k 12 education nedir

K-12 Nedir? Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış ve Anlamı

Milli eğitim bakanlığı, anayasada belirtilen merkezi idare ilkesine uygun olarak Türkiye’den merkezden idare edilen tüm eğitim organizasyonları yürütmekten sorumlu bir kurumdur. Eğitim aşamaları, ana okulu, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olacak şekildeki eğitim aşamalarından oluşuyor. İlk kademe 4 sene süren ilkokul (1., 2., 3.ve 4. sınıf), takip eden ikinci kademe 4 sene süren ortaokul (5., 6., 7.ve 8. sınıf), üçüncü kademe ise 4 sene süren üst ortaöğretim (9.,10.,11.,ve 12. sınıf) olacak şekilde 12 yıl süren zorunlu kademeli eğitim uygulanıyor. Ayriyetten eğitime ihtiyaç duyan çocuklar adına ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin yanı sıra okul öncesi eğitim de zorunlu tutulmuştur.

Eğitim Sisteminin Kademeleri

Okul öncesi eğitim.

Erken yaşta eğitim Türkiye’de 0-36 ay aralığında bulunan bebekler için kreş ve gündüz bakım evleri demek ve bu kurumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı idaresinde bulunuyor. Bunun yanı sıra 0-36 ay aralığında yer alan özel eğitime ihtiyaç duyan bebeklere yönelik özel eğitim anaokullarında erken çocukluk eğitimi veriliyor ve bu bölümler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü idaresi altında çalışmalar gösteriyor. Okul öncesi eğitim ise, 36-66 ay aralığındaki çocuklar için faaliyet gösteren anaokulu ve uygulama alanları ile 48-66 aylık çocuklar için örgün eğitim kurumları dahilinde açılan ana sınıflarında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün idaresi altında yürütülüyor. Ayrıca 37-66 ay aralığındaki özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik özel eğitim anaokulları bulunuyor ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. 

2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıl olacak şekilde düzenlenmiş ve üç kademeye ayrılmış. İlk kademe dört yıl süreyle ilkokul, ikinci kademe dört yıl süreyle ortaokul ve üçüncü kademe dört yıl süreyle lise olarak yeniden revize edilmiş.

k 12 education nedir

İlkokul Eğitimi

5,5-10 yaş aralığındaki çocukları kapsayan ilkokul eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü idaresindedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için de özel eğitim ilkokulları bulunuyor ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından idare ediliyor.

Ortaokul Eğitimi

Ortaokul ve imam hatip ortaokulları olmak üzere 10-14 yaş aralığında bulunan çocukları kapsayan ortaokul eğitimi, eğitim sistemi aşamalarının üçüncüsüdür. Ortaokullar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından, imam hatip ortaokulları ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün idaresi altındadır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için aynı okul öncesi ve ilkokul eğitiminde olduğu gibi özel eğitim orta okullarda bulunuyor ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü idaresi altında eğitim veriliyor.

Üst Ortaöğretim Eğitimi

Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Fen Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Programları yürüten liseler ve Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsayan üst ortaöğretim eğitimi 14-17 yaş aralığındaki bireylere yöneliktir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün idaresi altındadır. Ayrıca bu aşamada özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimi, özel eğitim mesleki eğitim merkezi, özel eğitim iş uygulama merkezi, özel eğitim meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü idaresi altında yürütülüyor

Yükseköğretim

Önlisans lisans ve lisansüstü programlarından oluşan yükseköğretim ise 17+ yaş grubu bireyleri kapsıyor ve devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşuyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu eğitim aşaması ile ilgili tüm faaliyetlerin organize edilmesinden sorumlu olan kurumdur.

K-12 Eğitim Sistemi

Günden güne gelişmekte olan teknoloji, el değmemiş hiçbir sektör bırakmıyor. Buna eğitim dünyası da dahil. K-12 eğitim kavramı, bilhassa ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bir eğitim konsepti. Türkiye, bu konsepti kullanan ülkeler arasında modern K-12 eğitim sistemine katılan 150.000 okul ve 1.500.000 öğrenci ile hatırı sayılır bir yere sahip. O geleneksel birey eğitime şeklini değiştirmiş olan K-12 eğitim kavramı, çocukların anaokulundan 12. sınıfa dek temel eğitimini kapsar. Bu ilk ve orta öğretim K-12 eğitimi olarak adlandırılır ve daha fazla öğretmen öğrenci ilişkisi içerir. Bu eğitim modelindeki K harfi anaokulunu, 12 sayısı da 12. sınıf anlamına geliyor ve yükseköğretimden önceki okul dönemini ifade ediyor.

Türk Eğitim Sistemi

K-12 eğitim sistemi öğrencileri öğrenme alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla pek çok soru-cevap oturumuna ve ev ödevlerini teşvik ediyor. Bireysel ilgiyi destekleyen bu eğitim sistemi daha çok öğrenciler de kendini eğitime yeteneklerini geliştirmek amaçlıdır. Geleneksel eğitim sistemlerinden farklı olarak öğrencinin kişisel görüşü ve fikirleri öncelikli olacak şekilde ödevlerine katkıda bulunmasına katkı sağlar. Öğrencilerin kişisel görüş ve fikirlerini rahatça ifade edebilmesi adına tartışma kulübü ve formlar oluşturulur. Öğretmen öğrenci uyumunu artırmak amaçlı, öğrencilerin bağımsızlığını ve özgüvenini yükseltmek için, yalnızca okul için değil toplum adına faydalı olacak bireyler yetiştirmek amaçlı K-12 eğitim sistemi sunulmuştur. 

k 12 education nedir

Milli Eğitim Bakanlığı 10. Kalkınma Planı

Ülkemizde 1963 senesinden bu yana planlı bir eğitim kalkınma dönemi başlamış. En son 9. kalkınma planı 2007-2012 yılları arasında yayınlanmış. 2014-2018 yılları arasında 10. Kalkınma Planı dönemine giriş yapılmış. Kalkınma planlarında tüm alanlarla beraber eğitimde ayrı bir kısımda ele alınıyor. 10. Kalkınma planı dahilinde eğitim odaklı aşağıdaki politikaları yer verilmiş; 

 • Kişilerin benlik ve yeteneklerini geliştiren, hayatı boyunca öğrenme yaklaşımı dahilinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliği dahilinde kalite odaklı dönüşüm sağlanacaktır.
 • Okul çeşitlerinin en aza indirildiği, mevcut programlar arasında gençlerin kolaylıkla gerçekleşebildiği, öğrencilere yönelik sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin daha fazla bulunduğu, odağı sınav olmayan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir dönüşüm programı uygulanacaktır.
 • Öğrencilerim sosyal yaşantısı, zihinsel durumu, duygusal yapısı ve fiziksel gelişimine katkısı olan okul öncesi eğitim, imkanı olmayan ev ve bölgelerin o erişimi desteklemek amacıyla yaygınlaştırılacaktır.
 • İlkokul ve ortaokulda öncelikli olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve kız çocukları olacak şekilde tüm çocukların okul ile ilişkisi korunacak, sınıf tekrarı ve okul terki en aza indirilecektir.
 • O yabancı değil eğitimi erken yaşta başlayacak, çocukların en az bir yabancı dili çok iyi derecede öğrenmesini sağlayacak yeni düzenlemeler yapılacak.
 • Öğretmenlik eğitimi veren okullar ile zorunlu eğitim arasındaki ilişki güçlendirilecek, eğitimci yetiştirme ve geliştirme yöntemi, öğretmen meslek uygunluğunu savunan, kişisel gelişimi ve mesleki etiği daima destekleyen bir uygunlukta olacaktır..
 • Bu eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilerek özel sektörün eğitime katkısı sağlanacak, özel kesime meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine aktif katılıma teşvik edilecek.
 • Örgün eğitim kurumlarında teknolojiye verilen önem artırılacak, öğrencilerin ve eğitimcilerin teknolojiyi kullanma yetenekleri geliştirilecek. FATİH Projesi bitirilecek ve teknolojinin eğitim ile harmanlanması hususunda soyut ve somut göstergeler geliştirilerek etkileri değerlendirilerek rapor edilecek.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

Kadınlar Günü İçin Hediye Fikirleri - Anlamlı ve Özel Hediyeler

Kadınlar Günü İçin Hediye Fikirleri – Anlamlı ve Özel Hediyeler

Dil Seviyenizi Test Etmek - Dil Sınavları ve Başarıya Giden Yol

Dil Seviyenizi Test Etmek – Dil Sınavları ve Başarıya Giden Yol

k 12 education nedir

Enstrüman Tavsiyeleri: En Kolay Çalınabilen Müzik Aleti Nedir?

Instagram takipçi satın al

K12 Nedir ve K12 ile Neler Yapılabilir?

Ömer Gül fotoğrafı

K12 nedir  başlıklı yazımızda,  k12 ‘ nin ne olduğunu ve veliler için ne işe yaradığını siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

K12 bilgi sistemi ;  yöneticiler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin tek bir çatı altında toplandığı bir sistemdir. Velilerin öğrencileri takibi açısından oldukça yararlı bir sistemdir. Özellikle çalışan anne ve babaların bilgisayar, tablet veya telefonlarından çocuklarının eğitimi ile ilgili bilgi edinmelerini kolaylaştırmaktadır.

K12 Nedir?

Okulların velilere verdiği kullanıcı adı ve şifreler ile sisteme giriş yapılır ve yazımızın devamında bahsettiğimiz öğrenci bilgilerine ulaşılır.

K12 bilgi sistemi , ülkemiz de dahil olmak üzere, ABD, Kanada ve Avustralya’da bulunan ilk ve orta dereceli eğitim kurumları tarafından kullanılmaktadır.

K12’nin Açılımı

K→Kindergarten kelimesinin ilk harfidir. Kindergarten; 4-6 yaş aralığında, anaokulu ile birlikte eğitim hayatına başlayan çocukları ifade eder.

12→4+4+4 eğitim sistemimizi ifade eder.

Sonuç olarak öğrencinin anaokulu başlangıcı ile lise mezuniyeti arasındaki dönemi kapsar. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet okulları ve kolejler bu alan adını kullanırlar.

K12 Ne İşe Yarar?

Veli olarak ;

 • Öğrencinin devamsızlıklarını görebilirsiniz. Aynı zamanda öğretmen, velinin cep telefonuna SMS ile öğrencinin ders devamsızlığını mesaj gönderebilmektedir.
 • Öğrencinin katıldığı etütleri görebilirsiniz.
 • Öğrencinin aldığı dersleri görebilirsiniz.
 • Sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarını bu sistemden takip edebilirsiniz.
 • Öğrencinin sağlık durumunu kontrol edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, öğrencinin o gün içmesini istediğiniz ilacını öğretmene teslim ettiniz diyelim. Öğretmen öğrenciye ilacını içirdikten sonra size bir bilgi mesajı atabilir veya siz sistemden takip edebilirsiniz.
 • Öğrenci servis bilgisini takip edebilirsiniz. Servis güzergahı, öğrencinin evden saat kaçta alınacağı, kaçta evde bırakılacağı gibi bilgiler.
 • Öğrenci klüp derslerini takip edebilirsiniz.
 • Öğrenciye verilen ödevleri görebilirsiniz. Aynı zamanda öğrencinin ödevini yapıp yapmadığını ve ödev notlarını da bu modülden takip edebilirsiniz.
 • Öğretmene mesaj gönderebilir ve öğretmenden gelen mesajları görebilirsiniz.
 • Takvim modülünde etkinlik tarihlerini görebilirsiniz.

Görüldüğü üzere  K12 , velilerin öğrencileri hakkında bir çok bilgiye ulaşabildikleri ve aynı zamanda öğretmenleri ile iletişime geçebildikleri bir sistemdir.

Eğer sizler bir eğitim kurumu iseniz konu ile ilgili  www.meb.k12.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ömer Gül fotoğrafı

Sonrakini Oku

Beyin jimnastiği sevenleri zorlayan 5 eğlenceli matematik zeka sorusu, elde küçük su kabarcıkları neden çıkar nasıl geçer, 0-10 yaş arası çocuklarla evde oynayabileceğiniz eğitici ve eğlenceli oyunlar, instagram da en popüler hesaplardan çocuklar en kötüsüdür de paylaşılan resimler, zedprex nedir ve zedprex hakkında kullanıcı yorumları, ankara’da yer alan 11 sosyete pazarı i̇le i̇lgili tüm bilgiler, 100 dilde özür dilerim nasıl denir, doğa hayvan ve i̇nsanların bir biriyle bağlantısını anlatan harika kara kalem çalışmaları, android yedekleme programı (en i̇yi 10 uygulama), batarya kalibrasyonu nedir nasıl yapılır, i̇ş dünyası: beyaz yaka ve mavi yaka nedir, para kazandıracak 5 farklı i̇ş fikri, bir yanıt yazın yanıtı iptal et.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İnternet sitesi

Daha sonraki yorumlarımda kullanılması için adım, e-posta adresim ve site adresim bu tarayıcıya kaydedilsin.

Mistik Çayının Faydaları Nelerdir?

Hesabınız yok mu?

eSchool News

The purpose of a K-12 education: Who decides and how do we get there?

An impactful k-12 education system is one that delivers on what the american public wants it to do--and who is the american public.

In a recent report by Populace (2022), 55 percent of American parents expressed their desire for educators to rethink how today’s K-12 schools are educating our children. The study found that, despite the widespread perception that American society wants K-12 schools to prepare students for college, college is not as important to parents as it used to be. Instead, the study reported, today’s parents would like to see their children develop practical skills “for both life and career” (p. 10), critical thinking skills that allow them “to problem solve and make decisions” (p. 8), and moral character traits such as “honesty, kindness, integrity, [and] ethics” (p. 20).

The Populace study reported that today’s parents want more individualized educational experiences for their children, with greater emphasis on students’ interests and personal/career goals than on a one-size-fits-all curriculum. Parents want their children to have learning opportunities across a variety of modalities, and they want learning to be assessed through demonstration of mastery as opposed to traditional assessments like standardized tests.

According to the Populace study, today’s parents believe that “better” (as in straight As and college bound) should not be the purpose of a K-12 education, but “different” (as in a customized educational experience for every student) should be. It seems that–at least for parents–the purpose of an American K-12 education is changing.

A Brief History

Educating our youth has been an American priority since our country’s beginnings. Focused on the basic skills of “the three Rs” (reading, writing, and ‘rithmetic), American education in the 1700s and 1800s generally concluded by age 12 or 13 and often excluded girls, minorities, and lower socioeconomic classes altogether. Over time, American K-12 education evolved from home schooling to one-room school houses to organized school systems, including high schools (Kober & Renter Stark, 2020). Throughout the decades, one by one, every state in the nation adopted a compulsory attendance law, meaning that all students must enroll in school from roughly age 6 to 16 (Education Commission of the States, 2023).

As organized school systems across the United States grew more sophisticated, Americans fought for every child to receive a quality K-12 education. In 1954, the landmark U.S. Supreme Court Case Brown versus Board of Education ruled that it was unconstitutional to segregate schools by race, and in 1975 Public Law 94-142 federally mandated that all children in the United States had a right to a free, appropriate public education, even if they had learning or physical disabilities (Dalien, 2022). Throughout history, Americans have always been willing to pay (through taxation) to educate our country’s youth. During the 2017-2018 academic year, for example, the average per pupil expenditure in the United States was $15,946 (Bouchrika, 2022). 

The Purpose of an American K-12 Education

Providing an accessible, high-quality K-12 education for every student is nothing new for Americans, but our world is changing, and the Populace study indicates that the purpose of an American K-12 education is changing too. When thinking about the purpose of education, it is important to consider both individuals and society as a whole. From an individual perspective, Meredith (2014) identified seven goals of education: 1) to have basic skills, 2) to be a critical thinker, 3) to be able to troubleshoot or strategize, 4) to be a moral person, 5) to be a good citizen, 6) to have a wide range of interests, and 7) to be happy.

From a societal perspective, Kasi(2018) identified eight functions of education: 1) transmission of culture, 2) social integration, 3) career selection, 4) techniques of learning skills, 5) socialization, 6) rational thinking, 7) adjustment in society, and 8) patriotism. All of these are important; the question is one of priorities.

Who Decides?

While parents generally consider the purpose of education in terms of their own children, schools and governments consider the purpose of education in terms of society. So, who decides? The Populace study aptly states: “An effective K-12 education system is one that delivers on what the American public wants it to do” (p. 24). And who is the American public? All of us: parents, educators, family, friends, neighbors, business owners, members of the community, and government officials…but parents are the ones who care the most.

With that said, the most surprising finding of the Populace study relates to what the authors called collective illusions , where parents perceived that they were alone in their desire for a K-12 education that emphasized practical skills, critical thinking, and moral character. The study’s authors explain: “Even though Americans privately want an education system that prepares children to do work that is personally meaningful and fulfilling…they believe the rest of society does not share their priority” (p. 16). So how do we encourage parents to share their visions for a new and improved American K-12 education? We ask them to get involved.

How Do We Get There?

Local control is a hallmark of American K-12 public schools. Every school district in the United States is governed by a school board made up of community members who care deeply about American K-12 education and have been elected by fellow community members to serve. Our federal and state governments act in supervisory capacities, but local school boards assume primary responsibility for the day-to-day oversight of schools. The Thomas B. Fordham Institute (2016) explains: “Most decisions are made locally; state governments set the direction and create conditions for success; and the federal government gets involved when something’s become unjust” (para. 12).

