be read and interpreted in concert with many of her better-known works, including novels like The House of Mirth and The Age of Innocence , which tell stories of everyday human malice.”

Meg Ringer on Jon McGregor’s Lean Fall Stand ( Chicago Review of Books )

Some of the best reviews are the product of a critic who brings personal experience into their analysis of the book at hand. Ringer’s perspective on Lean Fall Stand is full of unique insights and emotional power. (Disclosure: I founded the Chicago Review of Books in 2016, but stepped back from an editorial role in 2019.)

“Though there was a time—before we met, before his diagnosis—when my husband traveled to Antarctica, Robert and Anna’s story is not ours. It is barely even close. But Lean Fall Stand reads like a meditation on the questions we all must someday face: Who am I? What can I stand? Who will be there when I fall?”

The Aesthetic of Resistance

Ryan Ruby on Peter Weiss ( The Point )

Speaking of hybrids between personal essays and reviews, Ruby’s experience discovering the work of Weiss during the 2016 election is riveting stuff.

“By creating physical objects that survive their creators and the world in which they were made, the artist helps to manufacture the continuity of our collective experience of historical time, and to the extent that it distinguishes itself, the work of art can become a symbol of that continuity. ‘Imagination lived so long as human beings who resisted lived,’ the narrator writes, but in the end what Weiss demonstrates in The Aesthetic of Resistance is that the converse is also true, and just as important, then as now, for what the imagination always has and always will resist is death.”

Justin Taylor on Joy Williams’ Harrow ( Bookforum )

I love a good delayed lede. In this marvelous example, the title of the book Taylor’s reviewing doesn’t even appear until more than 800 words have passed.

“I drove across the Everglades in May. I had originally planned to take Alligator Alley, but someone tipped me off that, in the twenty years since I left South Florida, the historically wild and lonesome stretch of road had been fully incorporated into I-75, turned into a standard highway corridor with tall concrete walls on both sides, designed to keep the traffic noise in and the alligators out.”

Lauren LeBlanc on Maurice Carlos Ruffin’s The Ones Who Don’t Say They Love You ( Los Angeles Times )

Ruffin’s fiction does a lot of interesting things with place, and LeBlanc smartly centers her review on New Orleans, as well as the way Ruffin subverts geographical expectations.

“Several recent story collections (Bryan Washington’s Lot and Dantiel W. Moniz’s Blood Milk Heat spring to mind) present geographies as characters. While Ruffin’s stories can’t help but transport the reader to humid, sunken, decaying New Orleans, it’s too easy to say this book is merely a set of love songs to the city. What makes such collections ring true is the way they subvert conventional knowledge.”

Victor LaValle on James Han Mattson’s Reprieve ( New York Times )

Opening a review with a question can be a powerful way to focus a reader’s attention, as LaValle does here with a compelling lede drawn from his own insights as a horror fiction writer.

“Why do people enjoy being scared? This is a pretty common question for those of us who write horror, or stories tinged with horror, and maybe for those who design roller coasters too. Why do some people take pleasure in terror?”

 • Share on Facebook (Opens in new window)
 • Click to share on Twitter (Opens in new window)
 • Click to share on Google+ (Opens in new window)
 • Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
 • Click to share on Reddit (Opens in new window)
 • Click to share on Tumblr (Opens in new window)
 • Click to share on Pinterest (Opens in new window)
 • Click to share on Pocket (Opens in new window)

Adam Morgan

Adam Morgan

Previous article, next article, support lit hub..

Support Lit Hub

Join our community of readers.

to the Lithub Daily

Popular posts.

kolodam book review in english

Follow us on Twitter

kolodam book review in english

Ginsberg, Didion, Sontag: Inside the Apartments of New York City Literary Legends, c. 1995

 • RSS - Posts

Literary Hub

Created by Grove Atlantic and Electric Literature

Sign Up For Our Newsletters

How to Pitch Lit Hub

Advertisers: Contact Us

Privacy Policy

Support Lit Hub - Become A Member

Become a Lit Hub Supporting Member : Because Books Matter

For the past decade, Literary Hub has brought you the best of the book world for free—no paywall. But our future relies on you. In return for a donation, you’ll get an ad-free reading experience , exclusive editors’ picks, book giveaways, and our coveted Joan Didion Lit Hub tote bag . Most importantly, you’ll keep independent book coverage alive and thriving on the internet.

kolodam book review in english

Become a member for as low as $5/month

Academic Book Reviews in English and Spanish: Critical Comments and Rhetorical Structure

Cite this chapter.

kolodam book review in english

 • Ana I. Moreno &
 • Lorena Suárez  

401 Accesses

7 Citations

Academic journal book reviews appear at the end of many scientific journals allowing readers ‘to keep abreast of new publications they may wish to acquire and provide a forum for the peer review of new theories and ideas’ (Spink et al ., 1998, p. 364).