Local control of American K-12 education gives parents the leverage they need to positively influence their children’s education. Through their local school board, parents who want a customized educational experience for every student can advocate for it. Parents who believe in a K-12 education that emphasizes practical skills, critical thinking, and moral character can work with school board members, educators, parents, and others to promote it.  Attending and speaking up at local school board meetings is one way parents can influence positive change in American K-12 education, but running for a seat on the local school board is even better. It boils down to this: Parents will always know their children better, love their children more, and sense their children’s needs more clearly than anyone else. If the purpose of an American K-12 education is changing, parents are the ones who can make it happen, one school district at a time!

Related : Defining digital curriculum in a new era of learning

k 12 education nedir

Sign up for our K-12 newsletter

 • Recent Posts

Dr. Jana Hunzicker is a professor in Bradley’s Department of Education, Counseling, and Leadership and serves as the associate dean for academic affairs for Bradley’s College of Education and Health Sciences. References Bouchrika, I. (2022, September 26). U.S. Public Education Spending Statistics for 2023. Retrieved from https://research.com/education/public-education-spending-statistics Dalien, S. (2022). The History of Special Education. Retrieved from https://specialedresource.com/history-special-education Education Commission of the States (2023). 50-State Comparison: Free and Compulsory School Age Requirements. Retrieved from https://www.ecs.org/50-state-comparison-free-and-compulsory-school-age-requirements Kasi, K. K. (2018, February 24). Functions of Education Retrieved from https://www.sociologylearners.com/functions-of-education Kober, N., & Rentner Stark, D. (2020). History and Evolution of Public Education in the US. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606970.pdf Meredith, L. (2014, February 12). What are the 7 Goals of Education? Retrieved from https://theeducatorsroom.com/7-goals-education Populace (2022, September 22). Populace Insights: Purpose of Education Index. Retrieved from https://static1.squarespace.com/static/59153bc0e6f2e109b2a85cbc/t/63e96b44a0e46d79a10ecf26/1676241761790/Purpose+of+Education+Index.pdf The Thomas B. Fordham Institute (2016, April 4). Local Control Versus State Obligation. Retrieved from https://fordhaminstitute.org/national/commentary/local-control-versus-state-obligation

 • Equitable learning with small-group instruction and student-tracking - May 24, 2024
 • CoSN IT Leader Spotlight: David Jarboe - May 23, 2024
 • CoSN IT Leader Spotlight: Kley Todd - May 23, 2024

Want to share a great resource? Let us know at [email protected] .

k 12 education nedir

Username or Email Address

Remember Me

eSchool News uses cookies to improve your experience. Visit our Privacy Policy  for more information.

k 12 education nedir

for Education

 • Google Classroom
 • Google Workspace Admin
 • Google Cloud

İlk ve ortaöğretim eğitimcilerinin daha büyük bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz

İlk ve ortaöğretim, öğrencilerin geleceği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Google for Education'ın paylaşılabilir cihazları ve ortak çalışmaya uygun araçları, öğretmenlerin tüm öğrencilerini, başarı için ihtiyaç duydukları becerileri edinme konusunda yeni ve daha etkileşimli yöntemlerle hazırlamasına yardımcı oluyor.

Bir uzmanla konuşun

Ortak çalışma, iletişim ve yaratıcılık için tasarlanmış araçlar.

Google for Education öğretmenlere, öğrenim deneyimini kişiselleştirmeye daha fazla zaman ayırma özgürlüğü verirken, deneyimi yönetmek için ayrılan zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Öğrenciler ise, hem 21. yüzyılın problem çözme yöntemlerini öğrenme hem de gelecekteki kariyerlerinde işlerine yarayacak becerileri edinme fırsatına sahip olur. Ayrıca, her öğrenciye en iyi şekilde çalışma imkanı sunulmasına yardımcı olan erişilebilirlik özelliklerinden faydalanabilirler.

There are two children playing on a tablet. One of them is teaching the other how to use the device.

Google for Education erişilebilirlik araçları ve özelliklerinin her öğrencinin öğrenmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi .

A board on a wall, it reads a large title that says, Look what we can do in Google.

Google Yönetici Konsolu'yla Chromebook'ların yönetiminin ne kadar kolay olduğunu görün. Videoyu izleyin .

Her boyutta kuruluş için kolay BT yönetimi

Google for Education ürünlerinin dağıtımı, kullanımı ve yönetimi kolaydır. BT yöneticileri birkaç tıklamayla yeni cihazları kurabilir ve okul veya okul bölgesinin genelinde politikaları yönetebilir. Otomatik, bulut tabanlı yönetim ise süreçleri kolaylaştırır ve tüm kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.

Bütçe dostu, yerleşik güvenliğe sahip

Okullar Google Workspace ve Classroom'dan ücretsiz olarak yararlanabilir. Paylaşılabilir Chromebook'lar ise, 7/24 destek ve öğrenciler ile verilerinin güvenliğini sağlamak için çoklu güvenlik katmanı ile birlikte, daha fazla sayıda öğrencinin teknolojinin sunduğu avantajlardan daha kolay ve hesaplı şekilde yararlanmasını sağlar.

Chromebook'un önünde duran bir öğretmen ve kız öğrenci, büyük ihtimalle Öğretmenlere ve Öğrencilere ait bilgilerin Google tarafından nasıl korunduğuyla ilgili bilgileri okuyor.

Google'ın öğretmen ve öğrenci gizliliğini nasıl koruduğunu ve verilerinizi nasıl güvende tuttuğunu öğrenin. Gizlilik ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi .

"Google Workspace for Education'i Chromebook'larla birleştirmek, bize kişiselleştirilmiş öğrenim ortamımızı destekleyen, gerçekten sorunsuz, verimli, etkili ve yenilikçi bir öğrenim sistemi kazandırdı. Chromebook'lar ve Google Workspace for Education olmadan bunu başaramazdık." David Gundlach , Deputy Superintendent, Oshkosh Area Okul Bölgesi

Her boyuttan ilk ve ortaöğretim sınıflarına yönelik Google for Education ürünlerini keşfedin

Google, ürünlerini öğrenci gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamak ve geliştirmek için öğretmenler ve idarecilerle güç birliği yapmaktadır.

k 12 education nedir

Google Workspace for Education

Öğrenime güç vermek için ihtiyaç duyduğunuz her şey artık tek bir yerde. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden ve dilediğiniz cihazdan birlikte içerik oluşturun, iletişim kurun ve ortak çalışmalar yapın. Tüm sürümleri keşfedin.

 • Google Workspace for Education'ı keşfedin

k 12 education nedir

Google Workspace for Education paketinde yer alan ve eğitimcilerin ödev oluşturmasına, incelemesine ve organize etmesine olanak veren, bir araç.

 • Classroom'un işleyiş biçimini görün

k 12 education nedir

Chromebook'lar

Otomatik olarak güncellenen, paylaşılabilir ve okullar açısından kurulumu ve yönetimi kolay bir dizi hızlı ve uygun maliyetli cihaz.

 • Chromebook'lar hakkında daha fazla bilgi

İlk ve ortaöğretim kurumlarının Google sayesinde nasıl bir etki yarattığı hakkında daha fazla bilgi edinin

 • Tüm örnek olayları inceleyin

A child is drawing on a screen while another child is looking on.

Arcadia Birleşik Okul Bölgesi

Chromebook'ların kullanıma alınmasından sonra Arcadia Birleşik Okul Bölgesi'ndeki öğretmenler, öğretim süreçlerini iyileştirme ve zorluk çeken öğrencilere destek olma imkanına kavuştu.

A finger is pointing to a screen.

Maine Township Lise Bölgesi

Maine Township Lise Bölgesi, Google for Education teknolojisini erkenden benimsedi ve sınav sonuçlarında rekorlara imza attı.

A teacher is looking at a Chromebook screen with a young female student.

Oshkosh Area Okul Bölgesi

Oshkosh Area Okul Bölgesi, öğrencilere ders programı üzerinde daha fazla denetim sağlayarak genel etkileşim düzeyini artırdı.

Öğretim kaynaklarıyla derslerinize hız kazandırın

Çok çeşitli konularda ve farklı beceri düzeylerine göre sunulan araçları, kursları, dersleri ve çok daha fazlasını keşfedin.

CS First logo.

Ders planları ve etkinlikler

4-8. sınıf öğrencilerine blok tabanlı kodlama etkinlikleri ve müzik, moda, oyun tasarımı gibi temalara göre tasarlanmış öğretici videolar aracılığıyla rehberlik edebilir, öğretmenler için sunulan esnek kaynaklardan ve destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Google Classroom logo

Classroom'la çalışan uygulamalar

Classroom'a entegre edilebilen, eğitimciler tarafından onaylanmış uygulamaları keşfedin. Yaratıcılığı teşvik eden bu uygulamalar, tüm öğrenciler için etkileşime açık, erişilebilir öğrenim fırsatları yaratır.

Ekibinizin başlamasına yardımcı olun

Okulunuza Google araçlarını mı getiriyorsunuz? Bize güvenebilirsiniz. İster eğitimci ister idareci olun, Google for Education'dan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak programlar, eğitimler ve destek hizmetleri sağlıyoruz.

Teacher Center

Öğretmenlerin Google teknolojisini sınıfta etkili şekilde kullanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bu online eğitim kaynakları koleksiyonuna göz atın.

 • EĞİTİM ALIN

Kurulum kılavuzları

Okulunuzda Google Workspace ve Chromebook'larla ilgili planlama, dağıtım ve destek hizmeti verme konusunda BT Ekibinizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşın.

 • Kurulum kılavuzlarını inceleyin

Ürün desteği

Sorularınıza yanıt alın. Kılavuzlara, eğiticilere, kullanıcı forumlarına ve Google for Education ürünleri için desteğe erişin.

 • Ürün desteğine ulaşın

Okulunuzun veya okul bölgenizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri seçme konusunda kişiselleştirilmiş yardım almak için bir Google for Education uzmanıyla iletişime geçin.

 • Bize ulaşın

Şu anda farklı bir bölgeye ait içerikleri görüntülüyorsunuz.

Bulunduğunuz bölgeyle daha alakalı olan içerikler için önerilerimiz:

Güncellemeler, içgörüler, kaynaklar ve daha fazlası için buradan kaydolun .

A Dozen Economic Facts About K-12 Education

 • A Dozen Economic Facts About Education

Subscribe to the Economic Studies Bulletin

Michael greenstone and michael greenstone nonresident senior fellow - economic studies , the hamilton project adam looney adam looney nonresident senior fellow - economic studies.

September 27, 2012

Education is a powerful force for promoting opportunity and growth. It is not surprising that an individual’s educational attainment is highly correlated with her income: college graduates generally earn more than less-educated Americans. What might be less obvious is that education is also a significant determinant of many other very important outcomes, including whether individuals marry, whether their children grow up in households with two parents, and even how long they will live. What’s more, on all of these dimensions, the gap between highly educated and less-educated Americans is getting bigger—in some cases, much bigger.

The following facts help illustrate the state of educational attainment in the United States and the growing importance of education in determining people’s well-being. On many dimensions—lifetime earnings, incarceration rates, and life expectancy, to name a few—Americans who do not graduate from high school or college are increasingly falling behind those with a college degree. This paper explores both the condition of education in the United States and the economic evidence on several promising K-12 interventions that could improve the lives of Americans.

 • Having less education can limit your earnings prospects.
 • Education benefits individuals and society in general.
 • More education increases your chance of being married and of raising a child outside of poverty.
 • More education can even be the key to a longer, healthier life.
 • The United States is no longer a world leader in high school and college completion.
 • Stubborn racial differences in educational achievement remain among Americans .
 • Education lags behind other sectors in innovation investments.
 • Parents with more education are able to invest more in their children.
 • Better teachers matter, even more than you might think.
 • Some charter schools show dramatic improvements in student achievement and may provide lessons for the broader education community.
 • Small-scale interventions also present opportunities for raising student achievement.
 • More information and greater transparency in our education system could go a long way toward improving outcomes.

K-12 Education

Economic Studies

The Hamilton Project

Annelies Goger, Katherine Caves, Hollis Salway

May 16, 2024

Sofoklis Goulas, Isabelle Pula

Melissa Kay Diliberti, Elizabeth D. Steiner, Ashley Woo

 • Student Opportunities

About Hoover

Located on the campus of Stanford University and in Washington, DC, the Hoover Institution is the nation’s preeminent research center dedicated to generating policy ideas that promote economic prosperity, national security, and democratic governance. 

 • The Hoover Story
 • Hoover Timeline & History
 • Mission Statement
 • Vision of the Institution Today
 • Key Focus Areas
 • About our Fellows
 • Research Programs
 • Annual Reports
 • Hoover in DC
 • Fellowship Opportunities
 • Visit Hoover
 • David and Joan Traitel Building & Rental Information
 • Newsletter Subscriptions
 • Connect With Us

Hoover scholars form the Institution’s core and create breakthrough ideas aligned with our mission and ideals. What sets Hoover apart from all other policy organizations is its status as a center of scholarly excellence, its locus as a forum of scholarly discussion of public policy, and its ability to bring the conclusions of this scholarship to a public audience.

 • Scott Atlas
 • Thomas Sargent
 • Stephen Kotkin
 • Michael McConnell
 • Morris P. Fiorina
 • John F. Cogan
 • China's Global Sharp Power Project
 • Economic Policy Group
 • History Working Group
 • Hoover Education Success Initiative
 • National Security Task Force
 • National Security, Technology & Law Working Group
 • Middle East and the Islamic World Working Group
 • Military History/Contemporary Conflict Working Group
 • Renewing Indigenous Economies Project
 • State & Local Governance
 • Strengthening US-India Relations
 • Technology, Economics, and Governance Working Group
 • Taiwan in the Indo-Pacific Region

Books by Hoover Fellows

Books by Hoover Fellows

Economics Working Papers

Economics Working Papers

Hoover Education Success Initiative | The Papers

Hoover Education Success Initiative

 • Hoover Fellows Program
 • National Fellows Program
 • Student Fellowship Program
 • Veteran Fellowship Program
 • Congressional Fellowship Program
 • Media Fellowship Program
 • Silas Palmer Fellowship
 • Economic Fellowship Program

Throughout our over one-hundred-year history, our work has directly led to policies that have produced greater freedom, democracy, and opportunity in the United States and the world.

 • Determining America’s Role in the World
 • Answering Challenges to Advanced Economies
 • Empowering State and Local Governance
 • Revitalizing History
 • Confronting and Competing with China
 • Revitalizing American Institutions
 • Reforming K-12 Education
 • Understanding Public Opinion
 • Understanding the Effects of Technology on Economics and Governance
 • Energy & Environment
 • Health Care
 • Immigration
 • International Affairs
 • Key Countries / Regions
 • Law & Policy
 • Politics & Public Opinion
 • Science & Technology
 • Security & Defense
 • State & Local
 • Books by Fellows
 • Published Works by Fellows
 • Working Papers
 • Congressional Testimony
 • Hoover Press
 • PERIODICALS
 • The Caravan
 • China's Global Sharp Power
 • Economic Policy
 • History Lab
 • Hoover Education
 • Global Policy & Strategy
 • National Security, Technology & Law
 • Middle East and the Islamic World
 • Military History & Contemporary Conflict
 • Renewing Indigenous Economies
 • State and Local Governance
 • Technology, Economics, and Governance

Hoover scholars offer analysis of current policy challenges and provide solutions on how America can advance freedom, peace, and prosperity.

 • China Global Sharp Power Weekly Alert
 • Email newsletters
 • Hoover Daily Report
 • Subscription to Email Alerts
 • Periodicals
 • California on Your Mind
 • Defining Ideas
 • Hoover Digest
 • Video Series
 • Uncommon Knowledge
 • Battlegrounds
 • GoodFellows
 • Hoover Events
 • Capital Conversations
 • Hoover Book Club
 • AUDIO PODCASTS
 • Matters of Policy & Politics
 • Economics, Applied
 • Free Speech Unmuted
 • Secrets of Statecraft
 • Pacific Century
 • Libertarian
 • Library & Archives

Support Hoover

Learn more about joining the community of supporters and scholars working together to advance Hoover’s mission and values.

pic

What is MyHoover?

MyHoover delivers a personalized experience at  Hoover.org . In a few easy steps, create an account and receive the most recent analysis from Hoover fellows tailored to your specific policy interests.

Watch this video for an overview of MyHoover.

Log In to MyHoover

google_icon

Forgot Password

Don't have an account? Sign up

Have questions? Contact us

 • Support the Mission of the Hoover Institution
 • Subscribe to the Hoover Daily Report
 • Follow Hoover on Social Media

Make a Gift

Your gift helps advance ideas that promote a free society.

 • About Hoover Institution
 • Meet Our Fellows
 • Focus Areas
 • Research Teams
 • Library & Archives

Library & archives

Events, news & press.

defining idea

A Short History of K-12 Reform

Image

Are “education years” more like “dog years” or “people years”? Is twenty of them a long time or a short time? How much can happen in education in two decades? More, it seems, than one might suppose.