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
 • Compact, lightweight edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info
 • Durable hardcover edition

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Unable to display preview.  Download preview PDF.

Burgess, S. (2002) ‘Packed Houses and Intimate Gatherings: Audience and Rhetorical Structure’ in J. Flowerdew and C. N. Candlin (eds) Academic Discourse (London: Longman), 197–215.

Google Scholar  

Burgess, S. and Fagan, A. (2004) ‘Genre Analysis and the Novice Researcher: The Book Review and The Poster Presentation’ in M. Brito and J. I. Oliva (eds) Traditions and Innovations: Commemorating Forty Years of English Studies at ULL (La Laguna: RCEI), 61–77.

De Carvalho, G. (2002) ‘Rhetorical Patterns of Academic Book Reviews Written in Portuguese and in English’ Proceedings of the 2nd International Contrastive Linguistics Conference Santiago de Compostela (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela), 261–68.

Gea-Valor, M. L. (2000) A Pragmatic Approach to Politeness and Modality in the Book Review Articles (València: SELL Monographs. Lengua Inglesa. Universitat de València).

Giannoni, D. S. (2006) ‘Expressing Praise and Criticism in Economic Discourse: A Comparative Analysis of English/Italian Book Reviews’ in G. Del Lungo Camiciotti, M. Dossena and B. Crawford Camiciottoli (eds) Variation in Business and Economics Discourse: Diachronic and Genre Perspectives (Rome: Officina Edizioni), 126–38.

Hyland, K. (2000) ‘Praise and Criticism: Interactions in Book Reviews’ in K. Hyland (ed.) Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing (London: Longman), 41–62.

Hyland, K. and Tse, P. (2004) ‘Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal’, Applied Linguistics , XXV, 2, 156–77.

Article   Google Scholar  

Kaplan, R. (2001) ‘What in the World Is Contrastive Rhetoric?’ in C. G. Panetta (ed.) Contrastive Rhetoric Revisited and Redefined (New Jersey: Lawrence Erlbaum), vii-xx.

Moreno, A. I. and Suárez, L. (2008a) ‘A Study of Critical Attitude across English and Spanish Academic Book Reviews’, Journal of English for Academic Purposes , VII, 1, 15–26.

Moreno, A. I. and Suârez, L. (2008b) ‘A Framework for Comparing Evaluation Resources across Academic Texts’, Text & Talk , XXVIII, 6, 501–21.

Motta-Roth, D. (1998) ‘Discourse Analysis and Academic Book Reviews: A Study of Text and Disciplinary Cultures’ in I. Fortanet, S. Posteguillo, J. C. Palmer and J. F. Coll (eds) Genre Studies in English for Academic Purposes (Castello de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I), 29–58.

Ortezay Miranda, E. (1996) ‘On Book Reviewing’, Journal of Educational Thought , XXX, 2, 191–202.

Salager-Meyer, F. (2006) ‘From “Mr. Guthrie is Profoundly Mistaken... “to”Our Data Do Not Seem to Confirm the Results of a Previous Study on...”: A Diachronic Study of Polemicity in Academic Writing (1810–1995)’, Ibérica ,I, 5–28.

Shaw, P. (2004) ‘How Do We Recognise Implicit Evaluation in Academic Book Reviews?’ in G. Del Lungo Camiciotti and E. Tognini Bonelli (eds) Academic Discourse — New Insights into Evaluation (Bern: Peter Lang), 121–40.

Spink, P., Robins, D. and Scamber, L. (1998) ‘Use of Scholarly Book Reviews: Implications for Electronic Publishing and Scholarly Communication’, Journal of the American Society for Information Science , XLIX, 4, 364–74.

Suárez, L. and Moreno, A. I. (2008) ‘The Rhetorical Structure of Literary Academic Book Reviews: An English-Spanish Cross-Linguistic Approach’ in U. Connor, E. Nagelhout and W. Rozycki (eds) Contrastive Rhetoric: Reaching to Intercultural Rhetoric (Amsterdam: John Benjamins), 147–68.

Chapter   Google Scholar  

Swales, J. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings (Cambridge: Cambridge University Press).

Tobin, R. W. (2003) ‘The Commensality of Book Reviewing’, Journal of Scholarly Publishing , XXXV, 1, 47–51.

Download references

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Editor information

Editors and affiliations.