Yes, the K-12 enterprise is slow to change, full of inertia and sameness. Yes, much about today’s schools resembles the schools attended by their pupils’ parents, even grandparents. Few can rebut the familiar comment that if Rip Van Winkle awoke in America today after a snooze of twenty years or longer, the two institutions he would find most like those when he fell asleep are our churches and our schools.

a brief history of k-12 reform by chester finn

At the same time, primary-secondary education is also awash in fads, nostrums, and “innovations” that sometimes make it resemble a ping-pong game or pool table on which the instructional ball bounces off one notion, then caroms to the next new thing.

Indeed, part of what keeps our education system more dysfunctional and less effective than it ought to be is its weird blend of timeless and trendy, static and fluid, rigid and random.

Despite all that, much that’s significant can change in this system over twenty years, both for better and for worse. Some developments are straightforward and predictable, like the phases of the moon. During a two-decade period, an entire generation of children matures from infancy to college. Some sixty million Americans earn high-school diplomas—and maybe 20 million more drop out. Those who entered kindergarten at the beginning of the period will possess graduate degrees at the end of it—well, some of them will. Millions of teachers and tens of thousands of principals will be replaced by people not currently employed in those positions. Urban school districts will run through a half dozen superintendents each. States will elect up to five governors.

Yet more profound changes can also occur during such a time-span, changes that alter the norms, ground-rules or operating arrangements of the system itself. They may not all be positive and they surely won’t have the same impacts everywhere at the same time. But they may still be fundamental.

The Last Two Decades of Reform

One way to gauge what could actually occur in American K-12 education between now and 2030 is to recall some of what did occur over the previous two decades, i.e. between 1990 and 2010. Here I recount ten such developments. All were in some sense “national” but only three engaged the federal government to an appreciable degree. The others seeped, slithered, morphed, and metastasized from place to place via mechanisms that have more to do with the culture of education than with its formal governance.  

First, observe the extraordinary traction that was gained by “standards-based reform” at both state and national levels. One could fairly say this began with A Nation At Risk in 1983—and I’ll note with some satisfaction that Diane Ravitch and I were embarked on such a mission via the “Educational Excellence Network” as early as 1981. (One could also argue that James Coleman sowed the seeds in 1966.)  

But the enterprise really took off after the 1989 Charlottesville education “summit” attended by President Clinton and the governors and it gained momentum when America’s first-ever “national education goals” were announced in early 1990. The development of academic goals, standards, assessments, tracking metrics, and accountability systems began to be a big deal across the land—and this shows no sign of abating. We now judge schools (and districts, states, etc.) primarily by their results, not by their inputs, services, or intentions. That simply wasn’t true two decades ago.

Second, the era of standards-based-reform has wrought big-time changes in federal policy. In 1990, for the most part, Washington’s “aid to education” was just that—additional money to state and local school systems so they could provide added services of various sorts, primarily to needy and disabled youngsters. Strings were attached, yes, but these had more to do with the distribution and use of dollars than the reform of schools. Beginning in a big way in 1994, however, with passage of both the Goals 2000 Act and the “Improving America’s Schools” act, the federal government started deploying its funds in efforts to transform the performance of U.S. schools, primarily via the setting of goals and standards and the measurement of progress toward them.

Over this twenty year period, Uncle Sam shifted from “help” to “implore” to “push” to “require” and, while the money continued to flow, indeed in ever-larger amounts, the strings attached to it were now very different. This process reached its apogee—some would say nadir—with the No Child Left Behind Act of 2001 and the “Race to the Top” portion of 2009’s economic-stimulus package.

Third, besides fundamental alterations in the nature of education aid, Washington transformed its key monitoring system, the National Assessment of Educational Progress (NAEP), a.k.a. “The Nation’s Report Card.” The reauthorization of NAEP in 1988—which took effect around 1990—changed what had been a pokey and obscure testing program that yielded only general information into a modern performance-monitoring system that includes semi-independent governance, more frequent testing of more subjects at key grade levels, far greater transparency in reporting results and trends, bona fide state-by-state comparisons, and a semblance of uniform national standards by which to track and judge the academic prowess of young Americans and the performance of their education system.

The Rise of School Choice

Fourth, charter schools were invented, spread across the land, and won a measure of legitimacy. These “independent public schools of choice” are operated by myriad private entities rather than traditional districts, yet (unlike private schools) are financed by taxpayers, open to all comers, and accountable for their results to public authorities. Though they bear some resemblance to private schools, magnet schools, “alternative” schools, and other earlier arrangements, they are also something fundamentally new under the education sun.

The first one opened in Minnesota in 1992 and, by 2010, some 5,000 schools were serving 1.5 million youngsters in 39 states. Hundreds were run by statewide, regional, even national management organizations (some of which were starting to reach overseas), and the United States was seeing the emergence of chains of “brand-name” schools—e.g. KIPP, Achievement First, High Tech High, K12, etc.—that crossed traditional district and even state borders.

Fifth, charters turned out to be the tip of an iceberg of school choice that, when tallied in all its variety, touched roughly half of all students by 2010. That is, five in every ten pupils were enrolled in schools that they or their parents played an active role in selecting rather than passively being assigned by a district bureaucracy with geographically-based attendance zones.

To be sure, the fifty-percent estimate (some analysts say it’s more like sixty) includes millions families that exercise choice via the real-estate market, i.e. kids attend “neighborhood” schools but in neighborhoods that their parents moved into because of the schools there. But more than one in three were being educated in bona fide “schools of choice” of many sorts—including learning at home from their parents or from a widening array of distance-learning and “virtual education” providers.

Some even attended private schools with the help of publicly-financed vouchers, these having passed a key federal constitutional test with the Supreme Court’s 2003 Zelman decision. (Voucher advocates continued, however, to face many hurdles in state constitutions and legislative chambers.) Though tens of millions of youngsters still had no viable options other than neighborhood-based and district-operated schools—which served some of them well but yielded educational tragedy for others—America by 2010 had changed a fundamental ground-rule: school was now something you could expect to select for yourself rather than be assigned to by the system.

Sixth, the operation of individual schools was not the only core education function that witnessed the entry of unconventional and entrepreneurial providers. Though most teacher preparation still took place in traditional colleges of education and most of their graduates were still “certified” by states in familiar ways, lots more alternatives were visible by 2010. Many states had pathways into public-school teaching that did not pass through education schools, at least not in advance of one’s first teaching assignment. A number of school systems ran their own preparation-and-certification programs as did at least one charter operator (California’s High-Tech High).

National non-profit groups such as Teach for America and New Leaders for New Schools recruited, prepared, and placed talented individuals in classrooms and principals’ offices who otherwise would not likely have gotten there. And dozens of for-profit firms (e.g. Kaplan, Wireless Generation, Tutor.com, SchoolNet) supplied schools with data systems, tutoring programs, curriculum packages, and more. Though traditional education groups continued to hold their enormous conclaves, anyone who set foot in the annual “summit” organized by the New Schools Venture Fund might well think he had entered an alternate universe. 

Seventh, hoary patterns of governance and leadership also underwent revision—at least in some places. Governors asserted themselves in state-level K-12 policies and operations in ways that most had historically shunned. In several major cities, mayors assumed control of the school system. And where formerly the title of district superintendent was invariably bestowed on a career-long educator who had climbed the well-worn ladder from teacher to principal to assistant superintendent, etc., the leadership mantle in a handful of pioneering communities was now conferred on such unconventional characters as Joel Klein, Paul Vallas, Michelle Rhee, David Bennet, Arne Duncan, and Alan Bersin. Some state superintendents, too, now hailed from the ranks of non-educators (e.g. California’s Jack O’Connell, Texas’s Robert Scott).

Eighth, as we might expect—because much the same thing was happening in nearly every other sector of our lives—technology wrought major changes in education delivery and management. Whether taken in school under the teacher’s eye, at home under a parent’s supervision, or through organizational hybrids such as the Florida Virtual School or Ohio Virtual Academy, “online” courses spread far and wide and management gurus such as Harvard’s Clayton Christensen prophesied dramatic growth in the years ahead.

Improved data systems made it possible to track pupil and classroom performance, to evaluate teacher effectiveness, to provide parents as well as teachers and principals with instant access to information about children’s progress, and much more. E-mail enabled parents to communicate with teachers and the internet enabled teachers and students alike to access vast troves of information and materials. A vibrant market in both hardware and software meant that, at least for individuals and families that could afford it, teaching and learning of one kind or another could now occur anytime and anyplace.

Ninth, change even edged into how America pays for public education. Though school finance in most places remains an amalgam of federal, state, and local tax dollars channeled through innumerable formulas and programs, a few states (e.g. California, Michigan, Indiana) essentially shouldered full responsibility for paying for their public schools—not counting the federal parts—and several communities experimented with “weighted” funding that varied with children’s educational needs. There was even a sea change in litigation over school finance, with the controversial concept of “adequacy” replacing the much-fought-over principle of equality as activist attorneys made their way into courtrooms in their ceaseless campaign to get the third branch of government to change the flow (and quantity) of dollars in ways they usually could not accomplish through the first and second branches.

Tenth, schooling began to lose its longstanding isolation, both from other levels of education and from other social services. Instead of viewing  “K-12 education” as a hermetically-sealed function of government, state after state explored ways of integrating it more fully with preschool and postsecondary education as well as with other sectors such as health, housing, child welfare, and criminal justice. New data systems eased the former exploration—it began to be possible to track individuals’ educational progress from early childhood to graduate school—while altered governance arrangements simplified the latter. (Nothing like having all those agencies and programs under the governor’s or mayor’s aegis.) While it was premature in 2010 in most of the country to term these developments more than exploratory, the path to the future seemed reasonably clear.

Yes, a great deal of change can occur in two decades, even in so stodgy an enterprise as public education. That’s why our prognostications for the year 2030 may not be so wild-eyed or blue-skied as readers may initially suspect.

Editor's note: This essay is from an online publication of the Hoover Institution’s Koret Task Force on K-12 Education,  American Education in 2030 .

View the discussion thread.

footer

Join the Hoover Institution’s community of supporters in ideas advancing freedom.

 alt=

 • Society ›

Education & Science

K-12 education in the United States - statistics and facts

Public school politics, inequalities in education, key insights.

Detailed statistics

School enrollment in public and private institutions in the U.S. 2022

Expenditure on public and private elementary and secondary schools U.S. 1970-2021

Editor’s Picks Current statistics on this topic

Educational Institutions & Market

Share of Americans who are concerned about select issues in public schools U.S. 2023

Top three reasons K-12 public school teachers fear for their safety U.S. 2023

U.S. states restricting schools from teaching race, sex, or inequality 2021-2023

Further recommended statistics

 • Basic Statistic Number of elementary and secondary schools in the U.S. 2020/21, by type
 • Premium Statistic Share of U.S. public schools 2021/22, by enrollment size and school type
 • Basic Statistic School enrollment in public and private institutions in the U.S. 2022
 • Basic Statistic Enrollment in public and private elementary schools 1960-2022
 • Basic Statistic High school enrollment in public and private institutions U.S. 1965-2031
 • Premium Statistic Enrollment in public elementary and secondary schools U.S. 2022, by state
 • Basic Statistic Primary and secondary school enrollment rates in the U.S. in 2022, by age group
 • Basic Statistic Share of students enrolled in U.S. public K-12 schools 2021, by ethnicity and state
 • Basic Statistic U.S. public school enrollment numbers 2000-2021, by ethnicity

Number of elementary and secondary schools in the U.S. 2020/21, by type

Number of elementary and secondary schools in the United States in 2020/21, by school type*

Share of U.S. public schools 2021/22, by enrollment size and school type

Share of public schools in the United States in 2021/22, by enrollment size and school type

Enrollment in public and private schools in the United States in 2022 (in millions)

Enrollment in public and private elementary schools 1960-2022

Enrollment in public and private elementary schools in the United States from 1960 to 2022 (in millions)

High school enrollment in public and private institutions U.S. 1965-2031

High school enrollment for public and private schools in the U.S. from 1965 to 2020, with projections up to 2031 (in 1,000s)

Enrollment in public elementary and secondary schools U.S. 2022, by state

Enrollment in public elementary and secondary schools in the United States in 2022, by state (in 1,000s)

Primary and secondary school enrollment rates in the U.S. in 2022, by age group

Share of population enrolled in primary and secondary education in the United States in 2022, by age group

Share of students enrolled in U.S. public K-12 schools 2021, by ethnicity and state

Share of students enrolled in K-12 public schools in the United States in 2021, by ethnicity and state

U.S. public school enrollment numbers 2000-2021, by ethnicity

K-12 public school enrollment numbers in the United States from 2000 to 2021 by ethnicity (in 1,000s)

Revenue and expenditure

 • Basic Statistic School expenditure on public and private institutions 1970-2020
 • Basic Statistic Expenditure on public and private elementary and secondary schools U.S. 1970-2021
 • Premium Statistic U.S. per pupil public school expenditure FY 2023, by state
 • Basic Statistic U.S. public schools - average expenditure per pupil 1980-2020
 • Basic Statistic U.S. education - total expenditure per pupil in public schools 1990-2021
 • Basic Statistic Revenue of public elementary and secondary schools U.S. 1980-2020
 • Premium Statistic Average annual tuition for private K-12 schools U.S. 2024, by state
 • Premium Statistic Estimated average salary of public school teachers U.S. 2021/22, by state

School expenditure on public and private institutions 1970-2020

School expenditure in public and private institutions in the United States from 1970 to 2020 (in billion U.S. dollars)

School expenditure on public and private elementary and secondary schools in the United States from 1970 to 2021 (in billion U.S. dollars)

U.S. per pupil public school expenditure FY 2023, by state

Per pupil public elementary and secondary school expenditure in the United States in the fiscal year of 2023, by state (in U.S. dollars)

U.S. public schools - average expenditure per pupil 1980-2020

Average expenditure per pupil in average daily attendance in public elementary and secondary schools from academic years 1980 to 2020 (in U.S. dollars)

U.S. education - total expenditure per pupil in public schools 1990-2021

Total expenditure per pupil in public elementary and secondary schools in the United States from 1990 to 2021 (in constant 2022-23 U.S. dollars)

Revenue of public elementary and secondary schools U.S. 1980-2020

Revenue of public elementary and secondary schools in the United States from the academic years 1980 to 2020 (in billion U.S. dollars)

Average annual tuition for private K-12 schools U.S. 2024, by state

Average annual tuition for private K-12 schools in the United States in 2024, by state (in U.S. dollars)

Estimated average salary of public school teachers U.S. 2021/22, by state

Estimated average salary of public school teachers in the United States in 2021-2022, by state (in constant 2020-21 U.S. dollars)

State laws and book bans

 • Premium Statistic U.S. states restricting schools from teaching race, sex, or inequality 2021-2023
 • Premium Statistic Proposed bans on sex or gender identity in K-12 schools U.S. 2023, by grade level
 • Premium Statistic Share of transgender youth subject to bans on school sport participation U.S 2024
 • Premium Statistic Share of U.S. transgender population subject to bathroom bills 2024
 • Premium Statistic Instances of book bans in U.S. public schools 2022/23, by ban status
 • Basic Statistic Books banned in schools in the U.S. H2 2022, by state
 • Premium Statistic Book titles banned in schools in the U.S. H2 2022, by subject matter
 • Premium Statistic Topics that K-12 librarians would ban from their school libraries U.S. 2023

Legal action taken to restrict teaching critical race theory or limit how teachers can discuss racism, sexism, and systemic inequality in the United States from 2021 to 2023, by state

Proposed bans on sex or gender identity in K-12 schools U.S. 2023, by grade level

Number of proposed bans on instruction related to sexual orientation or gender identity in K-12 schools in the United States in 2023*, by grade level of ban

Share of transgender youth subject to bans on school sport participation U.S 2024

Share of transgender youth aged 13 to 17 living in states that restrict transgender students from participating in sports consistent with their gender identity in the United States as of March 14, 2024

Share of U.S. transgender population subject to bathroom bills 2024

Share of transgender population aged 13 and over living in states that ban transgender people from using bathrooms and facilities consistent with their gender identity in the United States as of March 14, 2024

Instances of book bans in U.S. public schools 2022/23, by ban status

Total number of instances of books banned from K-12 public libraries and classrooms in the United States in the 2022/23 school year, by ban status

Books banned in schools in the U.S. H2 2022, by state

Number of books banned in school classrooms and libraries in the United States from July 1, 2022 to December 31, 2022, by state

Book titles banned in schools in the U.S. H2 2022, by subject matter

Share of book titles banned in school classrooms and libraries in the United States from July 1, 2022 to December 31, 2022, by subject matter

Topics that K-12 librarians would ban from their school libraries U.S. 2023

Share of library staff working in K-12 schools and districts who believe that libraries in their district or school should not include any books that depict certain topics in the United States in 2023

 • Premium Statistic Share of K-12 public students attending predominately same-race schools U.S 2021
 • Premium Statistic Share of public schools who feel understaffed U.S. 2024, by students of color
 • Premium Statistic Estimated average months of learning lost due to COVID-19 by ethnicity U.S. 2020
 • Premium Statistic NAEP reading scores for nine year olds U.S. 2022, by race
 • Premium Statistic NAEP math scores for nine year olds U.S. 2022, by race
 • Premium Statistic Share of K-12 students who feel their school respects who they are U.S. 2023, by race
 • Premium Statistic Schools in the U.S.: victims of threats/injuries by weapons, by ethnicity 2021
 • Premium Statistic Share of students who have experienced school shootings U.S. 1999-2024, by race
 • Basic Statistic Share of teachers afraid of school shootings U.S. 2022, by location and student race

Share of K-12 public students attending predominately same-race schools U.S 2021

Share of students attending K-12 public schools in which 75 percent or more of the students are of their own race or ethnicity in the United States in the 2020-21 school year

Share of public schools who feel understaffed U.S. 2024, by students of color

Share of public schools who feel that their school is understaffed in the United States entering the 2023-24 school year, by students of color

Estimated average months of learning lost due to COVID-19 by ethnicity U.S. 2020

Estimated average months of learning lost compared with in-classroom learning due to COVID-19 in the United States in 2020, by ethnicity

NAEP reading scores for nine year olds U.S. 2022, by race

Reading scores from the National Assessment of Educational Progress for nine year old students in the United States from 2020 to 2022, by race

NAEP math scores for nine year olds U.S. 2022, by race

Mathematics scores from the National Assessment of Educational Progress for nine year old students in the United States from 2020 to 2022, by race

Share of K-12 students who feel their school respects who they are U.S. 2023, by race

Share of K-12 students who feel that their school respects who they are, regardless of their race, ethnicity, gender, or identity in the United States in 2023, by race

Schools in the U.S.: victims of threats/injuries by weapons, by ethnicity 2021

Percentage of U.S. students in grades 9–12 who reported being threatened or injured with a weapon at school in 2021, by ethnicity

Share of students who have experienced school shootings U.S. 1999-2024, by race

Share of students who have experienced school shootings in the United States from 1999 to 2024*, by race

Share of teachers afraid of school shootings U.S. 2022, by location and student race

Share of K-12 teachers who reported feeling afraid that they or their students would be a victim of attack or harm at school in the United States in 2022, by school locale and student racial composition

K-12 teachers

 • Basic Statistic Teachers in elementary and secondary schools U.S. 1955-2031
 • Basic Statistic U.S. elementary and secondary schools: pupil-teacher ratio 1955-2031
 • Premium Statistic Impacts of restricting race, sex, and identity topics for K-12 teachers U.S. 2023
 • Premium Statistic Share of public K-12 teachers who limit political or social topics in class U.S. 2023
 • Premium Statistic Top reasons K-12 public school teachers limit political or social topics U.S. 2023
 • Premium Statistic K-12 teachers' views on how gender identity should be taught at school U.S. 2023
 • Premium Statistic K-12 teachers' support for parents to opt children out of race/gender topics U.S 2023
 • Premium Statistic Top three reasons K-12 public school teachers fear for their safety U.S. 2023
 • Premium Statistic Share of school staff who received concerns from parents on K-12 curriculum 2023

Teachers in elementary and secondary schools U.S. 1955-2031

Number of teachers in public and private elementary and secondary schools in the United States from 1955 to 2031 (in 1,000s)

U.S. elementary and secondary schools: pupil-teacher ratio 1955-2031

Pupil-teacher ratio in public and private elementary and secondary schools in the United States from 1955 to 2031

Impacts of restricting race, sex, and identity topics for K-12 teachers U.S. 2023

Share of public K-12 teachers who say that current debates on how public K-12 schools should be teaching certain topics like race and gender identity has impacted their ability to do their job in the United States in 2023

Share of public K-12 teachers who limit political or social topics in class U.S. 2023

Have you ever decided on your own, without being directed by school or district leaders, to limit discussion of political and social issues in class?

Top reasons K-12 public school teachers limit political or social topics U.S. 2023

What are the top three reasons you decided, on your own, to limit discussion of political and social topics in your classroom?

K-12 teachers' views on how gender identity should be taught at school U.S. 2023

Share of public K-12 teachers with various beliefs on what students should learn about gender identity at school in the United States in 2023, by grade level

K-12 teachers' support for parents to opt children out of race/gender topics U.S 2023

Share of public K-12 teachers who believe parents should be able to opt their children out of learning about racism and racial inequality or sexual orientation and gender identity if the way they are taught conflicts with the parents' personal beliefs in the United States in 2023, by party

What are the top three reasons you fear for your physical safety when you are at school?

Share of school staff who received concerns from parents on K-12 curriculum 2023

About which topics have parents expressed concerns to you?

Parent perceptions

 • Premium Statistic Main reasons why parents enroll their children in private or public schools U.S. 2024
 • Premium Statistic Share of Americans with various views on what school type has the best education 2023
 • Premium Statistic Share of parents with select views on what school type is best U.S 2024, by gender
 • Premium Statistic Parents' beliefs on how gender identity is taught in school U.S. 2022, by party
 • Premium Statistic Parents with select beliefs on how slavery is taught in school U.S. 2022, by party
 • Premium Statistic Perceptions on the influence of K-12 parents or school boards U.S 2022, by party
 • Premium Statistic Parents who believe teachers should lead students in prayers U.S. 2022, by party
 • Premium Statistic Share of K-12 parents concerned about a violent intruder at school U.S. 2023
 • Premium Statistic K-12 parents' concerns on the effects of AI on their child's learning U.S. 2023

Main reasons why parents enroll their children in private or public schools U.S. 2024

Share of parents with various reasons why they chose to enroll their youngest child in a private or public school in the United States in 2024

Share of Americans with various views on what school type has the best education 2023

If it were your decision and you could select any type of school, and financial costs and transportation were of no concern, what type of school would you select in order to obtain the best education for your child?

Share of parents with select views on what school type is best U.S 2024, by gender

If given the option, what type of school would you select in order to obtain the best education for your child?

Parents' beliefs on how gender identity is taught in school U.S. 2022, by party

Share of parents of K-12 students with select beliefs on what children should learn about gender identity in school in the United States in 2022, by party

Parents with select beliefs on how slavery is taught in school U.S. 2022, by party

Share of parents of K-12 students with select beliefs on what children should learn about slavery in school in the United States in 2022, by party

Perceptions on the influence of K-12 parents or school boards U.S 2022, by party

Share of parents who believe that parents or the local school board have too much influence on what public K-12 schools are teaching in the United States in 2022, by political party

Parents who believe teachers should lead students in prayers U.S. 2022, by party

Share of parents who believe that public school teachers should be allowed to lead students in Christian prayers in the United States in 2022, by party

Share of K-12 parents concerned about a violent intruder at school U.S. 2023

Share of K-12 parents who were extremely concerned or very concerned about a violent intruder, such as a mass shooter, entering their child's/children's school in the United States in 2023, by grade of child

K-12 parents' concerns on the effects of AI on their child's learning U.S. 2023

How concerned are you about the effects of artificial intelligence, or AI, on your youngest/oldest child's learning this school year?

U.S. opinion

 • Premium Statistic Share of Americans who are concerned about select issues in public schools U.S. 2023
 • Premium Statistic U.S. views on who should influence LGBTQ-related school policies 2023
 • Premium Statistic U.S. views on how slavery and racism should be taught in schools 2023
 • Premium Statistic U.S. preferences for race-related curricula in K-12 schools 2023, by race
 • Premium Statistic U.S. views on whether teachers should use students' preferred pronouns 2023
 • Premium Statistic U.S. teens' comfortability with race and LGBTQ+ topics in the classroom 2023
 • Premium Statistic Share of LBGTQ+ students with various reasons to drop out of high school U.S. 2021-22
 • Premium Statistic Adults’ opinion on how K–12 schools should handle AI advances U.S. 2023-24

How concerned are you about the following issues in public schools in your local area?

U.S. views on who should influence LGBTQ-related school policies 2023

Share of adults who believe select groups should have a great deal of influence in deciding how to set school policy concerning discussion of LGBTQ people in the United States in 2023

U.S. views on how slavery and racism should be taught in schools 2023

Which of the following statements comes closest to your views?

U.S. preferences for race-related curricula in K-12 schools 2023, by race

Share of adults who believe various race-related curricula should be taught in K-12 schools in the United States in 2023, by race and ethnicity

U.S. views on whether teachers should use students' preferred pronouns 2023

If a teenager asks a teacher to use a particular pronoun – he, she or they – which do you think is the best policy?

U.S. teens' comfortability with race and LGBTQ+ topics in the classroom 2023

Share of teenagers who say they feel comfortable or uncomfortable when topics related to racism, racial inequality, sexual orientation, or gender identity come up in class in the United States in 2023

Share of LBGTQ+ students with various reasons to drop out of high school U.S. 2021-22

Share of LGBTQ+ students with various reasons why they do not plan to graduate high school or are unsure if they will graduate in the United States during the 2021-22 academic year

Adults’ opinion on how K–12 schools should handle AI advances U.S. 2023-24

Which of the following comes closest to your view on how K-12 schools should respond to advances in artificial intelligence (AI)?

Further reports

Get the best reports to understand your industry.

Mon - Fri, 9am - 6pm (EST)

Mon - Fri, 9am - 5pm (SGT)

Mon - Fri, 10:00am - 6:00pm (JST)

Mon - Fri, 9:30am - 5pm (GMT)

SON TV

 • Belediyeler
 • Kültür-Sanat

2024 Genel Atamaları yapıldı

İstanbul’un başarılı Emniyet müdürleri

AYM üyeliği için flaş isim

TDT Hakimler Konseyi Başkanları 2. Toplantısı Sonuç Bildirgesi imzalandı

Firari gizli tanığı, bir başka firari kaçırmış!

FETÖVARİ kumpası görmek isteyen, Ankara Emniyeti’nden FETÖ’cü Güven’e gönderilen ifadeye baksın…

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Müfettiş en kritik soruyu sormadı

Danıştay 10. Daire Başkanı İbrahim Topuz seçildi

HDP’nin terör örgütü partisi olduğu tescillendi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına o isim aday oldu

Bakan Tunç, TDT Hakimler Konseyi Başkanları toplantısına katıldı

Bakan Tunç’tan fetövari kumpasa ilişkin açıklama

İstanbul’da yargı zirvesi

SONTV’den Anayasa Mahkemesi üyesi seçimiyle ilgili bomba kulis

Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: “Kamu görevine geri dönemezler”

K12 nedir? Üniversite öncesi eğitim kurumlarında kullanılan K12 ifadesinin açılımı nedir?

Kim milyoner olmak i̇ster yarışmasında sorulan üniversite öncesi eğitim veren kurumlarda kullanılan k12 ifadesindeki k'nın açılımı nedir sorusunun cevabı araştırılıyor.. i̇şte üniversite öncesi eğitim veren kurumlarda kullanılan k12 ifadesindeki k'nın açılımı nedir sorusu ve cevabı.

K12 nedir? Üniversite öncesi eğitim kurumlarında kullanılan K12 ifadesinin açılımı nedir?

 • 25 Kasım 2018 10:15

Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 785. bölümüyle yine ekranların en çok izlenen yarışma programı oldu. ATV’de Murat Yıldırım’ın sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yine heyecan fırtınası estiriyor. İzleyiciler Milyoner’de sorulan Üniversite öncesi eğitim veren kurumlarda kullanılan K12 ifadesindeki K’nın açılımı nedir? sorusuna kilitlendi. İşte Üniversite öncesi eğitim veren kurumlarda kullanılan K12 ifadesindeki K’nın açılımı nedir? sorusu ve cevabı

K12 nedir? Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Üniversite öncesi eğitim veren eğitim kurumlarında kullanılan K12 ifadesindeki K’nın açılımı hangisidir?’ sorusunun cevabı

Doğru cevap: c anaokulu

Kindergarten Çocuk Yuvası Demektir. Bu durumda ana okulu olması lazım.

K12 nedir? K12′nin anlamı nedir?

K12; Kanada, ABD ve Avusturalya’da ilk, orta ve lise dengi okulların siteleri için belirlenmiş bir standarttır. Kindergarten ve 12th grade terimlerinden türemiştir. Kindergarten; 4-6 yaş aralığında okula başlayan çocukları temsil ederken 12thgrade veya grade 12 ise 12.sınıf anlamına gelmektedir. Bu ülkeler 12 yıllık eğitim süresini ve Kindergarten terimini baz alarak .k12 uzantısını seçmiştir. Türkiye de bu uzantıyı olduğu gibi kabul edip eğitim kurumlarında kullanılmasını uygun görmüştür.

Improving Science Education Through Three-Dimensional Learning

The three dimensions of science learning.

Within the Next Generation Science Standards (NGSS), there are three distinct and equally important dimensions to learning science. These dimensions are combined to form each standard—or performance expectation—and each dimension works with the other two to help students build a cohesive understanding of science over time.

k 12 education nedir

Crosscutting Concepts help students explore connections across the four domains of science, including Physical Science, Life Science, Earth and Space Science, and Engineering Design.

When these concepts, such as “cause and effect”, are made explicit for students, they can help students develop a coherent and scientifically-based view of the world around them.

Science and Engineering Practices describe what scientists do to investigate the natural world and what engineers do to design and build systems. The practices better explain and extend what is meant by “inquiry” in science and the range of cognitive, social, and physical practices that it requires. Students engage in practices to build, deepen, and apply their knowledge of core ideas and crosscutting concepts.

Disciplinary Core Ideas (DCIs) are the key ideas in science that have broad importance within or across multiple science or engineering disciplines. These core ideas build on each other as students progress through grade levels and are grouped into the following four domains: Physical Science, Life Science, Earth and Space Science, and Engineering.

GET TO KNOW

The Next Generation Science Standards (NGSS) are K–12 science content standards. Standards set the expectations for what students should know and be able to do. The NGSS were developed by states to improve science education for all students.

A goal for developing the NGSS was to create a set of research-based, up-to-date K–12 science standards. These standards give local educators the flexibility to design classroom learning experiences that stimulate students’ interests in science and prepares them for college, careers, and citizenship.

Get to Know the Standards  

Introduction

classrooms tasks

QUALITY NGSS INSTRUCTIONAL UNITS

Rubric

RUBRIC FOR LESSONS AND UNITS

Mapping

MIDDLE AND HIGH SCHOOL COURSE MAPPING

Microscope

EVIDENCE STATEMENTS

The NGSS call for a three-dimensional approach to K–12 science instruction. This represents a significant transition from previous state standards. That’s why effective implementation demands a great deal of collaboration and patience among states, districts, schools, teachers, and students.

Thoughtful and coordinated approaches to implementation will enable educators to inspire future generations of scientifically literate students. That is the vision of the NGSS . This website provides a range of high-quality resources that empower educators, administrators, parents, and the general public to help bring this vision to life .

Find Tools and Resources  

Innovation

ECONOMIC INNOVATION DEPENDS ON A BROAD FOUNDATION OF MATH AND SCIENCE LEARNING

unchanged

SCIENCE STANDARDS PREVIOUSLY UNCHANGED SINCE EARLY 1980S

Evidence

RIGOROUS DEVELOPMENT PROCESS LED BY STATE PARTNERS

Supported

SUPPORTED BY BUSINESSES, SCIENTISTS, EDUCATORS, AND THE PUBLIC

Science—and therefore science education—is central to the lives of all Americans.

A high-quality science education means that students will develop an in-depth understanding of content and develop key skills—communication, collaboration, inquiry, problem solving, and flexibility—that will serve them throughout their educational and professional lives.

k 12 education nedir

May 2024 NGSS Now Newsletter

k 12 education nedir

April 2024 NGSS Now Newsletter

March 2024 ngss now newsletter.

 • THE FOUNDATION
 • OUR FOUNDER
 • PGPF Facebook
 • PGPF Twitter
 • PGPF YouTube
 • PGPF Linkedin

The Fiscal Challenge

Fiscal & economic impact, finding solutions, comprehensive plans, understanding the budget.

 • Budget Process

National Security

Budget process reforms, what we're doing, research and analysis.

 • Chart Archive

Education & Awareness

 • Fiscal Confidence Index
 • Current Debt and Deficit
 • The Fiscal Summit
 • Economic Forum

What You Can Do

I want to lead, i want to learn, register for the newsletter, resource library, budget, deficits, and debt, demographics, defense and national security, other programs, retirement security, taxes and revenues, infographics, you are here, how is k-12 education funded.

Public schools for students in kindergarten through 12th grade (K-12) are financed through a combination of local, state, and federal dollars in proportions that vary across and within states. In the 2021 fiscal year, the most recent data available, spending for public K-12 education totaled $795 billion from all sources, reflecting an increase for the ninth consecutive year.

State and local governments provide the vast majority of funding for K-12 education — 89 percent of all school funding. State governments rely on formulas that distribute education funds among school districts. Those school districts use state dollars and additional revenue raised from federal and local sources to fund individual schools. Although both states and localities apply approaches intended to allocate funds fairly, disparities nevertheless occur . Those disparities primarily stem from the sources of revenues and the varying costs of providing education in each school district.

The federal government plays a relatively small, but important role in K-12 education funding

Meanwhile, the federal government provides a small share of education funding through specific grant programs. They are designed to supplement funding for schools with at-risk youth, including students with disabilities or from low-income households. During recent economic downturns, federal spending has also helped supplement diminished school funding from state and local sources.

Federal Funding Programs for K-12

The federal government provides support for K-12 education through specific grant programs administered by the states to school districts. Federal dollars supplement state resources by narrowing funding gaps for at-risk students through programs such as Title I grants under the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) and Part B grants under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Federal funds made up just $85 billion or 11 percent of total education funding during the 2021 fiscal year. That amount increased from 2020 levels ($58 billion) partially due to legislation enacted in response to the COVID-19 pandemic, which provided emergency relief funding to address the impact that COVID-19 had on elementary and secondary schools.