Institute of Education, University of London, UK

University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Giuliana Diani

Copyright information

© 2009 Ana I. Moreno and Lorena Suárez

About this chapter

Moreno, A.I., Suárez, L. (2009). Academic Book Reviews in English and Spanish: Critical Comments and Rhetorical Structure. In: Hyland, K., Diani, G. (eds) Academic Evaluation. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230244290_10

Download citation

DOI : https://doi.org/10.1057/9780230244290_10

Publisher Name : Palgrave Macmillan, London

Print ISBN : 978-1-349-30930-6

Online ISBN : 978-0-230-24429-0

eBook Packages : Palgrave Language & Linguistics Collection Education (R0)

Share this chapter

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

 • Publish with us

Policies and ethics

 • Find a journal
 • Track your research
 • International edition
 • Australia edition
 • Europe edition

Paul Auster.

Paul Auster, American author of The New York Trilogy, dies aged 77

The writer of The New York Trilogy, Leviathan and 4 3 2 1 – known for his stylised postmodernist fiction – has died from complications of lung cancer

‘A literary voice for the ages’: Paul Auster remembered by Ian McEwan, Joyce Carol Oates and more

Paul Auster – a life in quotes

Paul Auster – a life in pictures

Paul Auster, the author of 34 books including the acclaimed New York Trilogy, has died aged 77.

The author died on Tuesday due to complications from lung cancer, the Guardian has been told.

Auster became known for his “highly stylised, quirkily riddlesome postmodernist fiction in which narrators are rarely other than unreliable and the bedrock of plot is continually shifting,” the novelist Joyce Carol Oates wrote in 2010.

His stories often play with themes of coincidence, chance and fate. Many of his protagonists are writers themselves, and his body of work is self-referential, with characters from early novels appearing again in later ones.

“Auster has established one of the most distinctive niches in contemporary literature,” wrote critic Michael Dirda in 2008. “His narrative voice is as hypnotic as that of the Ancient Mariner. Start one of his books and by page two you cannot choose but hear.”

The author was born in Newark, New Jersey, in 1947. According to Auster, his writing life began at the age of eight when he missed out on getting an autograph from his baseball hero, Willie Mays, because neither he nor his parents had carried a pencil to the game. From then on, he took a pencil everywhere. “If there’s a pencil in your pocket, there’s a good chance that one day you’ll feel tempted to start using it,” he wrote in a 1995 essay .

While hiking during a summer camp aged 14, Auster witnessed a boy inches away from him getting struck by lightning and dying instantly – an event that he said “absolutely changed” his life and that he thought about “every day”. Chance, “understandably, became a recurring theme in his fiction,” wrote the critic Laura Miller in 2017. A similar incident occurs in Auster’s 2017 Booker-shortlisted novel 4 3 2 1: one of the book’s four versions of protagonist Archie Ferguson runs under a tree at a summer camp and is killed by a falling branch when lightning strikes.

Auster studied at Columbia University before moving to Paris in the early 1970s, where he worked a variety of jobs, including translation, and lived with his “on-again off-again” girlfriend, the writer Lydia Davis, whom he had met while at college. In 1974, they returned to the US and married. In 1977, the couple had a son, Daniel, but separated shortly afterwards.

Auster and Siri Hustvedt at home in Brooklyn in 2020.

In January 1979, Auster’s father, Samuel, died, and the event became the seed for the writer’s first memoir, The Invention of Solitude, published in 1982. In it, Auster revealed that his paternal grandfather was shot and killed by his grandmother, who was acquitted on grounds of insanity. “A boy cannot live through this kind of thing without being affected by it as a man,” Auster wrote in reference to his father, with whom he described himself having an “un-movable relationship, cut off from each other on opposite sides of a wall”.

Auster’s breakthrough came with the 1985 publication of City of Glass, the first novel in his New York trilogy. While the books are ostensibly mystery stories, Auster wielded the form to ask existential questions about identity. “The more [Auster’s detectives] stalk their eccentric quarry, the more they seem actually to be stalking the Big Questions – the implications of authorship, the enigmas of epistemology, the veils and masks of language,” wrote the critic and screenwriter Stephen Schiff in 1987.

Auster published regularly throughout the 80s, 90s and 00s, writing more than a dozen novels including Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002) and Oracle Night (2003). He also became involved in film, writing the screenplay for Smoke, directed by Wayne Wang, for which he won the Independent Spirit award for best first screenplay in 1995.

after newsletter promotion

In 1981, Auster met the writer Siri Hustvedt and they married the following year. In 1987 they had a daughter, Sophie, who became a singer and actor. Auster’s 1992 novel Leviathan, about a man who accidentally blows himself up, features a character called Iris Vegan, who is the heroine of Hustvedt’s first novel, The Blindfold.

Auster was better known in Europe than in his native United States: “Merely a bestselling author in these parts,” read a 2007 New York magazine article , “Auster is a rock star in Paris.” In 2006, he was awarded Spain’s Prince of Asturias prize for literature, and in 1993 he was given the Prix Médicis Étranger for Leviathan. He was also a Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

In April 2022, Auster and Davis’s son, Daniel, died from a drug overdose. In March 2023, Hustvedt revealed that Auster was being treated for cancer after having been diagnosed the previous December. His final novel, Baumgartner, about a widowed septuagenarian writer, was published in October.

Auster is survived by Hustvedt, their daughter Sophie Auster, his sister Janet Auster, and a grandson.

 • Paul Auster

More on this story

kolodam book review in english

Paul Auster obituary

kolodam book review in english

‘I remember Paul Auster’: a tribute by Jonathan Lethem to his friend

kolodam book review in english

‘Getting a book idea feels like a buzz in the head’: Paul Auster – a life in quotes

kolodam book review in english

Brooklyn’s bard: Paul Auster’s tricksy fiction captivated a generation

kolodam book review in english

‘This might be the last thing I ever write’: Paul Auster on cancer, connection and the fallacy of closure

kolodam book review in english

Paul Auster: ‘The gun that killed my grandfather was the same gun that ruined my father’s life’

kolodam book review in english

Baumgartner by Paul Auster review – love, ageing and loss

kolodam book review in english

Paul Auster: ‘It’s distress that generates art’

Comments (…), most viewed.

kolodam book review in english

How to write a review? | B2 First (FCE)

kolodam book review in english

You always have to do two things describe and discuss something, for example, a film , a book , a restaurant , an experience or whatever the task might require you to talk about. Also, you have to make a recommendation at the end of your text.

Unlike an essay a review should be written in an informal or neutral register, this means:

 • you CAN use phrasal verbs ,
 • you CAN use idioms
 • you CAN use contractions
 • you CAN be creative!

Check our Writing Guide below – to see how to write an FCE review in detail.

B2 First (FCE) Review: Structure

Fce, cae, cpe, practice, write & improve, b2 first (fce) review: writing guide.

We will use the example FCE review topic below:

You see this announcement in your college English-language magazine.

Book reviews wanted Have you read a book in which the main character behaved in a surprising way?

Write us a review of the book, explaining what the main character did and why it was surprising. Tell us whether or not you would recommend this book to other people.

The best reviews will be published in the magazine.

Write your  review (140-190 words)

Step 1: Briefly analyse the given topic…

The first thing you need to do is to underline a description part -in other words, just find what needs to be described.

Secondly, find a discussion part   – in other words, try to find the specific points you need to comment on in your text.

Finally, find the  target reader so you know exactly who you are writing for and who is going to read your review.

You see this announcement in your college English-language magazine. (our readers)

Book reviews wanted Have you read a book in which the main character behaved in a surprising way? (to describe)

Write us a review of the book, explaining what the main character did and why it was surprising. ( to comment) 

Now we have all three elements we need to write a great review:

You need to describe: Book in which the main character behaved in a surprising way

You need to answer/discuss:

 • What did the main character do?
 • Why it  was surprising?

Who is the target reader: college English-language magazine.

We know now that the target readers are students, teachers and probably parents so the writing style should be neutral or informal.

We don’t need to be too formal because after all some of the readers are students, but we also don’t want to be too informal as some of the readers are teachers and parents.

Now we can start building our structure and writing a review.

Step 2: Title

The review should start with the title, and there are few simple ways to write it:

 • imagine you’re reviewing a book you can write:  [Title] by [Author]
 • if you were reviewing a restaurant you could write: [name of the restaurant] – a review

Title (book): Dark Souls by Stephen King (by) Title (restaurant): Taco Bell in London – a review (a review)

We will use this title in our guide : TITLE : Time Machine by Adam Smith

Tip : Nothing prevents you from writing something more unique but it has to point to what you are going to review.

Step 3: Introduction

kolodam book review in english

The other function of your introduction is to engage the reader .   You can do it by asking a question.

Make your introduction at least 2 sentences long.

INTRODUCTION: What would you do if you could travel back in time? Most people would probably meet their great-great-grandparents or watch how the amazing pyramids in Giza were built, but Tom Lee, the main character of the novel Time Machine by Adam Smith finds himself in a completely unexpected situation and he has to make a very difficult decision that will change history as we know it.