Title I ESEA

Title I grants provide funds to school districts serving large shares of low-income students. It is the largest grant program of ESEA, totaling $14 billion during the 2021 fiscal year. Those funds are allocated through four formulas that are based on the number of eligible students and several provisions, including a state's target level of funding per student. Eligible students include children ages 5 to 17 in:

 • low-income families;
 • institutions for neglected or delinquent children or in foster homes; and
 • families receiving Temporary Assistance for Needy Families payments.

Part B IDEA and Other Programs

During the 2021 fiscal year, the federal government provided $11 billion in IDEA grants to states. Those funds are awarded through a formula based on a state's total population with disabilities between the ages of 3 and 21 , the percentage of those individuals living in poverty, and the state's IDEA appropriations in 1999.

The federal government also allocated $17 billion for child nutrition , which was used to reimburse schools that provided free or reduced-price lunches to eligible students. About $5 billion of federal funds went directly to school districts for various programs including Impact Aid. In addition, the federal government provided $0.6 billion for vocational programs and $37 billion on the aforementioned programs for which reporting units could not provide distinct amounts.

State Funding Formulas for K-12 Education

States use formulas that aim, at least in part, to equitably distribute education funding across school districts. Although their ability to do so is limited by the resources available, those formulas account for locally raised revenues and the needs of students in each district. As a result, the state's share of education funding tends to be higher in school districts with a low capacity to raise revenues. State funding is also higher in school districts with a large concentration of students who are English-language learners, have low family incomes, or have other special needs.

State funding formulas often assign weights for students who are English learners, have low family income, or have disabilities

Nearly all states (46 out of 50) primarily allocate education funds through foundation program formulas. Such programs establish a minimum level (or "foundation") of funding per student and ensure that each school district receives enough school funding to meet that foundation. The funding provided through foundation programs may also take into account different student characteristics, such as family income and disability status, to ensure at-risk students receive sufficient resources.

Local Funding Methods for K-12

In addition to the revenues allocated by the federal and state government, school districts raise funding at the local level, in general by levying local property taxes. Once revenues are raised and allocated from federal, state, and local sources, school districts are tasked with distributing that funding to each school in the district. School districts have typically allocated teachers, administrators, and equipment to each school while calculating funding per student retroactively based on the resources assigned.

In recent years, a number of school districts have moved away from that process and have begun to develop budgets for individual schools that apply the concept of weighted student funding formulas to assign resources based on student need. Proponents of student-based allocation argue that it would improve transparency by reflecting actual expenditures per school and promote equity by linking resources to specific needs. However, many states have layers of rules that limit the application of this new approach. Moreover, as a relatively new practice among school districts, comprehensive research on its effects is not yet available .

Why Does Education Funding Differ Across School Districts?

Nearly 40 percent of funding for public education stems from local taxes. As a result, funding can vary widely among school districts based on the wealth of families living in them. School districts with high-value property are often able to fund their schools above the minimum level established by the state, contributing to wider disparities. Those disparities become more apparent during economic downturns because wealthier school districts benefit from relatively stable revenues from property taxes. In contrast, funding for school districts more reliant on the state, and specifically a state income tax, tends to vary with economic performance. Ultimately, the variation in school finance systems produces disparate results, with some states spending far more on each student than others.

School finance systems vary by state, creating disparities in spending on students

Differences in wealth among districts are partially attributable to remnants of racial covenants — legal contracts embedded in property deeds to prevent nonwhite people from moving in. Although those covenants have not been enforceable for decades, their impacts persist today. For example, a 2019 analysis by EdBuild found that predominantly nonwhite districts received $23 billion less than predominantly white districts from state and local governments despite serving the same number of students.

Despite school districts allocating resources based on standardized factors like student-teacher ratios that, in theory, should fairly distribute funding per student between schools, there can be significant disparities in the amounts actually spent on schools within a district. That can partially stem from the school district’s practice of distributing resources, not dollars, which masks higher spending for some schools. For example, a school assigned educators with more experience would receive higher funding for teacher compensation .

While state financing programs aim to fairly distribute funding and resources across all school districts, no state is capable of fully equalizing funding disparities. Those disparities are driven by differences among districts in the cost of education as well as the ability and willingness of districts to spend money on education. Further, while financing from the federal government has resulted in increased funding for disadvantaged students, the method of financing is also limited.

How Has Education Funding Changed over Time?

Over the past century, the local share of education funding has declined, with state funding largely making up the difference. The federal share of education funding has been relatively constant over the last 40 years after generally rising from 1920 to 1980.

The decline in the share of local funding has mostly been picked up by state governments

State revenue streams are an important tool in limiting funding disparities, but can be particularly volatile during recessions , leading to reductions in funding for programs like education. In recent economic downturns, for example during the Great Recession, federal support has increased to offset declines in state resources. However, while federal funding was used to mitigate state-level declines during the 2007–2009 recession, average education funding declined when the economy recovered and federal funding tapered off. Many states did not compensate for the loss of federal funding ; in 2019, 17 states spent less than they did in 2008 (in inflation-adjusted terms), according to the Pew Charitable Trusts.

In response to the COVID-19 pandemic, the federal government sent an additional $190 billion to states and school districts in emergency funding for K-12 education . That investment is nearly triple the amount the federal government spent on K-12 education in the previous school year and increased the share of education revenue received from federal sources. That spending was intended to assist schools in responding to the pandemic while maintaining academic progress. Federal spending on K-12 education is expected to return to pre-pandemic levels in subsequent years.

K-12 education funding is an important investment in our future . Understanding the complicated joint commitment and relationships among local, state, and federal governments to fund education is a key part of discerning its place in the budget among other priorities and against the backdrop of an unsustainable federal fiscal outlook .

Expert Views: Fiscal Commission

National debt clock.

The Convergence of K-12 and Higher Education

k 12 education nedir

August 28, 2018

AUTHORS Christopher P. Loss Patrick J. McGuinn

Introduction.

In a recent volume published by Harvard Education Press, The Convergence of K–12 and Higher Education: Policies and Programs in a Changing Era , we gathered a group of researchers to explore the “convergence” of US education policy fifty years after the passage of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) and the Higher Education Act (HEA) of 1965. At the beginning of the twenty-first century, a mix of political, economic, demographic, and technological developments are transforming K-12 and higher education and, with the help of federal policy, narrowing the distance that has long separated the two sectors. The book provides a broad gauge view of the convergence process along with an analysis of the dynamics and policies that have shaped it in the past and that will continue to shape it in the future.

The ESEA and the HEA injected the federal government into the nation’s education system, upending the longstanding tradition of decentralized federal/education relations and of fragmented and locally controlled schools and colleges used to self-regulation and comparatively little government oversight. Slowly at first, then with greater urgency, the education sector’s relative freedom from federal involvement began to erode in the three decades prior to the passage of the ESEA and HEA. The laissez-faire relationship was picked apart by judge-made law and emergency legislative action during the Great Depression, World War II, and the Cold War, before finally succumbing to the moral power of the African American Freedom Struggle and its crowing legislative victory, the Civil Rights Act of 1964, Title VI of which “prohibit[ed] discrimination on the basis of race, color, and national origin in programs and activities receiving federal financial assistance.” [1] Each of these events, one building on the other in unexpected, unpredictable ways, buffeted and ultimately reshaped American education, setting the table for the enactment of the ESEA and the HEA. [2]

Situated as the opening wedge in President Lyndon Johnson’s “unconditional war on poverty” — signed just months apart in the spring and summer of 1965 following his landslide election — many believed that the ESEA and the HEA would be the culminating act in the decades-long reconstruction of the federal/education partnership. [3] The laws were cast as wellsprings of opportunity that would provide millions of young people — especially poor young people — with a shot at a quality education and a better life. “Every child must be encouraged to get as much education as he has ability to take,” declared Johnson, a former schoolteacher-turned-politician from the poor Hill Country of Texas. “We want this not only for his sake — but for the nation’s sake. Nothing matters more to the future of the country … for freedom is fragile if citizens are ignorant.” [4]

Johnson’s signature education legislation provided millions and millions of young people with unprecedented support for improved educational opportunities and services. The substantive and political impact of both acts has been enormous. Last year, the federal government spent $38 billion on K-12 education and $76 billion on higher education, including student aid and research support. [5] Money only tells part of the story, however, and probably not the most important part. For the two laws have also restructured education governance and policymaking in ways that could never have been anticipated — bilingual education, special education, Title IX, and a bursting portfolio of financial aid instruments and categorical programs, to say nothing of all the new interests and institutions that organized to get their piece of the federal pie. [6] The ESEA and HEA generated their own policy feedback loops that inexorably spun out new interest and advocacy groups, new political coalitions and bureaucratic structures, and new demands from policymakers as well as from average Americans who wanted the best educational opportunities for their children too. In short, the ESEA and the HEA fueled the new politics of American education that this book explores. Over the past several decades, the precise dimensions of this new politics has come into focus as policymakers and the public alike, concerned over the perceived inadequacies of the education system, have shifted the scope of federal action from inputs and opportunity to outputs and accountability. [7]

The goal of our volume is to understand the new politics of education by examining the “convergence” of K-12 and higher education. With 90 percent of high school graduates now expressing interest in further education, it is no longer possible to think of one sector in the absence of the other. The essays reveal how K-12 and higher education are connected and what that connection means for students and their families, for educational institutions, for the workforce, and for our society and world. By thinking of both the education system and the policies that govern it as a single pipeline, albeit a circuitous one with many traps and leaks, the volume considers the mix of social, political, and economic forces that are pushing that system toward convergence. Today, variants of the K-12 education reform model are being applied to higher education even as the growing diversity of K-12 providers increasingly mimics that found in higher education. New collaborations and areas of cross-fertilization are connecting K-12 and higher education in creative ways that recommend this as a propitious time for an integrated and synthesized assessment of the sort provided here.

Read the full report.

[1] The Civil Rights Act of 1964 is available at  https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/civil_rights_act.html

[2] For a synoptic account of both the ESEA and the HEA, see Hugh Davis Graham, The Uncertain Triumph: Federal Education Policy in the Kennedy and Johnson Years (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984). For the significance of the Civil Rights Act of 1964 on American education, see Gary Orfield, The Reconstruction of Southern Education: The Schools and the 1964 Civil Rights Act (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1969).

[3] President Lyndon B. Johnson, “State of the Union Address,” January 8, 1964,   http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=26787

[4] President Lyndon B. Johnson, “Great Society Speech,” May 22, 1964, http://teachingamericanhistory.org/library/document/great-society-speech/

[5] Federal K-12 funding is available at Allie Bidwell, “Report: Federal Education Funding Plummets,” U.S. News & World Report , June 24, 2015, http://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/06/24/report-federal-education-funding-cut-by-5-times-more-than-all-spending . Fourteen billion dollars was allocated to Title I of ESEA in FY 2015, available at “Revised ESEA Title I LEA Allocations – FY 2015,” U.S. Department of Education, accessed August 8, 2018, http://www2.ed.gov/about/overview/budget/titlei/fy15/index.html . Higher education funding is available at Federal and State Funding of Higher Education: A changing landscape , Pew Charitable Trusts, June 2015, http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2015/06/federal-and-state-funding-of-higher-education

[6] Gareth Davies, See Government Grow: Education Politics from Johnson to Reagan (Lawrence: University Press of Kansas, 2007); John D. Skrentny, The Minority Rights Revolution (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2002).

[7] On the new politics described here, see Patrick J. McGuinn, No Child Left Behind and the Transformation of Federal Education Policy, 1965–2005 (Lawrence: University Press of Kansas, 2006); and Christopher P. Loss, Between Citizens and the State: The Politics of American Higher Education in the 20th Century (Princeton: Princeton University Press, 2012).

What Is Critical Race Theory, and Why Is It Under Attack?

k 12 education nedir

 • Share article

Education Week is the #1 source of high-quality news and insights on K-12 education. Sign up for our EdWeek Update newsletter to get stories like this delivered to your inbox daily.

Is “critical race theory” a way of understanding how American racism has shaped public policy, or a divisive discourse that pits people of color against white people? Liberals and conservatives are in sharp disagreement.

The topic has exploded in the public arena this spring—especially in K-12, where numerous state legislatures are debating bills seeking to ban its use in the classroom.

In truth, the divides are not nearly as neat as they may seem. The events of the last decade have increased public awareness about things like housing segregation, the impacts of criminal justice policy in the 1990s, and the legacy of enslavement on Black Americans. But there is much less consensus on what the government’s role should be in righting these past wrongs. Add children and schooling into the mix and the debate becomes especially volatile.

School boards, superintendents, even principals and teachers are already facing questions about critical race theory, and there are significant disagreements even among experts about its precise definition as well as how its tenets should inform K-12 policy and practice. This explainer is meant only as a starting point to help educators grasp core aspects of the current debate.

Just what is critical race theory anyway?

Critical race theory is an academic concept that is more than 40 years old. The core idea is that race is a social construct, and that racism is not merely the product of individual bias or prejudice, but also something embedded in legal systems and policies.

The basic tenets of critical race theory, or CRT, emerged out of a framework for legal analysis in the late 1970s and early 1980s created by legal scholars Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, and Richard Delgado, among others.

A good example is when, in the 1930s, government officials literally drew lines around areas deemed poor financial risks, often explicitly due to the racial composition of inhabitants. Banks subsequently refused to offer mortgages to Black people in those areas.

Illustrations.

Today, those same patterns of discrimination live on through facially race-blind policies, like single-family zoning that prevents the building of affordable housing in advantaged, majority-white neighborhoods and, thus, stymies racial desegregation efforts.

CRT also has ties to other intellectual currents, including the work of sociologists and literary theorists who studied links between political power, social organization, and language. And its ideas have since informed other fields, like the humanities, the social sciences, and teacher education.

This academic understanding of critical race theory differs from representation in recent popular books and, especially, from its portrayal by critics—often, though not exclusively, conservative Republicans. Critics charge that the theory leads to negative dynamics, such as a focus on group identity over universal, shared traits; divides people into “oppressed” and “oppressor” groups; and urges intolerance.

Thus, there is a good deal of confusion over what CRT means, as well as its relationship to other terms, like “anti-racism” and “social justice,” with which it is often conflated.

To an extent, the term “critical race theory” is now cited as the basis of all diversity and inclusion efforts regardless of how much it’s actually informed those programs.

One conservative organization, the Heritage Foundation, recently attributed a whole host of issues to CRT , including the 2020 Black Lives Matter protests, LGBTQ clubs in schools, diversity training in federal agencies and organizations, California’s recent ethnic studies model curriculum, the free-speech debate on college campuses, and alternatives to exclusionary discipline—such as the Promise program in Broward County, Fla., that some parents blame for the Parkland school shootings. “When followed to its logical conclusion, CRT is destructive and rejects the fundamental ideas on which our constitutional republic is based,” the organization claimed.

(A good parallel here is how popular ideas of the common core learning standards grew to encompass far more than what those standards said on paper.)

Does critical race theory say all white people are racist? Isn’t that racist, too?

The theory says that racism is part of everyday life, so people—white or nonwhite—who don’t intend to be racist can nevertheless make choices that fuel racism.

Some critics claim that the theory advocates discriminating against white people in order to achieve equity. They mainly aim those accusations at theorists who advocate for policies that explicitly take race into account. (The writer Ibram X. Kendi, whose recent popular book How to Be An Antiracist suggests that discrimination that creates equity can be considered anti-racist, is often cited in this context.)

Fundamentally, though, the disagreement springs from different conceptions of racism. CRT puts an emphasis on outcomes, not merely on individuals’ own beliefs, and it calls on these outcomes to be examined and rectified. Among lawyers, teachers, policymakers, and the general public, there are many disagreements about how precisely to do those things, and to what extent race should be explicitly appealed to or referred to in the process.

Here’s a helpful illustration to keep in mind in understanding this complex idea. In a 2007 U.S. Supreme Court school-assignment case on whether race could be a factor in maintaining diversity in K-12 schools, Chief Justice John Roberts’ opinion famously concluded: “The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race.” But during oral arguments, then-justice Ruth Bader Ginsburg said: “It’s very hard for me to see how you can have a racial objective but a nonracial means to get there.”

All these different ideas grow out of longstanding, tenacious intellectual debates. Critical race theory emerged out of postmodernist thought, which tends to be skeptical of the idea of universal values, objective knowledge, individual merit, Enlightenment rationalism, and liberalism—tenets that conservatives tend to hold dear.

What does any of this have to do with K-12 education?

Scholars who study critical race theory in education look at how policies and practices in K-12 education contribute to persistent racial inequalities in education, and advocate for ways to change them. Among the topics they’ve studied: racially segregated schools, the underfunding of majority-Black and Latino school districts, disproportionate disciplining of Black students, barriers to gifted programs and selective-admission high schools, and curricula that reinforce racist ideas.

Critical race theory is not a synonym for culturally relevant teaching, which emerged in the 1990s. This teaching approach seeks to affirm students’ ethnic and racial backgrounds and is intellectually rigorous. But it’s related in that one of its aims is to help students identify and critique the causes of social inequality in their own lives.