                  – question

                  – details about the book and main character

Step 4: The body paragraphs (main content) 

The body paragraphs are the main parts of your review so they should be the longest and carry most of the information.  Also, here you describe the points you’ve found in (Step 1)

You can use idioms , and phrasal verbs   –  neutral/informal language is appropriate for your target reader – students and teachers.

See the example below, in which we dedicated one paragraph to one   point.

[Who is the main character and what did he do? – describe]

Tom, a teacher in a little town in Rotherham, finds a mysterious time portal in the back of a ragged diner which takes him back to the year 1935. He soon realises that every time he goes through the portal he gets to the exact same point in the past. Eventually, he makes the unexpected decision to stop Michael James Newton  from brutally killing President John F. Kennedy on 22.11.1963.

[Why it was surprising? – comment]

It seems to me that Tom could choose many other and more personal things to do, but he decides to try and change history to a degree that he cannot predict . In my opinion , that came definitely unexpected an d if I were in his position I probably wouldn’t even consider a task this far-reaching.

                      – own opinion

                   – descriptive/interesting vocabulary

                    – relevant details about the main character and book

Step 5: Conclusion / Recommendations

Finally, we need to make a recommendation because after all, that’s the only reason why anyone would read a review they want to know what the reviewer thinks about the book ,   film or restaurant .

A good final paragraph of a review does exactly two things 

 • it includes a recommendation
 • and a final sentence to round off the review

CONCLUSION: I definitely recommend “Time Machine” to everyone who has already read some of Adam Smith’s novels as well as to those who like stories with twists and turns around every corner plus you get some modern history on top of that. For me, it was absolutely worth reading and I’m sure you won’t be disappointed. 

See full review…

Full review.

Time Machine by Adam Smith

What would you do if you could travel back in time? Most people would probably meet their great-great-grandparents or watch how the amazing pyramids in Giza were built, but Tom Lee, the main character of the novel Time Machine by Adam Smith finds himself in a completely unexpected situation and he has to make a very difficult decision that will change history as we know it.

Tom, a teacher in a little town in Rotherham, finds a mysterious time portal in the back of a ragged diner which takes him back to the year 1935. He soon realises that every time he goes through the portal he gets to the exact same point in the past. Eventually, he makes the unexpected decision to stop Michael James Newton from brutally killing President John F. Kennedy on 22.11.1963.

It seems to me that Tom could choose many other and more personal things to do, but he decides to try and change history to a degree that he cannot predict. In my opinion, that came definitely unexpected and if I were in his position I probably wouldn’t even consider a task this far-reaching.

I definitely recommend “Time Machine” to everyone who has already read some of Adam Smith’s novels as well as to those who like stories with twists and turns around every corner plus you get some modern history on top of that. For me, it was absolutely worth reading and I’m sure you won’t be disappointed.

engxam logo english exams

Check your (FCE) Review

B2 first (fce) review: model answers, model answer 1.

You have seen this notice in your school library:

REVIEWS NEEDED We want to buy some new books for the library. Have you read a good book in English recently? Write us a review of a book you enjoyed, explaining why you liked it and why you think it would be a good choice for the school library.

We will use your reviews to help us decide which books to buy

Model answer

THE THIEVES OF OSTIA

„The thieves of Ostia‟ by Caroline Lawrence is the first in a series of books entitled„The Roman Mysteries‟ and I think it‟s an absolute must for the school library.

The book is set in the Roman port of Ostia nearly two thousand years ago. It tells the story of Flavia and her three friends, and their attempts to discover who has been killing the dogs of Ostia and why. It‟s full of mystery and excitement, and the plot has many twists and turns, which make you want to keep reading.

The book is aimed at ten – to twelve – year  – old native English speakers, but it is very popular with older children and would be ideal for teenagers studying English. What‟s more, it gives a fascinating insight into life in Roman times, so readers learn about history as well as improve their language skills.

After finishing „The Thieves of Ostia‟, students will want to borrow further books from the series. By buying it, then, the library would be doing a lot to encourage students to read more in English

Model Answer 2

You have found the following advertisement online:

RESTAURANT REVIEWS WANTED!

Have you been to a great restaurant lately? If so, send us an honest review of the restaurant explaining what you liked and disliked of the place as well as its location, staff and how it looks on the inside.

We will publish the first 20 decent reviews we get!

Foster’s Hollywood

Being a huge fan of traditional American fast food and restaurant styles, it’s no wonder that my favourite restaurant in Granada is Foster’s Hollywood.

Located smack in the middle of the city, this fast-food chain serves a wide variety of mouthwatering, American dishes at a reasonable price. These range from typical Tex-Mex nachos or French fries to more elaborate meals like traditional, homemade Bourbon steak. And if you’re hungry, it’s the perfect place to go, as their servings are absolutely huge!

Another cool thing about this place is its magnificent decor. If you’re a film buff, you will quickly fall in love with this place, since all the walls are covered in famous movie posters! Apart from that, it’s got a spacious dining hall, super friendly staff and an outdoor terrace which is absolutely fantastic on summer nights!

The only negative thing I can say is that it is right next to a gym, which sometimes makes me feel guilty for eating so much!

Nevertheless, Foster’s Hollywood offers delicious meals in an unbeatable atmosphere, so you should definitely give it a try. I promise you won’t regret it!

B2 First (FCE) Review: Example Topics

Example topic 1.

Your teacher has asked you to write a review for a book you have read recently. The best reviews will go in the school magazine. Review the book giving your opinion and say whether or not you would recommend it.

Example Topic 2

Your teacher has asked you to write a review for a film you have seen recently on DVD or at the cinema.The best reviews will go in the school magazine. Review the book giving your opinion and saying whether ornot you would recommend it.

Example Topic 3

At school, you are building a tourist website in English. Your teacher has asked you to write a review of arestaurant you have eaten at in your town. Review the restaurant giving your opinion and saying whetheror not you would recommend it.

B2 First (FCE) Review: Writing Checklist

kolodam book review in english

After writing your text, you can check it yourself using the writing checklist below.

How to do that? Simply check your text/email by answering the questions one by one:

 • Have I covered all the key information required by the task?
 • Have I written only information which is relevant to the task?
 • Have I developed the basic points in the task with my own ideas?

Communicative Achievement

 • Have I achieved the main purpose(s) of the text (for example, explaining, persuading, suggesting, apologising, comparing, etc.)?
 • Have I communicated a balance of straightforward and more complex ideas?
 • Have I used a suitable style and register (formal or informal) for the task?

Organisation

 • Have I used paragraphs appropriately to organise my ideas?
 • Have I used other organisational features appropriately for the genre of the text (for example, titles, headings, openings, closings, etc.)?
 • Is the connection between my ideas clear and easy for the reader to follow? (For example, have I used appropriate linking words, pronouns, etc. to refer to different things within the text?)
 • Are the ideas balanced appropriately, with suitable attention and space given to each one?
 • Have I used a wide range of vocabulary?
 • Have I avoided repeating the same words and phrases?
 • Have I used a range of simple and more complex grammatical structures?
 • Have I correctly used any common phrases which are relevant to the specific task or topic?
 • Is my use of grammar accurate?
 • Is my spelling accurate?

More than Practice Tests

B2 first (fce) review: tips.

kolodam book review in english

 • Make sure you have at least 4 paragraphs.
 • Choose an appropriate title.
 • The introduction will talk about what’s being reviewed.
 • Use a relaxed , friendly , chatty style.
 • You can use contractions such as I’m, I’ve etc..
 • Use a new paragraph for each point you want to make.
 • In the concluding paragraph give your opinion.

B2 First (FCE) Review: Grammar & Vocabulary

The grammar and vocabulary that you need unfortunately depend heavily on the type of question you get.

One thing you can do though is to make sure your grammar and vocabulary are related to the tasks . So for example, if you are writing a review about a film make sure your vocabulary is related to films.

So include words like “s cripts, director, cast, plot, setting, special effects, and stunts”

If you want to mention who directed the film or who played the part of a certain character then make sure you use the passive  “The film was directed by Y”. “The the protagonist was played by X”.

If you are talking about an experience and you need to describe the experience then make sure you use narrative tenses because obviously this experience happened in the past.

This means you need to use the past simple, the past continuous and the past perfect. For example “I checked into the hotel at 10 am. I had been travelling all night and was feeling exhausted. The hotel staff were very welcoming and made me feel at home”.

B2 First (FCE) Review: Useful Phrases & Expressions

We will finish it with some useful vocabulary mostly used to organize information. Although it is taking a shortcut, if you learn several expressions for each paragraph in each type of text that could be on your exam, you will certainly be able to create a very consistent and well-organized text.

Giving background

This show stars…  The play is directed by… The film is about…  It‟s set in……….  The story is based on (a book…)  It‟s about…..  There are many memorable characters including ….  The main theme of the film is…..

Expressions that introduce a contrast

On the plus side,…  On the down side,… On the one hand,…  On the other hand,…

Recommending

Overall, I‟d recommend…  All in all, the film was…  I wouldn‟t hesitate to recommend…  I wouldn‟t encourage anyone to …  I would recommend this film to anyone.  Although I enjoyed it, I would not recommend it for….  It‟s one of the best (shows) I’ve ever seen.  Although I am not normally keen on (musicals),I am glad that I decided to go.  The (film) lifts you out of your everyday life

B2 First (FCE) Review: Frequently Asked Questions

Who will read the review.