Many educators support, to one degree or another, culturally relevant teaching and other strategies to make schools feel safe and supportive for Black students and other underserved populations. (Students of color make up the majority of school-aged children.) But they don’t necessarily identify these activities as CRT-related.

conceptual illustration of a classroom with colorful roots growing beneath the surface under the teacher and students

As one teacher-educator put it: “The way we usually see any of this in a classroom is: ‘Have I thought about how my Black kids feel? And made a space for them, so that they can be successful?’ That is the level I think it stays at, for most teachers.” Like others interviewed for this explainer, the teacher-educator did not want to be named out of fear of online harassment.

An emerging subtext among some critics is that curricular excellence can’t coexist alongside culturally responsive teaching or anti-racist work. Their argument goes that efforts to change grading practice s or make the curriculum less Eurocentric will ultimately harm Black students, or hold them to a less high standard.

As with CRT in general, its popular representation in schools has been far less nuanced. A recent poll by the advocacy group Parents Defending Education claimed some schools were teaching that “white people are inherently privileged, while Black and other people of color are inherently oppressed and victimized”; that “achieving racial justice and equality between racial groups requires discriminating against people based on their whiteness”; and that “the United States was founded on racism.”

Thus much of the current debate appears to spring not from the academic texts, but from fear among critics that students—especially white students—will be exposed to supposedly damaging or self-demoralizing ideas.

While some district officials have issued mission statements, resolutions, or spoken about changes in their policies using some of the discourse of CRT, it’s not clear to what degree educators are explicitly teaching the concepts, or even using curriculum materials or other methods that implicitly draw on them. For one thing, scholars say, much scholarship on CRT is written in academic language or published in journals not easily accessible to K-12 teachers.

What is going on with these proposals to ban critical race theory in schools?

As of mid-May, legislation purporting to outlaw CRT in schools has passed in Idaho, Iowa, Oklahoma, and Tennessee and have been proposed in various other statehouses.

The bills are so vaguely written that it’s unclear what they will affirmatively cover.

Could a teacher who wants to talk about a factual instance of state-sponsored racism—like the establishment of Jim Crow, the series of laws that prevented Black Americans from voting or holding office and separated them from white people in public spaces—be considered in violation of these laws?

It’s also unclear whether these new bills are constitutional, or whether they impermissibly restrict free speech.

It would be extremely difficult, in any case, to police what goes on inside hundreds of thousands of classrooms. But social studies educators fear that such laws could have a chilling effect on teachers who might self-censor their own lessons out of concern for parent or administrator complaints.

As English teacher Mike Stein told Chalkbeat Tennessee about the new law : “History teachers can not adequately teach about the Trail of Tears, the Civil War, and the civil rights movement. English teachers will have to avoid teaching almost any text by an African American author because many of them mention racism to various extents.”

The laws could also become a tool to attack other pieces of the curriculum, including ethnic studies and “action civics”—an approach to civics education that asks students to research local civic problems and propose solutions.

How is this related to other debates over what’s taught in the classroom amid K-12 culture wars?

The charge that schools are indoctrinating students in a harmful theory or political mindset is a longstanding one, historians note. CRT appears to be the latest salvo in this ongoing debate.

In the early and mid-20th century, the concern was about socialism or Marxism . The conservative American Legion, beginning in the 1930s, sought to rid schools of progressive-minded textbooks that encouraged students to consider economic inequality; two decades later the John Birch Society raised similar criticisms about school materials. As with CRT criticisms, the fear was that students would be somehow harmed by exposure to these ideas.

As the school-aged population became more diverse, these debates have been inflected through the lens of race and ethnic representation, including disagreements over multiculturalism and ethnic studies, the ongoing “canon wars” over which texts should make up the English curriculum, and the so-called “ebonics” debates over the status of Black vernacular English in schools.

Image of a social study book coming to visual life with edits to the content.

In history, the debates have focused on the balance among patriotism and American exceptionalism, on one hand, and the country’s history of exclusion and violence towards Indigenous people and the enslavement of African Americans on the other—between its ideals and its practices. Those tensions led to the implosion of a 1994 attempt to set national history standards.

A current example that has fueled much of the recent round of CRT criticism is the New York Times’ 1619 Project, which sought to put the history and effects of enslavement—as well as Black Americans’ contributions to democratic reforms—at the center of American history.

The culture wars are always, at some level, battled out within schools, historians say.

“It’s because they’re nervous about broad social things, but they’re talking in the language of school and school curriculum,” said one historian of education. “That’s the vocabulary, but the actual grammar is anxiety about shifting social power relations.”

Education Issues, Explained

The literature on critical race theory is vast. Here are some starting points to learn more about it, culturally relevant teaching, and the conservative backlash to CRT.

Brittany Aronson & Judson Laughter. “The Theory and Practice of Culturally Relevant Education: A Synthesis of Research Across Content Areas.” Review of Educational Research March 2016, Vol. 86 No. 1. (2016); Kimberlé Crenshaw, ed. Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the Movement. The New Press. (1996); Gloria Ladson-Billings, “Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy,” American Educational Research Journal Vol. 32 No. 3. (1995); Gloria Ladson-Billings, “Just what is critical race theory and what’s it doing in a nice field like education?” International Journal of Qualitative Studies in Education Vol 11. No. 1. (1998); Jonathan Butcher and Mike Gonzalez. “Critical Race Theory, the New Intolerance, and Its Grip on America.” Heritage Foundation. (2020); Richard Delgado and Jean Stefancic. Critical Race Theory: An Introduction. 3rd ed. New York, NY: New York University Press. (2017); Shelly Brown-Jeffy & Jewell E. Cooper, “Toward a Conceptual Framework of Culturally Relevant Pedagogy: An Overview of the Conceptual and Theoretical Literature.” Teacher Education Quarterly, Winter 2011.

A version of this article appeared in the June 02, 2021 edition of Education Week as What Is Critical Race Theory, and Why Is It Under Attack?

Sign Up for The Savvy Principal

Edweek top school jobs.

Florida Gov. Ron DeSantis answers questions from the media, March 7, 2023, at the state Capitol in Tallahassee, Fla.

Sign Up & Sign In

module image 9

This Mental Health Awareness Month, explore the support and resources K12 offers all students .

866.968.7512

Schools and Programs

Why choose k12, student experience, how career & college prep works, career fields & courses, career & college services for high school, adult learning, k12 for business, k12 for school districts, see all products.

English  |  Español

Why Families Choose K12

Families count on K12 for a quality online education that’s safe, flexible, and personalized. Play the video to see why.

Vidyard Video

Online Education, IRL Success

The right school can help your child embrace independence, develop unique interests, and learn in a safe, structured environment. That’s what K12’s personalized, online education programs are all about. Our online education model consistently delivers above-average results in math and reading across all grade levels in NWEA standardized testing.

Increase in Math Benchmark Pass Rates

Increase in Reading

Attendance Rate

Parent Approval Rate

Why K12 image 1 (name Classes sport)

How K12 Online Learning Works

Why K12 image 2 (name Classes sport)

What helps students at K12-powered schools succeed? Personalized learning and guidance from dedicated teachers, plus support from their at-home Learning Coach , make for a winning approach. Public and private school options and flexible schedules make room for the electives, activities, appointments, and family time that will help your child succeed.

Flexibility That’s Just Right

At K12 flexibility rules . Students of all learning styles, needs, and schedules have the support they need to shine. Medical appointment? Military relocation? Educational therapies? Extra time to learn effectively? Whatever your needs, we have lots of options for families like yours.

Safe, Focused Learning

At K12, your child’s mental and physical well-being is a priority. Through the online portal, you can stay on top of your child’s classes and peer interactions. Plus, online learning gives students the ability to take classes in a safe setting —with fewer distractions.

Extracurricular involvement

Even though learning takes place online, students develop their social skills through meaningful clubs, activities, and events all year round. Learn more about social activities with K12 .

Quality and Transparency

With K12, quality and transparency come first. A robust curriculum and structured online platform create a strong foundation of skills and knowledge. We make it easy for you to stay connected so you can see what your child is learning and how they’re progressing.

Tuition-Free Enrollment

K12 powers tuition-free, online public schools in most states. We also have tuition-based private options.

State-Certified Teachers

Specially trained in online instruction methods, teachers at K12-powered schools are state-certified and uphold the highest standards of education.

Project-Based Learning

Students actively engage in hands-on projects that foster critical thinking, collaboration, creativity, and a deep understanding of the subject matter.

Collaborative Group Work

Through group collaboration, students explore subjects while also honing essential communication, problem-solving, and interpersonal skills.

Why K12 image 7 (name Tuition free)

A Holistic Learning Experience

From mailed educational materials and devices to a convenient platform for virtual classes, skills labs, and interactive activities, we cater to diverse learning styles and help ensure success every step of the way.

Vidyard Video

Grades K–5 tour

Discover what K12-powered online school is like for elementary school students and their Learning Coaches.

Vidyard Video

Grades 6–12 tour

See how middle and high school students at K12-powered schools learn in the ways that are best for them.

Hear from Teachers and Parents

Discover what teachers and parents have to say about the K12 experience in the videos below.

 • Meet the Teachers
 • Meet the Parents

Vidyard Video

English Teacher

“We have so many more resources at our disposal, and so much more opportunity to develop student relationships.”

Vidyard Video

Math Teacher

“I try to link math to everyday life.”

Vidyard Video

“I have created my programs to adjust to students’ home environment.”

Vidyard Video

Instructional Coach

“I believe that online teaching is really the frontier of education.”   

Vidyard Video

Amy Morrison

“I’ve just always wanted to teach. It’s really the only thing I ever saw myself doing.”

Vidyard Video

“He has a lot of challenges and this school lets him fly. He is doing amazing.”

Vidyard Video

“She’s learning faster, better and … she just gets to be more of herself.”

Vidyard Video

“The curriculum is great …iIt’s not just textbook stuff. It’s stuff you deal with every day in the real world, people you meet.”

Hear from Students

Learn how students go above and beyond with personalized learning paths from K12 in these 5 Questions videos.

“I found out about things that I could do that I didn’t know I could do.”

Gabriela reaches new heights and uncovers exciting areas of expertise with K12. In her free time, she likes to draw, paint, sing, and read.

Vidyard Video

“I get to learn at my own pace and focus better. I don’t have any other distractions.”

A flexible schedule offers Red more time to work on his passion for animation. He’s eager to start his own animation business and appreciates the wide array of entrepreneur and business classes that K12 has to offer.

Vidyard Video

“I have a lot more free time, so it’s easier for me to do my experiments.”

Joshua likes that K12 is less restricted than traditional school. He has more time to focus on subjects that matter to him like environmental science, and likes that he has more time to spend with his family. 

Vidyard Video

With K12, It’s Easy to Get Started

Why K12 image 8 (name Start Online Learning)

FEATURED ARTICLE

Starting Online Learning Strong

Sign up, discover a flexible schedule, and start online learning strong with these tips.

Why K12 image 9 (name GamePlan)

Game Plan for Success

Discover the steps to K12 success: help your child discover new interests, meet lifelong friends, and embrace effective learning methods.

Why K12 image 10 (name Set a Game Plan for Success@3x 1)

Tips for Everyday Success

A positive learning experience is everything. Get key tips to set your child up for success.

Why K12 image 11 (name Icon CTA Map)

Ready to find a school?

K12 provides tuition-free, online education that empowers students to learn in a way that works for them. Browse schools and programs in your area to find the perfect fit for your family.

Have further questions?

Get answers to frequently asked questions and discover what makes K12 unique.

 • Undergraduate
 • Master’s
 • Graduate Specializations and Certificates
 • Departments
 • Program Rankings
 • Our Faculty
 • Office of the Dean

Certification

 • MSU Interns
 • Post Bachelor’s
 • Teachers & Administrators
 • School Psychologists & Counselors
 • Non-Traditional Certification
 • Student Affairs Office
 • Centers & Institutes
 • Research Projects
 • Office of Research Administration
 • Recent Awards
 • Opportunities for Students
 • Faculty Research Profiles
 • Research News
 • Undergraduate Research Opportunities
 • Graduate Research Opportunities
 • K-12 Schools
 • Urban Areas
 • International
 • Education Policy Innovation Collaborative
 • Office of K-12 Outreach
 • Office of International Studies in Education
 • Education Policy Forum
 • For Students
 • For Faculty/Staff
 • Technology & Data
 • Buildings & Facilities
 • Undergraduate Student Scholarships
 • Graduate Student Scholarships & Fellowships
 • College Merchandise
 • ENewsletter
 • For Reporters

New book offers tools for educating African immigrant youth in K–12 schools

A new book co-edited by Michigan State University College of Education Associate Professor V aughn W. M. Watson offers an in-depth look at the vibrant educational and civic lives of African immigrant youth in K–12 schools across the United States, Canada and globally.

Scheduled for release in June 2024 by Teachers College Press , “ Educating African Immigrant Youth: Schooling and Civic Engagement in K–12 Schools ” is the product of Watson and colleague’s scholarly work exploring participatory, communal civic engagement.

a person with curly short gray hair, wearing glasses. They are dressed in a black long-sleeve shirt and standing with their arms crossed. This person is smiling slightly and looking directly at the camera, located in a well-lit corridor that suggests an indoor office or academic environment.

Divided into three parts, the book could transform how individuals think about the interplay of schooling and their participation in the political and social processes that shape their community and society. It incorporates deep and diverse viewpoints rooted in African cultural traditions, heritage practices, and ways of thinking. In doing so, Watson and co-editors – scholars Michelle Knight-Manuel (University of Denver) and Patriann Smith (University of South Florida) – examine classroom perspectives, participatory and communal approaches to learning and practices in literacies, languages, and community engagement.

African perspectives in the context of civic engagement and literacy include:

 • Participatory communal citizenship : Expands the concept of civic engagement beyond traditional activities like voting to include lifelong learning and reflect communal learning and wisdom inherent in African cultural traditions and heritage practices.
 • Broad notions of civic engagement : Includes African epistemologies that emphasize community-wide learning, rather than individual achievement, highlighting the importance of collective action and wisdom passed down through generations.
 • Learning as lifelong and communal : Suggests that learning and community participation are continuous processes that involve the whole community, drawing on African practices of shared knowledge and communal responsibility.
 • Eldering and African epistemologies : Points to the value placed on elders and their wisdom in African societies, suggesting that understanding and engaging with this wisdom can broaden perspectives on what it means to be civically engaged.

“The book is very purposeful in helping us think about the schooling experiences of African immigrant youth – not solely from Western perspectives using Eurocentric frameworks,” said Watson.

Utilizing over a decade of research, the book incorporates perspectives across 13 chapters from 22 contributors representing a broad spectrum of academic disciplines – including social studies, mathematics, higher education and even those outside of education. Curriculum, Instruction and Teacher Education Ph.D. program students Sandra Boating and Joel Berends also contributed to the book.

Chapter 12 – co-written by Watson and Berends – proposes a curriculum design that honors and extends students’ complex identities, cultural backgrounds and contributions to their communities. Their framework aims to affirm the richness of African immigrant experiences in educational settings.

Watson hopes that educators, policymakers, professional development workshops, curriculum developers, and others will read, and engage with the book.

k 12 education nedir

Informed by experience

Watson’s journey to this book began during his time as a teacher in a performing and visual arts high school in New York City, where his curiosity about the creative and artistic literacy practices of Black youth he worked with was piqued.

This interest, combined with his professional background as a music journalist for seven years, laid the foundation for his scholarly work.

Other news: Watson awarded NAEd/Spencer Fellowship

DB-City

 • Bahasa Indonesia
 • Eastern Europe
 • Moscow Oblast

Elektrostal

Elektrostal Localisation : Country Russia , Oblast Moscow Oblast . Available Information : Geographical coordinates , Population, Area, Altitude, Weather and Hotel . Nearby cities and villages : Noginsk , Pavlovsky Posad and Staraya Kupavna .

Information

Find all the information of Elektrostal or click on the section of your choice in the left menu.

 • Update data

Elektrostal Demography

Information on the people and the population of Elektrostal.

Elektrostal Geography

Geographic Information regarding City of Elektrostal .

Elektrostal Distance

Distance (in kilometers) between Elektrostal and the biggest cities of Russia.

Elektrostal Map

Locate simply the city of Elektrostal through the card, map and satellite image of the city.

Elektrostal Nearby cities and villages

Elektrostal weather.

Weather forecast for the next coming days and current time of Elektrostal.

Elektrostal Sunrise and sunset

Find below the times of sunrise and sunset calculated 7 days to Elektrostal.

Elektrostal Hotel

Our team has selected for you a list of hotel in Elektrostal classified by value for money. Book your hotel room at the best price.

Elektrostal Nearby

Below is a list of activities and point of interest in Elektrostal and its surroundings.

Elektrostal Page

Russia Flag

 • Information /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#info
 • Demography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#demo
 • Geography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#geo
 • Distance /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist1
 • Map /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#map
 • Nearby cities and villages /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist2
 • Weather /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#weather
 • Sunrise and sunset /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#sun
 • Hotel /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#hotel
 • Nearby /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#around
 • Page /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#page
 • Terms of Use
 • Copyright © 2024 DB-City - All rights reserved
 • Change Ad Consent Do not sell my data

Microsoft teams with Khan Academy to make its AI tutor free for K-12 educators and will develop a Phi-3 math model

 • Share on Facebook
 • Share on LinkedIn

Join us in returning to NYC on June 5th to collaborate with executive leaders in exploring comprehensive methods for auditing AI models regarding bias, performance, and ethical compliance across diverse organizations. Find out how you can attend here .