Your review will be read by readers of a magazine.

What is the purpose of the review?

The review is intended to give information to the reader which will help them decide whether to attend the event themselves.

What style should I use?

Use a style similar to an article that is likely to interest the reader.

What information should I include?

Give essential information about the story, cast, band members, etc. Say what you like and didn‟t like about the performances. Make a recommendation to the reader about whether or not they should go.

Comprar medicamentos genéricos baratos en línea Med Farmacia . Farmacia canadiense. ¡Grandes descuentos! Los mejores precios. Soporte en línea 24 horas. Farmacia canadiense en línea – Farmacia de Canadá – Medicamentos recetados con descuento. Proporcionamos una gama de tratamientos y servicio de médico en línea. Obtenga pastillas gratis (viagra – cialis – levitra).

What is your level of English?

COMMENTS

 1. Kolodam Summary

  Kolodam Summary. Kolodam is the first Malayalam novel from Lakshadweep. It is written by lsmath Hussin, a well known writer in Lakshadweep. The work depicts the real life situations and experience of the ancestors, its history and culture. The novel contains the difficulties and gradual development islanders experienced in the island.

 2. Women, Cultural History, Memory and Myth:A Lakshadweep Chronicle

  Hussain's novel "Kolodam". RJELAL, vol. 4, no.1, 2016, ... Book. Writing Cultural History in Colonial and Postcolonial India ... Henry Scharz. June 1999 · The English Historical Review. H ...

 3. PDF Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)

  life. Kolodam (boat) by Ismath Hussain is such a work, title itself suggest the same. Ruhiyabi is an unforgettable character in the fifth chapter she dies is an understanding teaching used in the novel. The Dancing waves of Arabian Sea slowly reveals the enchanted island of

 4. മുറിച്ചുതിന്ന'മലയാള'ത്തിന്റെ രുചിയിലും പറഞ്ഞുപഠിച്ച മലയാളത്തിലുമാണ്

  പണ്ട് പണ്ട് ജിദ്ദയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലിൽ ഒരു ...

 5. Details for: Kolodam / › Kerala State Central Library catalog

  Public lists Must read books by YoU Worth to read My Favourites Criticism of religion MYTHOLOGY SUJATHAs Fantasy Recommended Books to read List of books transferred to Closed access section from English (2023) Jeevitham Oru Pendulum View all. Your lists Log in to create your own lists. ... O32,3N75,K Q9 Kolodam / O32,3N75,K Q9 ...

 6. The 10 Best Book Reviews of 2020 ‹ Literary Hub

  Ismail Muhammad on Anna Wiener's Uncanny Valley (The Atlantic). Muhammad is a philosophical critic, so it's always fun to see him tackle a book with big ideas. Here, he makes an enlightened connection between Wiener's Silicon Valley memoir and Michael Lewis's 1989 Wall Street exposé, Liar's Poker. "Like Lewis, Wiener found 'a way out of unhappiness' by writing her own gimlet ...

 7. 17 Book Review Examples to Help You Write the Perfect Review

  It is a fantasy, but the book draws inspiration from the Second Sino-Japanese War and the Rape of Nanking. Crime Fiction Lover reviews Jessica Barry's Freefall, a crime novel: In some crime novels, the wrongdoing hits you between the eyes from page one. With others it's a more subtle process, and that's OK too.

 8. Project (Ba English )

  Literary works provide us with the unrecorded histories and cultural myths which cannot be found anywhere else. The novel „Kolodam' itself is a typical example to. show as how far a literary work is related to the history of a place. Many incidents in Kolodam are real life situations of these tiny islanders as well.

 9. English Literature: A Guide to Resources: Book Reviews

  Book Review Index. Call Number: Olin Library Reference and Library Annex Oversize Z1219 .B721 +, Detroit: Gale. Covers 1965 to 2009. Five-year cumulated indexes ease searching. Indexes reviews of books and periodicals appearing in over 500 scholarly, popular, and professional periodicals. Titles reviewed include children's, young adult, and ...

 10. Book Reviews

  Reviews for a General Audience. Literature and popular works (memoirs, travel writing, manuals, etc.) are often reviewed by journalists or fellow authors upon publication in newspapers or magazines. Use the following databases to find reviews in these publications. Book Review Index.

 11. The Best Reviewed Literature in Translation of 2021

  It is superb.". -Lucy Atkins ( The Sunday Times) 2. The Copenhagen Trilogy by Tove Ditlevsen, trans. by Tiina Nullally and Michael Favala Goldman. "… beautiful and fearless …. Ditlevsen's memoirs…form a particular kind of masterpiece, one that helps fill a particular kind of void.