Microsoft is partnering with Khan Academy in a multifaceted deal to demonstrate how AI can transform the way we learn. The cornerstone of today’s announcement centers on Khan Academy’s Khanmigo AI agent. Microsoft says it will migrate the bot to its Azure OpenAI Service, enabling the nonprofit educational organization to provide all U.S. K-12 educators free access to Khanmigo.

In addition, Microsoft plans to use its Phi-3 model to help Khan Academy improve math tutoring and collaborate to generate more high-quality learning content while making more courses available within Microsoft Copilot and Microsoft Teams for Education.

Using Azure to make Khanmigo free for teachers

Launched in 2023, Khanmigo is an experimental AI tutor that offers students personalized guidance in subjects such as math, science, coding and writing. More than 65,000 students are said to be using the chatbot for their studies.

Parents and educators can also use Khanmigo. The former can prompt it for help when assisting their children with their homework, and the latter can use it to simplify their workflows and generate educational plans.

The AI Impact Tour: The AI Audit

Join us as we return to NYC on June 5th to engage with top executive leaders, delving into strategies for auditing AI models to ensure fairness, optimal performance, and ethical compliance across diverse organizations. Secure your attendance for this exclusive invite-only event.

Khan Academy charged educators $4 per month to use Khanmigo, with the fee covering development costs, testing new technology, and accessing the large language models that power the bot. The move to Azure OpenAI Service not only gives Khan Academy access to more models from OpenAI’s GPT-4o , GPT-4, Whisper, DALL-E 3 , and more but can save money in other areas, enough so that it eliminates the need to charge K-12 teachers. What’s more, being supported by Azure OpenAI Service could open the doors to new capabilities the bot could provide to educators in order to help them plan their curriculum.

With more educators having access to Khanmigo, they can use AI to better plan their lessons and have fewer things to be concerned about.

“Teachers are super overworked,” Khan Academy founder Sal Khan explains, noting an exodus out of the profession due to low pay and unmanageable workloads. He believes using AI in education not only has the potential to accelerate student learning but can also “make teaching more sustainable.”

Phi-3-based math tutoring

Another aspect of this partnership involves Microsoft’s Phi-3. Khan Academy will use the now- generally available lightweight AI models to improve its math tutoring. Microsoft will receive access to Khan Academy’s explanatory educational content, math problems, step-by-step answers, ongoing feedback and benchmarking data. All of this will be ingested by Phi-3 to develop a small language model.

Microsoft states no Khan Academy user will be used in the training process.

Leveraging Phi-3 makes sense because the AI provides the power of more premium models but at a significantly lower cost. Developing a small language model is prudent because it has one job: to help teach math. Cluttering up the training data with non-subject matters will leave it prone to hallucinations and misinformation that impede the learning process.

Microsoft boasts about one use case in which it fine-tuned a version of Phi-3 for calling Python code for complex calculations and trained it on data from Accelerate Learning and Upchieve. The result was an AI that generated problems for specific grade levels and math topics while assisting student users in learning using guided tutorials and providing customized summaries.

“We’re thrilled to tackle these important challenges with Khan Academy,” Deidre Quarnstrom, Microsoft’s education product vice president, says in a statement. “This model has the potential to improve the accessibility, reliability and experience for AI-powered math tutoring in products like Khanmigo.”

Microsoft and Khan Academy might also consider using this math model beyond the cloud, meaning it could be used in the age of the AI PC, on mobile devices, or in other edge computing platforms such as wearables.

As an aside, it should be noted that Microsoft has its own math tutoring programs for students and educators called Math Coach and Math Progress. Both are available through Microsoft Teams for Education in preview.

Khan Academy content on Microsoft Copilot and Teams

The final component of the Microsoft-Khan Academy collaboration involves distributing courses to more learners. To start, Khan Academy will bring more educational lessons to Microsoft Copilot and Teams for Education, offering users more academic study opportunities. Previously, Copilot included Khan Academy references in specific responses, but now, the aim is to make the educational content more accessible and interactive.

Because Microsoft’s Teams for Education is a free communication app for schools that facilitates collaboration and learning, Khan Academy is adding a “Share to Teams” feature to its platform. This will make sharing and applying its content in student assignments within Teams easier.

Stay in the know! Get the latest news in your inbox daily

By subscribing, you agree to VentureBeat's Terms of Service.

Thanks for subscribing. Check out more VB newsletters here .

An error occured.

KCCI News 8 and Weather

 •   Weather

Search location by ZIP code

New study shows spike in iowa's k-12 private school tuition.

 • Copy Link Copy {copyShortcut} to copy Link copied!

k 12 education nedir

GET LOCAL BREAKING NEWS ALERTS

The latest breaking updates, delivered straight to your email inbox.

A new study published by Brown and Princeton Universities shows tuition for kindergarten at Iowa private schools has increased since the state's Education Saving Account Program went into effect.

Previous video above: Iowa's private school scholarship program comes in $20 million over expected

The average increase was between 21% and 24%.

Gov. Kim Reynolds signed the new ESA program into law last year. It creates accounts for K-12 students to help pay for private school tuition.

In the study, Jason Fontana and Jennifer Jennings found that tuition increased significantly in Iowa following the implementation of the ESA program. A similar law in Nebraska, that will begin next year, did not see the same increase in cost.

The researchers have also found that the ESA program isn't meeting its intended goal- making private education more accessible to lower-income Iowans.

The paper states, “to the extent tuition levels outpace the ESA payment, families unable to further contribute to tuition may be priced out of schools, thus defeating the program’s stated goal.”

The study used data from 51% of Iowa's private schools. Senate President Amy Sinclair has criticized the study for not including data from all the state's private schools.

» Download the free KCCI app to get updates on the go: Apple | Google Play

Get the latest headlines from KCCI

The Nevada Independent

 • Legislature
 • Tribal Nations
 • Health Care
 • Coronavirus
 • Higher Education
 • Unemployment
 • Environment
 • Criminal Justice
 • Immigration
 • Special Projects
 • Lombardo Promise Tracker
 • Recovery Dashboard
 • Federal Relief Tracker
 • Fact Checks
 • Ralston Reports
 • From the Editor
 • Field Notes
 • IndyMatters
 • On the Trail
 • Cafecito Nevada
 • Internships

Indy Education: Who are teacher unions backing in education races?

Rocio Hernandez

Good morning, and welcome to the Indy Education newsletter. I’m Rocio Hernandez, The Nevada Independent’s K-12 education reporter. 

This newsletter provides a recap of the latest education stories and highlights interesting educators, students, programs and other events and resources throughout the state. Click here to subscribe to the newsletter and receive it each week via email.

I want to hear from you! Send questions, comments or suggestions on what I should be covering to [email protected] . 

k 12 education nedir

News briefs

🍎 Clark County School Board vetting superintendent search firms — The Clark County School Board is planning to vet three search firms for help with its search for a new superintendent. The three firms the board chose during its Wednesday special meeting to move on to the next round are Illinois-based Alma Advisory , Nebraska-based McPherson & Jacobson and Illinois-based Hazard, Young, Attea & Associates . The board worked with McPherson & Jacobson in 2009 when it hired former Superintendent Dwight Jones, who led the district until he resigned in 2013. 

McPherson & Jacobson recently finished up its work on the Washoe County School District’s superintendent search last Tuesday, when the board voted to hire longtime district leader Joe Ernst . 

The interviews will take place at the board’s May 29 meeting. 

🍎 Contract approved for Clark County interim superintendent — Clark County interim Superintendent Brenda Larsen-Mitchell will receive an annual salary of $320,000, the same base salary as former Superintendent Jesus Jara, under an employment agreement approved by the board Thursday. The agreement is effective as of May 16 and is scheduled to expire Oct. 31 or until a new superintendent takes over. 

Larsen-Mitchell, who began serving in the temporary position in late February after Jara stepped down as superintendent, was Jara’s deputy superintendent and has worked for the district for 30 years. Before he left, he approved raises for cabinet members, including a 28 percent increase for Larsen-Mitchell, which brought her pay up to $275,000. 

Readers React

k 12 education nedir

Parents split on upcoming cellphone restrictions at Clark County schools

Some parents are worried about whether a new cellphone policy by the Clark County School District (CCSD) aimed at reducing distractions will make it harder for them to get in contact with their students during the school day, especially during a crisis situation such as a school shooting.

Last week, Larsen-Mitchell announced that starting next school year, the district would require students in middle and high school to place their cellphones in non-locking, signal-blocking pouches. She said students will still have access to their phones during emergency situations. 

The district said in a Thursday statement it spent $2.6 million in federal COVID relief money to purchase about 283,000 pouches, each costing $9. 

Members of the popular CCSD Parents Facebook group had split reactions to the news last week. Some said it’s hard to get front office staff to pass on messages to their students. Others praised the policy, and said students will learn to adapt. 

The pouches are already being piloted at some CCSD school sites. Educators at those schools say the phones stay close to students, and can be accessed after class or at lunch. Another group member said they’ve heard students are already finding workarounds by bringing in a spare phone and placing that “decoy” in the pouch instead. 

The Big Story

k 12 education nedir

Teacher unions share their picks for K-12 education boards

The state’s two largest teachers unions, the Clark County Education Association (CCEA) and the Nevada State Education Association (NSEA), are backing several candidates running for local school board and state board seats . NSEA is also supporting candidates backed by its Clark County affiliates, the National Education Association of Southern Nevada (NEA-SN) and the Education Support Employees Association (ESEA).

State Board of Education 

CCEA’s pick: Tricia Braxton

CCEA is backing Braxton, a program officer with the University of Nevada Cooperative Extension’s Youth Horticulture Education Program, in the District 1 race against Timothy Underwood, the senior adviser of the Clark County chapter of the Moms for Liberty, a conservative parental rights group. District 1 includes parts of the southwest Las Vegas Valley, Henderson and Boulder City. 

CCEA Executive Director John Vellardita said he thinks Braxton is in tune with what’s going on in Nevada’s school districts and what role the state board can play to ensure better student outcomes.

District 2 

No endorsements

CCEA’s pick: René Cantú (holds seat on board, but running for different seat because of redistricting)

NSEA’s pick: Danielle Ford 

Vellardita said CCEA’s endorsed state board candidates understand how crucial it is for the state to work to ensure every classroom has a qualified teacher. He also cited Cantú’s work as the executive director Jobs for Nevada's Graduates (J4NG), a nonprofit organization focused on supporting and mentoring students. 

Vellardita said CCEA has no confidence in Ford, a former Clark County School Board trustee who was not re-elected to the board in a 2022 race against former state lawmaker Irene Bustamante Adams. 

NSEA, however, is backing Ford. NSEA Director of Strategy Alexander Marks said Ford has a track record of supporting teachers.

District 3 includes the western Las Vegas Valley, including Summerlin. 

CCEA and NSEA’s pick: Timothy Hughes (holds seat on board, but running for different seat because of redistricting)

Hughes, a vice president for TNTP (formerly known as The New Teacher Project), a nonprofit working to ensure students from minority groups and low-income backgrounds get access to effective teachers, is running unopposed for the board’s District 4 seat. 

John Vellardita said the union is impressed with Hughes’ leadership skills and outcome-driven approach. 

“I think he should be the next leader of the Board of Education,” Vellardita said. 

District 4 includes parts of North Las Vegas and extends up to Tonopah and Hawthorne. 

Clark County School Board

District A (incumbent Lisa Guzman not seeking re-election)

NEA-SN and ESEA’s pick: Anna Marie Binder

Binder is a CCSD parent known for her advocacy on special education issues. NEA-SN President Vicki Kreidel said Binder is an ally to teachers. 

District B (incumbent Katie Williams not seeking re-election)

NEA-SN and ESEA’s pick: Samuel Russell Burns

Kreidel said her union members feel that Burns, a teen services specialist at the Las Vegas-Clark County Library District, will bring a different perspective to the school board than what they’ve seen in the past. 

CCEA, NEA-SN and ESEA’s pick: Tameka Henry

Both unions previously supported Henry, the executive director of The Obodo Collective nonprofit that provides support for marginalized communities, in 2020 when she ran unsuccessfully against the incumbent and Board President Evelyn Garcia Morales. 

Garcia Morales, who joined the board in 2021, has been criticized for her support of former Superintendent Jesus Jara’s rehiring in 2021 and most recently voted in favor of a $250,000 buyout upon his resignation in late February. Garcia Morales is the only Clark County School Board incumbent seeking re-election. 

Vellardita said the union thinks Garcia Morales’ leadership has been ineffective, and called her a “de facto puppet” for Jara.

“Her decisions have been, just in our opinion, not good at all for students and clearly not for educators,” he said. 

Kreidel said Garcia Morales is not communicative with her union, and “basically made it clear” she doesn't care what the union thinks on district issues. 

Garcia Morales said in a Monday statement that her loyalty is to Clark County students and families rather than special interest groups, and that her voting record has resulted in positive momentum in the district including increasing college and career and technical programs.

Vellardita said he thinks Henry will be more focused on accountability and improving student outcomes. Kreidel touted Henry’s work in the community.

District E (incumbent Lola Brooks not seeking re-election)

NEA-SN and ESEA’s pick: Kamilah Bywaters

Kreidel said Bywaters, a former CCSD special education teacher and community activist, is a “fierce advocate for children and educators.” Kreidel said Bywaters has ideas about how to improve the school district and is ready to put in the work to make these changes. 

Reading Assignments

Washoe school board extends superintendent job offer to longtime district leader

The Washoe County School Board voted unanimously last week to nominate Chief Continuous Improvement Officer Joe Ernst for its top role.

Clark County schools to ban cellphones for middle, high schoolers

Starting next school year, the Clark County School District will require students in middle and high school to place their cellphones in non-locking, signal-blocking pouches during class. 

Despite new law, some Nevada seniors fighting to wear personal regalia to graduation

A Clark County school tried to block a student from wearing personal regalia to her upcoming graduation ceremony despite recent state law affirming that right. 

Extra Credit

Teacher apprentice programs are growing. Nevada offers a model.

In Nevada, districts are increasingly turning to their support staff members — such as bus drivers, substitute teachers, cafeteria workers — as possible teacher recruits, Christian Science Monitor reporter and former Indy staffer Jackie Valley writes. 

‘It’s wrong’: Mount Charleston parents outraged over school’s looming closure

The Clark County School District is considering closing the only K-5 school in the Mount Charleston area after it was damaged by a storm last year, the Las Vegas Review-Journal reported. 

Events     

💧 Vegas water parks celebrating end of school year  — Monday, May 20-Thursday, May 23

Cowabunga Vegas is offering free tickets to students with three or more As on their report card. The offer is good for Cowbunga’s Henderson and Summerlin locations. Students can get the offer by presenting documentation of their grades and a student ID. Guests accompanying students can qualify for discounted tickets at $20 each. Visit Cowabunga Vegas’ website for more information. 

🍎 Douglas County School Board meeting — Tuesday, May 21, 4 p.m.    

The agenda includes the adoption of the district’s budget for the next fiscal year and a review of superintendent applicants.

🗳️ Clark County elections candidate forums —  Tuesday, May 20-Friday, May 24

The Clark County Conservative Coalition, Vote Nevada and the Clark County Chamber of Commerce are hosting four candidate forums featuring candidates running for state board, judicial and mayoral positions. The events will take place between 5:30 to 7 p.m. A list of locations can be found online . 

Featured social media post

Congrats to these tiny Las Vegas graduates !

k 12 education nedir

This story was updated on 5/22/24 at 9:04 a.m. to include endorsements from the Education Support Employees Association.

Featured Videos

Home

11 grants awarded to support K-12 civics education in Appalachian Ohio

The Foundation for Appalachian Ohio (FAO), in partnership with the Longaberger Family Foundation, has awarded 11 grants, totaling more than $35,000, to support K-12 civics education opportunities throughout the region.

“We have long shared FAO’s commitment to the children of Appalachia and to ensuring the well-being of our communities,” said Matt Kaido, Longaberger Family Foundation representative. “With this funding, we are not only equipping the youth of Appalachian Ohio with educational opportunities that often go unfunded but also empowering them to grow their community engagement, both today and in the future.”

The Civics Education in Appalachian Ohio program provides funding for projects and programs that support civics education for K-12 public school students, with a goal of providing the children of Appalachia the knowledge and skills to become informed and engaged community members. Grant applications were open to K-12 public schools, educators, students and public and nonprofit organizations serving K-12 students across Appalachian Ohio’s 32 counties. 

Grants were awarded to:

• The Academy for Urban Scholars Youngstown, serving Mahoning and Trumbull counties, to purchase equipment to launch a student-led, civics-based podcast featuring civic leaders.

• The Boys & Girls Club of Washington County to expand its Summer Brain Gain program to include social studies and civics, with an emphasis on American civics and democracy.

• Caldwell Exempted Village School District in Noble County to support student participation in the Ohio Model United Nations Conference, a three-day education simulation that allows youth to learn about the United Nations.

• Lawrence County to support the Lawrence County Civic Scholars Fellowship, which places students in local government offices to learn about public service.