 12. 25 Great Book Reviews From the Past 125 Years

  Eudora Welty. On E.B. White's "Charlotte's Web". Eudora Welty's review of this timeless tale is a sheer delight, starting from its headline ("Life in the Barn Was Very Good") and its ...

 13. The Best Reviewed Short Story Collections of 2021 ‹ Literary Hub

  5. Milk Blood Heat by Dantiel W. Moniz. "Mortality is the undercurrent in Dantiel W. Moniz's electrifying debut story collection, Milk Blood Heat, but where there's death there is the whir of life, too.

 14. How to Write a Book Review: The Ultimate Guide

  The real value of crafting a well-written book review for a student does not lie in their ability to impact book sales. Understanding how to produce a well-written book review helps students to: Engage critically with a text. Critically evaluate a text. Respond personally to a range of different writing genres.

 15. Book reviews

  Book reviews: Guidance for authors Book reviews in English Today. English Today provides cutting-edge reports on the style, usage, and development of British, American, and the world's many varieties of English. To that end, the journal strives to publish reviews of new and thought-provoking books and media resources that engage with important trends and developments in the English language.

 16. 'A Light in the Darkness' Review: The Song of Joaquín Rodrigo

  The 10 Best Books of 2023 This copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law.

 17. How to Write a Book Review in 3 Steps

  Be sure to mention the authors of the title and what experience or expertise they bring to the title. Check Stefan Kløvning's review of Creativity Cycling for an example of a summary that establishes the framework of the book within the context of its field. Step 2. Present your evaluation.

 18. How to write a book review: format guide, & examples

  Step 1: Planning Your Book Review - The Art of Getting Started. You've decided to take the plunge and share your thoughts on a book that has captivated (or perhaps disappointed) you. Before you start book reviewing, let's take a step back and plan your approach.

 19. 9 New Books We Recommend This Week

  Justin Taylor's novel "Reboot" examines the convergence of entertainment, online arcana and conspiracy theory. Jamaica Kincaid and Kara Walker unearth botany's buried history to figure out ...

 20. PDF Genre Analysis of Book Reviews in English and Spanish: a Look at ...

  the framework of moves and sub-functions for English-language book reviews. In analyzing her results, Motta-Roth arrived at conclusions that may be of interest for the purpose of the present study. At the time of the project, the author found that book reviewing had a longer tradition in linguistics because books were also the

 21. Review of Ramayana

  Ramayana must rank as one of the most loved and revered books of all time. A part of India's ancient Vedas, it is a beautiful story of romance and adventure. It recounts the history of Rama, said be an incarnation of the Godhead, and his divine consort Sita. Filled with magic and mysticism, it entrances the reader and stirs deeply moving ...

 22. The 10 Best Book Reviews of 2021 ‹ Literary Hub

  From longform online essays to crisp perspectives in print, here are my 10 favorite book reviews of 2021. Brought to you by Book Marks, Lit Hub's "Rotten Tomatoes for books.". Parul Sehgal on Soyica Diggs Colbert's Radical Vision: A Biography of Lorraine Hansberry (New York Times) Sehgal deftly takes on the style of the theatre in her ...

 23. Academic Book Reviews in English and Spanish: Critical ...

  Academic journal book reviews appear at the end of many scientific journals allowing readers 'to keep abreast of new publications they may wish to acquire and provide a forum for the peer review of new theories and ideas' (Spink et al., 1998, p. 364).

 24. Five Best: Books on Clothes

  Selected by Anne Higonnet, the author, most recently, of 'Liberty Equality Fashion: The Women Who Styled the French Revolution.'

 25. Paul Auster, American author of The New York Trilogy, dies aged 77

  Wed 1 May 2024 00.02 EDT. Last modified on Wed 1 May 2024 01.14 EDT. Paul Auster, the author of 34 books including the acclaimed New York Trilogy, has died aged 77. The author died on Tuesday due ...

 26. How to write a review?

  Step 2: Title The review should start with the title, and there are few simple ways to write it: imagine you're reviewing a book you can write: [Title] by [Author]; if you were reviewing a restaurant you could write: [name of the restaurant] - a review; Title (book): Dark Souls by Stephen King (by) Title (restaurant): Taco Bell in London - a review (a review)

 27. 'Covert City' Review: The Cold War in Miami

  For many fans of 1980s television, the city will forever be the turf of Sonny Crockett and Rico Tubbs, the swaggering fashion-plate cops played by Don Johnson and Philip Michael Thomas in "Miami ...