• Majestic Galleries in Athens County to support a visual arts contest through which K-12 classrooms throughout Appalachian Ohio will create paper quilts based on a civics prompt that will be exhibited in conjunction with accompanying events. 

• Maysville Local Schools in Muskingum County to support high school students’ participation in National History Day competitions.

• Morgan Junior High School to support experiential learning in Marietta connected to the Northwest Territory, as well as participation in a service-learning project and opportunities to learn how civic engagement can positively impact quality of life.

• Rural Action to support its Youth Climate Action Teams for teens in Athens, Jackson and Ross counties. Team members will develop peer relationships and engage in civic projects informed by local needs and data. 

• Southeast Ohio History Center to develop a social studies program for fourth- and eighth-graders in Athens County commemorating the 250th anniversary of the signing of the Fort Gower Resolves.

• Warren Local Schools in Washington County to fund Mock Trial expenses for students.

• Wellston High School in Jackson County to support student participation in the Ohio Youth in Government Conference at the Ohio Statehouse. 

“These grants will teach children throughout Appalachian Ohio how to become informed and engaged community members,” said Cara Dingus Brook, FAO president and CEO. “We’re incredible grateful for our continued partnership with the Longaberger Family Foundation, who shares our goal of ensuring our children and our communities flourish.” 

Since launching its Civics Education in Appalachian Ohio program in partnership with the Longaberger Family Foundation in 2019, FAO has awarded more than $95,000 through grants that have provided K-12 students with opportunities to study, participate in and experience what it means to be engaged in their communities.

For more information about the Civics Education in Appalachian Ohio program and how you can support it and other opportunities through FAO, visit www.AppalachianOhio.org , email [email protected] or call (740) 753-1111. 

About the Foundation for Appalachian Ohio: The Foundation for Appalachian Ohio is a regional community foundation serving the 32 counties of Appalachian Ohio. A 501(c)(3) public charity, the Foundation creates opportunities for Appalachian Ohio’s people and communities by inspiring and supporting philanthropy. For more information, visit  www.AppalachianOhio.org and follow FAO on Facebook and Instagram.

Publisher's note: A free press is critical to having well-informed voters and citizens. While some news organizations opt for paid websites or costly paywalls, The Highland County Press has maintained a free newspaper and website for the last 25 years for our community. If you would like to contribute to this service, it would be greatly appreciated. Donations may be made to: The Highland County Press, P.O. Box 849, Hillsboro, Ohio 45133. Please include "for website" on the memo line.  

Top.Mail.Ru

Current time by city

For example, New York

Current time by country

For example, Japan

Time difference

For example, London

For example, Dubai

Coordinates

For example, Hong Kong

For example, Delhi

For example, Sydney

Geographic coordinates of Elektrostal, Moscow Oblast, Russia

City coordinates

Coordinates of Elektrostal in decimal degrees

Coordinates of elektrostal in degrees and decimal minutes, utm coordinates of elektrostal, geographic coordinate systems.

WGS 84 coordinate reference system is the latest revision of the World Geodetic System, which is used in mapping and navigation, including GPS satellite navigation system (the Global Positioning System).

Geographic coordinates (latitude and longitude) define a position on the Earth’s surface. Coordinates are angular units. The canonical form of latitude and longitude representation uses degrees (°), minutes (′), and seconds (″). GPS systems widely use coordinates in degrees and decimal minutes, or in decimal degrees.

Latitude varies from −90° to 90°. The latitude of the Equator is 0°; the latitude of the South Pole is −90°; the latitude of the North Pole is 90°. Positive latitude values correspond to the geographic locations north of the Equator (abbrev. N). Negative latitude values correspond to the geographic locations south of the Equator (abbrev. S).

Longitude is counted from the prime meridian ( IERS Reference Meridian for WGS 84) and varies from −180° to 180°. Positive longitude values correspond to the geographic locations east of the prime meridian (abbrev. E). Negative longitude values correspond to the geographic locations west of the prime meridian (abbrev. W).

UTM or Universal Transverse Mercator coordinate system divides the Earth’s surface into 60 longitudinal zones. The coordinates of a location within each zone are defined as a planar coordinate pair related to the intersection of the equator and the zone’s central meridian, and measured in meters.

Elevation above sea level is a measure of a geographic location’s height. We are using the global digital elevation model GTOPO30 .

Elektrostal , Moscow Oblast, Russia

Some results uranium dioxide powder structure investigation

 • Processes of Obtaining and Properties of Powders
 • Published: 28 June 2009
 • Volume 50 , pages 281–285, ( 2009 )

Cite this article

k 12 education nedir

 • E. I. Andreev 1 ,
 • K. V. Glavin 2 ,
 • A. V. Ivanov 3 ,
 • V. V. Malovik 3 ,
 • V. V. Martynov 3 &
 • V. S. Panov 2  

116 Accesses

7 Citations

Explore all metrics

Features of the macrostructure and microstructure of uranium dioxide powders are considered. Assumptions are made on the mechanisms of the behavior of powders of various natures during pelletizing. Experimental data that reflect the effect of these powders on the quality of fuel pellets, which is evaluated by modern procedures, are presented. To investigate the structure of the powders, modern methods of electron microscopy, helium pycnometry, etc., are used. The presented results indicate the disadvantages of wet methods for obtaining the starting UO 2 powders by the ammonium diuranate (ADU) flow sheet because strong agglomerates and conglomerates, which complicate the process of pelletizing, are formed. The main directions of investigation that can lead to understanding the regularities of formation of the structure of starting UO 2 powders, which will allow one to control the process of their fabrication and stabilize the properties of powders and pellets, are emphasized.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price includes VAT (Russian Federation)

Instant access to the full article PDF.

Rent this article via DeepDyve

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

k 12 education nedir

Investigation of the Properties of Uranium-Molybdenum Pellet Fuel for VVER

k 12 education nedir

Investigation of the Influence of the Energy of Thermal Plasma on the Morphology and Phase Composition of Aluminosilicate Microspheres

Evaluation of the possibility of fabricating uranium-molybdenum fuel for vver by powder metallurgy methods.

Patlazhan, S.A., Poristost’ i mikrostruktura sluchainykh upakovok tverdykh sharov raznykh razmerov (Porosity and Microstructure of Chaotic Packings of Solid Spheres of Different Sizes), Chernogolovka: IKhF RAN, 1993.

Google Scholar  

Andreev, E.I., Bocharov, A.S., Ivanov, A.V., et al., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Tsvetn. Metall. , 2003, no. 1, p. 48.

Assmann, H., Dörr, W., and Peehs, M., “Control of HO 2 Microstructure by Oxidative Sintering,” J. Nucl. Mater. , 1986, vol. 140,issue 1, pp. 1–6.

Article   ADS   CAS   Google Scholar  

Download references

Author information

Authors and affiliations.

Elektrostal’ Polytechnical Institute (Branch), Moscow Institute of Steel and Alloys, ul. Pervomaiskaya 7, Elektrostal’, Moscow oblast, 144000, Russia

E. I. Andreev

Moscow Institute of Steel and Alloys (State Technical University), Leninskii pr. 4, Moscow, 119049, Russia

K. V. Glavin & V. S. Panov

JSC “Mashinostroitelny Zavod”, ul. K. Marksa 12, Elektrostal’, Moscow oblast, 144001, Russia

A. V. Ivanov, V. V. Malovik & V. V. Martynov

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Corresponding author

Correspondence to K. V. Glavin .

Additional information

Original Russian Text © E.I. Andreev, K.V. Glavin, A.V. Ivanov, V.V. Malovik, V.V. Martynov, V.S. Panov, 2009, published in Izvestiya VUZ. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional’nye Pokrytiya, 2008, No. 4, pp. 19–24.

About this article

Andreev, E.I., Glavin, K.V., Ivanov, A.V. et al. Some results uranium dioxide powder structure investigation. Russ. J. Non-ferrous Metals 50 , 281–285 (2009). https://doi.org/10.3103/S1067821209030183

Download citation

Published : 28 June 2009

Issue Date : June 2009

DOI : https://doi.org/10.3103/S1067821209030183

Share this article

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

 • nuclear fuel
 • uranium dioxide
 • uranium protoxide-oxide
 • crystallite
 • agglomerate
 • conglomerate
 • surface morphology
 • ADU-ammonium diuranate
 • Find a journal
 • Publish with us
 • Track your research

IMAGES

 1. Top eLearning Trends in K-12 Education

  k 12 education nedir

 2. How is K-12 Data Solutions an asset for Education Marketing?

  k 12 education nedir

 3. K-12 education system Archives

  k 12 education nedir

 4. What Is K-12?

  k 12 education nedir

 5. K-12 Education

  k 12 education nedir

 6. K-12 Education System in India: What you Need to Know

  k 12 education nedir

COMMENTS

 1. K-12

  K-12 terimi, 12 yıllık okul öncesi, ilk ve orta öğretim yerine, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Kore, Filipinler, Mısır, Avustralya, Hindistan ve İran gibi ülkelerde kullanılan bir terimdir. Avustralya P-12 terimini kullanır.

 2. K-12 Nedir? Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış ve Anlamı

  K-12 eğitim kavramı, bilhassa ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bir eğitim konsepti. Türkiye, bu konsepti kullanan ülkeler arasında modern K-12 eğitim sistemine katılan 150.000 okul ve 1.500.000 öğrenci ile hatırı sayılır bir yere sahip.

 3. K-12

  The expression "K-12" is a shortening of kindergarten (K) for 5-6 year olds through twelfth grade (12) for 17-18 year-olds, as the first and last grades, respectively, of free education [5] in these countries. The related term " P-12 " is also occasionally used in Australia and the United States to refer to the sum of K-12 plus ...

 4. K12 Nedir ve K12 ile Neler Yapılabilir?

  K12 nedir başlıklı yazımızda, k12' nin ne olduğunu ve veliler için ne işe yaradığını siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız. ... 12→4+4+4 eğitim sistemimizi ifade eder. Sonuç olarak öğrencinin anaokulu başlangıcı ile lise mezuniyeti arasındaki dönemi kapsar. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ...

 5. The purpose of a K-12 education: Who decides and how do we get there?

  From a societal perspective, Kasi (2018) identified eight functions of education: 1) transmission of culture, 2) social integration, 3) career selection, 4) techniques of learning skills, 5) socialization, 6) rational thinking, 7) adjustment in society, and 8) patriotism. All of these are important; the question is one of priorities.

 6. Eğitimcilere yönelik K-12 çözümleri ve kaynakları

  Okulunuzun veya okul bölgenizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri seçme konusunda kişiselleştirilmiş yardım almak için bir Google for Education uzmanıyla iletişime geçin. Güncellemeler, analizler, kaynaklar ve daha fazlası için kaydolun. K-12 eğitimcilerinin ve kurumlarının, öğrenme deneyimini öğrencilere uygun şekilde ...

 7. K-12 education in the United States

  Graduation ceremony in Oregon's Tigard High School, 2017. K-12 education in the United States includes primary education starting in kindergarten, and secondary education ending in grade 12. Government-funded free schools are generally provided for these grades, but private schools and homeschooling are also possible. Most children begin elementary education with kindergarten (usually five to ...

 8. A Dozen Economic Facts About K-12 Education

  In a new Hamilton Project policy memo, Michael Greenstone, Adam Looney and co-authors explore both the condition of education in the United States and the economic evidence on several promising K ...

 9. A Short History of K-12 Reform

  Instead of viewing "K-12 education" as a hermetically-sealed function of government, state after state explored ways of integrating it more fully with preschool and postsecondary education as well as with other sectors such as health, housing, child welfare, and criminal justice. New data systems eased the former exploration—it began to ...

 10. What K-12 and Higher Education Can Learn From Each Other

  It is important for K-12 educators to realize that higher education is built on research, not teaching. The strength of a professor's research is by far the most important criterion in awarding ...

 11. What is K-12 education?

  K-12, a term used in education and educational technology in the United States, Canada, and possibly other countries, is a short form for the publicly-supported school grades prior to college. These grades are kindergarten (K) and the 1st through the 12th grade (1-12). (If the term were used, "13th grade" would be the first year of college.)

 12. K-12 education in the United States

  Typically, children enter the K-12 system at five to six years of age and progress through three stages of study: elementary school (grades K-5), middle school (grades 6-8), and high school ...

 13. K12 nedir? Üniversite öncesi eğitim kurumlarında ...

  K12; Kanada, ABD ve Avusturalya'da ilk, orta ve lise dengi okulların siteleri için belirlenmiş bir standarttır. Kindergarten ve 12th grade terimlerinden türemiştir. Kindergarten; 4-6 yaş aralığında okula başlayan çocukları temsil ederken 12thgrade veya grade 12 ise 12.sınıf anlamına gelmektedir.

 14. Home Page

  The Next Generation Science Standards (NGSS) are K-12 science content standards. Standards set the expectations for what students should know and be able to do. The NGSS were developed by states to improve science education for all students. A goal for developing the NGSS was to create a set of research-based, up-to-date K-12 science standards.

 15. How Is K-12 Education Funded?

  Aug 25, 2023. Public schools for students in kindergarten through 12th grade (K-12) are financed through a combination of local, state, and federal dollars in proportions that vary across and within states. In the 2021 fiscal year, the most recent data available, spending for public K-12 education totaled $795 billion from all sources ...

 16. The Convergence of K-12 and Higher Education

  The goal of our volume is to understand the new politics of education by examining the "convergence" of K-12 and higher education. With 90 percent of high school graduates now expressing interest in further education, it is no longer possible to think of one sector in the absence of the other. The essays reveal how K-12 and higher education ...

 17. What Is Critical Race Theory, and Why Is It Under Attack?

  Critical race theory is an academic concept that is more than 40 years old. The core idea is that race is a social construct, and that racism is not merely the product of individual bias or ...

 18. Why K12

  Expert online education. K12 students actively engage in hands-on projects that foster critical thinking, collaboration, creativity, and a deep understanding of the subject matter. Through group collaboration, students explore subjects while also honing essential communication, problem-solving, and interpersonal skills. Learn More.

 19. K12 Online School

  Please enable JavaScript to continue using this application.

 20. Elektrostal

  Elektrostal , lit: Electric and Сталь , lit: Steel) is a city in Moscow Oblast, Russia, located 58 kilometers east of Moscow. Population: 155,196 ; 146,294 ...

 21. New book offers tools for educating African immigrant youth in K-12

  A new book co-edited by Michigan State University College of Education Associate Professor Vaughn W. M. Watson offers an in-depth look at the vibrant educational and civic lives of African immigrant youth in K-12 schools across the United States, Canada and globally. Scheduled for release in June 2024 by Teachers College Press, "Educating African Immigrant

 22. Test yourself on this week's K-12 news

  Published May 24, 2024. Anna Merod Reporter. Photo illustration: Shaun Lucas/Industry Dive; Getty Images. Listen to the article 0 min. How well did you keep up with this week's developments in K-12 education? To find out, take our five-question quiz below. Then, share your score by tagging us on social media with #K12DivePopQuiz.

 23. Elektrostal, Moscow Oblast, Russia

  Elektrostal Geography. Geographic Information regarding City of Elektrostal. Elektrostal Geographical coordinates. Latitude: 55.8, Longitude: 38.45. 55° 48′ 0″ North, 38° 27′ 0″ East. Elektrostal Area. 4,951 hectares. 49.51 km² (19.12 sq mi) Elektrostal Altitude.

 24. Microsoft teams with Khan Academy to make its AI tutor free for K-12

  Microsoft teams with Khan Academy to make its AI tutor free for K-12 educators and will develop a Phi-3 math model ... Because Microsoft's Teams for Education is a free communication app for ...

 25. Iowa K-12 private school tuition: New study shows spike

  The average increase was between 21% and 24%. Gov. Kim Reynolds signed the new ESA program into law last year. It creates accounts for K-12 students to help pay for private school tuition. In the ...

 26. Indy Education: Who are teacher unions backing in education races

  Teacher unions share their picks for K-12 education boards. The state's two largest teachers unions, the Clark County Education Association (CCEA) and the Nevada State Education Association (NSEA), are backing several candidates running for local school board and state board seats. NSEA is also supporting candidates backed by its Clark County ...

 27. Schools are bracing for widespread teacher layoffs. Here's why

  Schools across the country are announcing teacher and staff layoffs as districts brace for the end of a pandemic aid package that delivered the largest one-time federal investment in K-12 education.

 28. 11 grants awarded to support K-12 civics education in Appalachian Ohio

  The Civics Education in Appalachian Ohio program provides funding for projects and programs that support civics education for K-12 public school students, with a goal of providing the children of Appalachia the knowledge and skills to become informed and engaged community members. Grant applications were open to K-12 public schools, educators ...

 29. Geographic coordinates of Elektrostal, Moscow Oblast, Russia

  Geographic coordinates of Elektrostal, Moscow Oblast, Russia in WGS 84 coordinate system which is a standard in cartography, geodesy, and navigation, including Global Positioning System (GPS). Latitude of Elektrostal, longitude of Elektrostal, elevation above sea level of Elektrostal.

 30. Some results uranium dioxide powder structure investigation

  Features of the macrostructure and microstructure of uranium dioxide powders are considered. Assumptions are made on the mechanisms of the behavior of powders of various natures during pelletizing. Experimental data that reflect the effect of these powders on the quality of fuel pellets, which is evaluated by modern procedures, are presented. To investigate the structure of the powders, modern ...